ตะละมีซอ (พม่า: တလမည်စော) เจ้าหญิงแห่ง อาณาจักรหงสาวดี พระราชธิดาของ พระเจ้าราชาธิราช พระนางสมรสกับขุนพล สมิงพระราม[2] พระนางได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าเมือง เมาะตะมะ ใน ค.ศ. 1442 หรือ 1443 โดยพญารามที่ 1 พระอนุชาของพระนาง หลังการสิ้นพระชนม์ของ พญาเกียรติ์แห่งเมาะตะมะ พระอนุชาต่างพระมารดา

ตะละมีซอ
တလမည်စော
ข้าหลวงแห่งเมาะตะมะ
ครองราชย์1442/43 – ?
ก่อนหน้าพญาเกียรติ์แห่งเมาะตะมะ (ในฐานะอุปราช)
องค์ต่อไป?
พระมหากษัตริย์พญารามที่ 1
ประสูติป. ปลายทศวรรษที่ 1380
พะโค
อาณาจักรหงสาวดี
สวรรคต?
เมาะตะมะ ?
อาณาจักรหงสาวดี
คู่อภิเษกSmin Upakaung the elder (?–1401)[1]
สมิงพระราม (m. 1402)
ราชวงศ์หงสาวดี
พระราชบิดาพระเจ้าราชาธิราช
ศาสนาพุทธเถรวาท

อ้างอิง แก้

  1. Yazawin Thit Vol. 1 2012: 213, 218
  2. Pan Hla 2005: 224