สถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมมหาดไทย

สถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมมหาดไทย เป็นสถานีโทรทัศน์ผ่านดามเทียม ของกระทรวงมหาดไทย จัดตั้งขึ้นในสมัยที่นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารกับประชาชนทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค เริ่มออกอากาศครั้งแรก เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2553[1]

สถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมมหาดไทย
Mahadthai.jpg
ประเทศไทย ไทย
พื้นที่แพร่ภาพไทย ประเทศไทย
เครือข่ายสถานีโทรทัศน์
คำขวัญสื่อสารสร้างสุข คลายทุกข์ทั่วไทย มหาดไทยแชนแนล
สำนักงานใหญ่ถนนอัษฎางค์ แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
ความเป็นเจ้าของ
เจ้าของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ประวัติ
เริ่มออกอากาศ14 มิถุนายน พ.ศ. 2553 (11 ปี)
ลิงก์
เว็บไซต์http://www.pr.moi.go.th
ออกอากาศ
เคเบิลทีวี
เคเบิลทีวีท้องถิ่นทั่วประเทศ
ทีวีดาวเทียม
c-band4036 V symbol rate 2025

ประวัติแก้ไข

สถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมมหาดไทย หรือ "โทรทัศน์มหาดไทย" จัดตั้งขึ้นตามแนวความคิดของนายชวรัตน์ ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อให้เป็นช่องทางในการสื่อสารระหว่างกระทรวงมหาดไทย กับประชาชนทั่วไป ในระยะเริ่มต้นยังถูกกระแสต่อต้านจากบุคคลบางกลุ่ม ด้วยเหตุผลว่าการจัดตั้งโทรทัศน์มหาดไทย จะเป็นช่องทางการสื่อสารของพรรคภูมิใจไทย หรือทีวีสีน้ำเงิน [2] มากกว่าการเป็นทีวีของประชาชน อันจะเห็นได้จากการที่คณะทำงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องส่วนใหญ่ เป็นบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับพรรคภูมิใจไทย อาทิ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล นายบุญจง วงศ์ไตรรัตน์ ฯลฯ จนกระทั่งได้มีการออกอากาศอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2553

ปัจจุบันโทรทัศน์มหาดไทย ดำเนินการโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นช่องทางประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร "การบำบัดทุกข์ บำรุงสุข" การเตือนภัย การเตรียมความพร้อมหากเกิดภัย ผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP เพื่อทำให้ประชาชนมีรายได้ ลดรายจ่าย ชุมชนเข้มแข็ง เป็นการกระตุ้นเศรษฐิจในระดับชุมชนส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศเสถียรภาพเจริญเติบโตแบบยั่งยืน และผลการดำเนินการตามภารกิจหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยและหน่วยราชการอื่น โดยสามารถรับชมได้ด้วยจานรับสัญญาณดาวเทียมแบบ C-Band ความถี่ 4036 Vertical Symbol Rate 2025 http://www.moi.go.th/image/images_new/praguard_1.pdf</ref>

รายการเด่นแก้ไข

  • มหาดไทยชวนรู้
  • มหาดไทย ไขปัญหา
  • แหลมเหงา เม้าส์ลั่นทุ่ง

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข