ณภัทร โชคจินดาชัย

บทความนี้ถูกก่อกวนโดยไอพีและผู้ใช้ใหม่บ่อยครั้ง ตอนนี้มีการก่อกวนเปลี่ยนชื่อบทความ ดังนั้นจึงให้ผู้ดูแลระบบมากึ่งล็อกบทความและล็อกย้ายด้วย --Lux 09:30, 15 ตุลาคม 2554 (ICT)

  ไม่สำเร็จ --taweethaも 07:48, 21 ตุลาคม 2554 (ICT)
  ไม่เห็นด้วย โดนก่อกวนมาหลายครั้งแล้วครับ-- ผู้ใช้:Wittaya.kitka ^_^ 09:28, 21 ตุลาคม 2554 (ICT)
  ไม่สำเร็จ ล็อกเป็นนโยบายป้องกันชั่วคราวเท่านั้น ตั้งแต่วันที่แจ้งจนถึงวันนี้ยังไม่มีการก่อกวนเพิ่มอีก จึงยังไม่ล็อก --taweethaも 09:52, 21 ตุลาคม 2554 (ICT)
  เห็นด้วย โปรดดูการแก้ไขครั้งนี้ครับ[1] ขอบคุณมากครับ-- ผู้ใช้:Wittaya.kitka ^_^ 09:54, 21 ตุลาคม 2554 (ICT)
  ความเห็น เป็นผู้ก่อกวนรายเดิม ๆ และก่อกวนมากกว่า 1 หน้า ใช้วิธีบล็อกเอาก่อนดีกว่าครับ บล็อกไปแล้ว 1 คนส่วนอีกคนไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมอีกจึงยังไม่จำเป็นต้องทำอะไรครับ --∫G′(∞)dx 12:32, 24 ตุลาคม 2554 (ICT)

แจ้งล็อกหรือกึ่งล็อกค่อนข้างยาวบนบทความ ณภัทร โชคจินดาชัย เพราะถูกก่อกวนต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่าสามเดือน --octahedron80 23:39, 26 พฤศจิกายน 2554 (ICT)

  สำเร็จ --taweethaも 08:19, 27 พฤศจิกายน 2554 (ICT)

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

ช่วยล็อกบทความหน่อยครับ เป็นราชินีของไทยครับ --180.183.94.45 17:04, 20 ตุลาคม 2554 (ICT)

  เห็นด้วย เผื่ออาจจะมีผู้ใช้ใหม่,ผู้ไม่ลงทะเบียนมาก่อกวนก็ได้ครับ-- ผู้ใช้:Wittaya.kitka ^_^ 17:11, 20 ตุลาคม 2554 (ICT)
  ไม่เห็นด้วย ไม่พบว่ามีการก่อกวนหรือสงครามบ่อยจนถึงขนาดต้องล็อกครับ อีกประการหนึ้ง Rationale ว่าเป็นราชินีของไทยไม่ใช่เหตุผลที่ฟังขึ้นนัก --∫G′(∞)dx 20:06, 20 ตุลาคม 2554 (ICT)
  ไม่สำเร็จ การล็อก มิใช่ป้องกันการก่อกวนอย่างเดียว แต่จะป้องกันการเพิ่มเติมแก้ไขที่สร้างสรรค์อีกด้วย หากไม่มีเหตุจำเป็นให้ยึด WP:AGF --taweethaも 07:46, 21 ตุลาคม 2554 (ICT)

css

ผู้ใช้ใหม่เขียนบทความที่ไม่ใช่สไตล์ชีตลงในหน้า css ส่วนตัวครับ ขอความกรุณาลบออกหน่อย ผู้ใช้:Yodpong/common.css ผู้ใช้:Yodpong/standard.css --octahedron80 00:22, 22 ตุลาคม 2554 (ICT)

  สำเร็จ --taweethaも 10:33, 22 ตุลาคม 2554 (ICT)

