ศาสดา

ผู้ก่อตั้งศาสนา

ศาสดา คือผู้ก่อตั้งศาสนา หรือผู้คิดค้น ริเริ่มในการนำคำสอนไปเผยแผ่ เช่น พระพุทธศาสนามีพระพุทธเจ้าเป็นศาสดา ศาสนายูดาห์มีโมเสสเป็นศาสดา เป็นต้น

ศาสนาเดิมของศาสดาแก้ไข

รายนามศาสดาแก้ไข

ชื่อ ศาสนา ช่วงชีวิต ภาพ
โมเสส ศาสนายูดาห์ ศตวรรษที่ 12 ก่อนคริสต์ศักราช  
ซาราธุสตรา ศาสนาโซโรอัสเตอร์ ศตวรรษที่ 11 ถึงศตวรรษที่ 9 ก่อนคริสต์ศักราช  
เล่าจื๊อ ลัทธิเต๋า ศตวรรษที่ 6 ก่อนคริสต์ศักราช  
พระโคตมพุทธเจ้า
(ดูเพิ่ม: พระพุทธเจ้า)
ศาสนาพุทธ 624-544 ปีก่อนคริสต์ศักราช  
พระมหาวีระ
(ดูเพิ่ม: ตีรถังกร)
ศาสนาเชน 599-527 ปีก่อนคริสต์ศักราช  
ขงจื๊อ ลัทธิขงจื๊อ 551-479 ปีก่อนคริสต์ศักราช  
พีทาโกรัส ลัทธิพีทาโกรัส 520 ปีก่อนคริสต์ศักราช  
ม่อจื๊อ ลัทธิม่อจื๊อ 470-390 ปีก่อนคริสต์ศักราช  
พระเยซู ศาสนาคริสต์ 4-5 ปีก่อนคริสต์ศักราช ถึง ค.ศ. 33  
พระมณี ศาสนามาณีกี ค.ศ. 210-276  
มุฮัมมัด ศาสนาอิสลาม ราว ค.ศ. 570-632  
หลัว ชิง ลัทธิหลัว ค.ศ. 1442-1527
หวง เต๋อฮุย ลัทธิเซียนเทียนเต้า ค.ศ. 1624–1690
พระบะฮาอุลลอฮ์ ศาสนาบาไฮ ค.ศ. 1817-1892  
พระบาบ ศาสนาบาบ ค.ศ. 1819-1850  
หวัง เจฺว๋อี ลัทธิอนุตตรธรรม ค.ศ. 1821–1884
พระพรหม ศาสนาฮินดู คริสต์ศตวรรษที่ 4 ไฟล์:Vyasa.jpg
คุรุนานัก
(ดูเพิ่ม: คุรุซิกข์)
ศาสนาซิกข์ ค.ศ. 1469-1539  
อามาเตราซุ ชินโต ศาสนาชินโตไม่มีศาสดาแต่เชื่อว่ามาจากเทพเจ้าองค์นี้  
Ngô Văn Chiêu ลัทธิกาวด่าย ค.ศ. 1878 - 1932