สเสฏฐสิฏฐ สิทธิมนต์

(เปลี่ยนทางจาก สมบูรณ์ สิทธิมนต์)

นายสเสฏฐสิฏฐ สิทธิมนต์ (17 มิถุนายน พ.ศ. 2490 - 4 มกราคม พ.ศ. 2561) อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกระบี่ 2 สมัย

สเสฏฐสิฏฐ สิทธิมนต์
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด17 มิถุนายน พ.ศ. 2490
อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่
เสียชีวิต4 มกราคม พ.ศ. 2561 (70 ปี)
อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่
คู่สมรสไถง สิทธิมนต์

ประวัติ

แก้

สเสฏฐสิฏฐ สิทธิมนต์[1] (ชื่อเดิม: สมบูรณ์ สิทธิมนต์) เกิดเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2490 เป็นบุตรของจรัญ และนารีย์ สิทธิมนต์ มีพี่น้อง 2 คน[2] สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สมรสกับ นางไถง สิทธิมนต์ มีธิดา 4 คน

งานการเมือง

แก้

สเสฏฐสิฏฐ ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกใน พ.ศ. 2529 สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ และได้รับเลือกติดต่อกันรวม 2 ครั้ง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

แก้

สเสฏฐสิฏฐ สิทธิมนต์ ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมด 2 สมัย คือ

  1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2529 จังหวัดกระบี่ สังกัดพรรคประชาธิปัตย์
  2. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2531 จังหวัดกระบี่ สังกัดพรรคประชาชน (พ.ศ. 2531)พรรคเอกภาพ

ถึงแก่อนิจกรรม

แก้

สเสฏฐสิฏฐ สิทธิมนต์ ป่วยด้วยอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรง เป็นผู้ป่วยติดเตียงหลายปี[3] จนกระทั่งถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2561 สิริอายุรวม 70 ปี[4] ด้วยโรคมะเร็ง

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

แก้

อ้างอิง

แก้
  1. อดีต ส.ส.กระบี่ ฝีปากกล้าล้มป่วยด้วยโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง ทำใจไร้เพื่อนเหลียวแล[ลิงก์เสีย]
  2. นักการเมืองถิ่นจังหวัดกระบี่. กรวิทย์ เกาะกลาง สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า. 2555
  3. อดีต ส.ส.กระบี่ ฝีปากกล้าล้มป่วยด้วยโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง ทำใจไร้เพื่อนเหลียวแล
  4. “สมบูรณ์ สิทธิมนต์” อดีต ส.ส.กระบี่ ถึงแก่อนิจกรรมแล้ว
  5. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๐๗ ตอนที่ ๒๔๐ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๓, ๔ ธันวาคม ๒๕๓๓
  6. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๐๕ ตอนที่ ๒๐๒ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๕, ๓ ธันวาคม ๒๕๓๑