บล็อก Admin-br

ขอให้บล็อก Admin-br เพราะชื่อผู้ใช้ขัดต่อนโยบาย --Lux 15:40, 24 ตุลาคม 2554 (ICT)

  ไม่สำเร็จ อยู่ระหว่างให้โอกาสเปลี่ยนชื่อ + WP:AGF --taweethaも 17:56, 24 ตุลาคม 2554 (ICT)

ฝากลบหน่อยครับ

ฝากลบหน่อยครับเรื่อง ผู้ใช้pratrinity ตอนนั้นมันรวนอะครับช่วยหลับหน่อยครับ แต่อย่าลบลิลลี่ คิลลินส์นะครับ

  สำเร็จ ต่อไปหากต้องการแจ้งลบให้ใช้ {{ลบ|เหตุผลในการแจ้งลบ}} ใส่ที่ด้านบนสุดของหน้านะครับ --taweethaも 15:28, 25 ตุลาคม 2554 (ICT)

กันต์ ชุณหวัตร

ขอขยายเวลากึ่งล็อกบทความ กันต์ ชุณหวัตร ออกไปอีกครับ เพราะคนเดิมมาก่อกวนซ้ำซาก --octahedron80 12:08, 25 ตุลาคม 2554 (ICT)

  Done Semi-protected by Khun B20180 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) for 2 weeks (Expired November 8) --∫G′(∞)dx 13:45, 25 ตุลาคม 2554 (ICT)
แจ้งเพิ่มตรงนี้นะครับ รบกวนผู้ดูแลช่วยบล็อก เกลียดกันต์ ชุณหวัตร (คุย · ส่วนร่วม · ส่วนร่วมที่ถูกลบ · ลบส่วนร่วมทั้งหมด · ปูม · ปูมตัวกรอง · บล็อกผู้ใช้ · ปูมการบล็อก) และ คนเกลียดกันต์ ชุณหวัตร (คุย · ส่วนร่วม · ส่วนร่วมที่ถูกลบ · ลบส่วนร่วมทั้งหมด · ปูม · ปูมตัวกรอง · บล็อกผู้ใช้ · ปูมการบล็อก) เนื่องด้วยชื่อผู้ใช้เป็นการโจมตีบุคคลด้วยครับ ขอบคุณครับ --∫G′(∞)dx 14:15, 25 ตุลาคม 2554 (ICT)
  Done --B20180 14:20, 25 ตุลาคม 2554 (ICT)
แจ้งบล็อกหุ่นเชิด ผู้ใช้:หนุ่ยมาเอง ก่อกวนบทความเดิมครับ อีกประการหนึ่ง ไม่ทราบว่าจะขอเปลี่ยนเป็นการล็อกเต็มรูปแบบได้หรือไม่ --octahedron80 18:25, 25 ตุลาคม 2554 (ICT)
  Done เพิ่มระดับการล็อกบทความ 2 สัปดาห์ --B20180 18:38, 25 ตุลาคม 2554 (ICT)
อยากจะให้ผู้ดูแลระบบพิจารณากึ่งล็อกตลอดกาลด้วยครับ เนื่องจากถูกก่อกวนทุกวันครับ และเพิ่มตัวกรองคำในการสร้างบทความใหม่ เช่น ถ้าสร้างบทความที่มีเนื้อหา กันต์ ชุณหวัตร เป็นชื่อบทความก็จะไม่สามารถสร้างได้ครับ ขอบคุณมากครับ--Wittaya Kitka ^_^ 18:33, 28 ตุลาคม 2554 (ICT)
  Done โดยคุณฮอรัสทั้งสองกรณีครับ --∫G′(∞)dx 21:00, 29 ตุลาคม 2554 (ICT)

