วิโรจน์ ณ บางช้าง

นายวิโรจน์ ณ บางช้าง หรือ พระวิโรจน์ ภูริสีโร เป็นอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรสงคราม 1 สมัย สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ และเป็นนายกสมาคมพลังผู้บริโภคแห่งประเทศไทย

วิโรจน์ ณ บางช้าง
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด17 มีนาคม พ.ศ. 2492
อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
เสียชีวิต6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 (อายุ 65 ปี)
พรรคการเมืองประชาธิปัตย์ (2531-2539)

ประวัติ แก้

วิโรจน์ ณ บางช้าง เคยรับราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ต่อมาได้ลงสมัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2526 และการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2529 แต่ไม่ได้รับเลือกตั้ง ต่อมาได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรสงคราม จากการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2531 สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ ต่อมาในปี พ.ศ. 2535 เขาแพ้การเลือกตั้งให้กับร้อยตรี นุกูล ธนิกุล จากพรรคความหวังใหม่ ในการเลือกตั้ง 3 ครั้งติดต่อกัน เขาจึงประกาศยุติบทบาททางการเมือง และหันไปอุปสมบทในพุทธศาสนา[1]

ต่อมาเขากลับมามีบทบาทในสังคมอีกครั้ง เมื่อได้ลงสมัครรับเลือกตั้งวุฒิสมาชิก ในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2549[2] แต่ไม่ได้รับเลือกตั้ง และเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการปฏิรูปกฎหมาย แต่ไม่ได้รับเลือก

วิโรจน์ ณ บางช้าง ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับตาลมะพร้าว และเข้ามามีบทบาทในฐานะนายกสมาคมพลังผู้บริโภคแห่งประเทศไทย[3] รวมทั้งเคยได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค กรุงเทพมหานคร ในสมัยของนายอภิรักษ์ โกษะโยธิน เป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร[4]

วิโรจน์ ณ บางช้าง ได้อุปสมบทในพุทธศาสนา มีฉายาว่า "พระวิโรจน์ ภูริสีโร" จนกระทั่งมรณภาพ ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 ด้วยโรตมะเร็งไต อายุ 65 ปี

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ แก้

อ้างอิง แก้

  1. ′หัวแข็ง′ เปลี่ยนชีวิต "รังสิมา"..ฉันไม่ใช่กะหรี่การเมือง ย้ายพรรคไปยกมือให้โจร
  2. "ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา จังหวัด กรุงเทพมหานคร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2014-10-11. สืบค้นเมื่อ 2013-11-07.
  3. เลขาธิการนายกรัฐมนตรีรับหนังสือร้องเรียนจากตัวแทนผู้ค้าปลีก - ส่ง
  4. นักการเมืองถิ่น จังหวัดสมุทรสงคราม[ลิงก์เสีย]
  5. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๑๐ ตอนที่ ๒๐๐ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๔, ๓ ธันวาคม ๒๕๓๖
  6. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๐๗ ตอนที่ ๒๔๐ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๓, ๔ ธันวาคม ๒๕๓๓