สงบ ทิพย์มณี

นายสงบ ทิพย์มณี (17 สิงหาคม พ.ศ. 2481 - 31 มกราคม พ.ศ. 2562) อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลา 4 สมัย

สงบ ทิพย์มณี
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 17 สิงหาคม พ.ศ. 2481
จังหวัดสงขลา
เสียชีวิต 31 มกราคม พ.ศ. 2562 (80 ปี)
พรรคการเมือง พรรคประชาธิปัตย์
คู่สมรส นางเสริมสุข ทิพย์มณี

ประวัติแก้ไข

สงบ ทิพย์มณี เกิดเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2481[1] มีศักดิ์เป็นญาติผู้น้อง นายเชื้อ ทิพย์มณี อดีต ส.ส. สงขลา สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต จาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สมรสกับ นางเสริมสุข ทิพย์มณี (สกุลเดิม พลพิบูลย์)

นายสงบ ทิพย์มณี ถึงแก่กรรมด้วยโรคชรา เมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2562 สิริอายุรวม 80 ปี[2]

งานการเมืองแก้ไข

อดีตเคยเป็นทนายความ สงบลงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ครั้งแรกใน พ.ศ. 2518 สังกัดพรรคธรรมสังคม แต่ได้รับเลือกตั้งครั้งแรก ในปี พ.ศ. 2522 สังกัด พรรคประชาธิปัตย์ และได้รับเลือกติดต่อกันรวม 4 ครั้ง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแก้ไข

สงบ ทิพย์มณี ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมด 4 สมัย คือ

  1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2522 จังหวัดสงขลา สังกัดพรรคประชาธิปัตย์
  2. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2526 จังหวัดสงขลา สังกัดพรรคประชาธิปัตย์
  3. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2529 จังหวัดสงขลา สังกัดพรรคประชาธิปัตย์
  4. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2531 จังหวัดสงขลา สังกัดพรรคประชาธิปัตย์

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข