ศาสดา

ผู้ก่อตั้งศาสนา

ศาสดา คือผู้ก่อตั้งศาสนา หรือผู้คิดค้น ริเริ่มในการนำคำสอนไปเผยแผ่ เช่น พระพุทธศาสนามีพระพุทธเจ้าเป็นศาสดา ศาสนายูดาห์มีโมเสสเป็นศาสดา เป็นต้น

ศาสนาเดิมของศาสดา แก้

รายนามศาสดา แก้

ชื่อ ศาสนา ช่วงชีวิต ภาพ
โมเสส ศาสนายูดาห์ ศตวรรษที่ 13 ถึงศตวรรษที่ 8 ก่อนคริสต์ศักราช[1][2][3]  
ซาราธุสตรา ศาสนาโซโรอัสเตอร์ ศตวรรษที่ 10 ก่อนคริสต์ศักราช[4]  
เล่าจื๊อ ลัทธิเต๋า ศตวรรษที่ 6 ก่อนคริสต์ศักราช  
พระโคตมพุทธเจ้า
(ดูเพิ่ม: พระพุทธเจ้า)
ศาสนาพุทธ 624–544 ปีก่อนคริสต์ศักราช[5][6]  
พระมหาวีระ
(ดูเพิ่ม: ตีรถังกร)
ศาสนาเชน 599–527 ปีก่อนคริสต์ศักราช[7][8][9]  
ขงจื๊อ ลัทธิขงจื๊อ 551–479 ปีก่อนคริสต์ศักราช[10][11]  
พีทาโกรัส ลัทธิพีทาโกรัส 520 ปีก่อนคริสต์ศักราช  
ม่อจื๊อ ลัทธิม่อจื๊อ 470–390 ปีก่อนคริสต์ศักราช  
พระเยซู ศาสนาคริสต์ 4–5 ปีก่อนคริสต์ศักราช ถึง ค.ศ. 33  
พระมณี ศาสนามาณีกี ค.ศ. 210–276  
มุฮัมมัด ศาสนาอิสลาม ราว ค.ศ. 570–632  
หลัว ชิง ลัทธิหลัว ค.ศ. 1442–1527
หวง เต๋อฮุย ลัทธิเซียนเทียนเต้า ค.ศ. 1624–1690
พระบะฮาอุลลอฮ์ ศาสนาบาไฮ ค.ศ. 1817–1892  
พระบาบ ศาสนาบาบ ค.ศ. 1819–1850  
หวัง เจฺว๋อี ลัทธิอนุตตรธรรม ค.ศ. 1821–1884
คุรุนานัก
(ดูเพิ่ม: คุรุซิกข์)
ศาสนาซิกข์ ค.ศ. 1469–1539  
อามาเตราซุ ชินโต ศาสนาชินโตไม่มีศาสดา
แต่เชื่อว่ามาจากเทพเจ้าองค์นี้
 
โง วัน เจียว ลัทธิกาวด่าย ค.ศ. 1878–1932

อ้างอิง แก้

 1. Albertz 1994, p. 61.
 2. Grabbe 2008, pp. 225–6.
 3. Killebrew 2005.
 4. Melton 2003, p. 191.
 5. Cousins 1996, pp. 57–63.
 6. Schumann 2003, pp. 10–13.
 7. Upinder Singh 2016, p. 313.
 8. Zimmer 1953, p. 222.
 9. "Mahavira". Britannica Concise Encyclopedia. Encyclopædia Britannica, Inc. 2006. สืบค้นเมื่อ 28 พฤศจิกายน 2009 – โดยทาง Answers.com.
 10. Hugan 2013, p. 3.
 11. Riegel 2002.

บรรณานุกรม แก้