มาอีก

มาอีกห้าครับ คือ

--Aristitleism 02:43, 26 ตุลาคม 2554 (ICT)
  สำเร็จ for vandal users --B20180 08:57, 26 ตุลาคม 2554 (ICT)
มาอีกหนึ่ง คือ 101.51.132.216 (คุย · ส่วนร่วม · ส่วนร่วมที่ถูกลบ · ลบส่วนร่วมทั้งหมด · ปูม · ปูมตัวกรอง · บล็อกผู้ใช้ · ปูมการบล็อก)--Wittaya Kitka ^_^ 18:34, 28 ตุลาคม 2554 (ICT)
  ไม่เห็นด้วย ไอพีไม่ควรบล็อกระยะยาวครับ ถ้าจะบล็อกก็บล็อกแบบ Short-term ให้แก้ไขไม่ได้พักนึงน่าจะพอ (ไม่เกิน 2 ชั่วโมง) เพราะแต่ละ Session ของ Internet ไอพีจะหมุนไปหาใครก็ได้และอาจไม่ซ้ำคนเดิม ทำให้คนที่มีเจตนาดีได้รับผลกระทบไปด้วยครับ --∫G′(∞)dx 21:00, 29 ตุลาคม 2554 (ICT)
มาอีกแล้ว มินิอรสา (คุย · ส่วนร่วม · ส่วนร่วมที่ถูกลบ · ลบส่วนร่วมทั้งหมด · ปูม · ปูมตัวกรอง · บล็อกผู้ใช้ · ปูมการบล็อก) --Nakare† 18:08, 30 ตุลาคม 2554 (ICT)
เลไธสงเค้าเป็นใครนะคะ (คุย · ส่วนร่วม · ส่วนร่วมที่ถูกลบ · ลบส่วนร่วมทั้งหมด · ปูม · ปูมตัวกรอง · บล็อกผู้ใช้ · ปูมการบล็อก) --Nakare† 18:32, 30 ตุลาคม 2554 (ICT)
และกำลังจะก่อกวนต่อ (สืบทอด) : 2554ตักตักตักตัก (คุย · ส่วนร่วม · ส่วนร่วมที่ถูกลบ · ลบส่วนร่วมทั้งหมด · ปูม · ปูมตัวกรอง · บล็อกผู้ใช้ · ปูมการบล็อก) --Nakare† 18:32, 30 ตุลาคม 2554 (ICT) -- และ กันต์ชุณหว ัตร หัวดอ (คุย · ส่วนร่วม · ส่วนร่วมที่ถูกลบ · ลบส่วนร่วมทั้งหมด · ปูม · ปูมตัวกรอง · บล็อกผู้ใช้ · ปูมการบล็อก) --Nakare† 18:34, 30 ตุลาคม 2554 (ICT)
เลไธสงมาแล้วจ้า (คุย · ส่วนร่วม · ส่วนร่วมที่ถูกลบ · ลบส่วนร่วมทั้งหมด · ปูม · ปูมตัวกรอง · บล็อกผู้ใช้ · ปูมการบล็อก) มาอีกแล้ว รูปแบบเดิมๆ --Robosorne
มาอีก คนหนึ่งครับ บร๊ะจ้าว (คุย · ส่วนร่วม · ส่วนร่วมที่ถูกลบ · ลบส่วนร่วมทั้งหมด · ปูม · ปูมตัวกรอง · บล็อกผู้ใช้ · ปูมการบล็อก) --xlu 11:26, 14 พฤศจิกายน 2554 (ICT)
  สำเร็จ --taweethaも 13:01, 14 พฤศจิกายน 2554 (ICT)
ปุณณกันต์ปูก้าม (คุย · ส่วนร่วม · ส่วนร่วมที่ถูกลบ · ลบส่วนร่วมทั้งหมด · ปูม · ปูมตัวกรอง · บล็อกผู้ใช้ · ปูมการบล็อก) มาอีกแล้ว รูปแบบเดิมๆ --Robosorne
125.27.2.245 (คุย · ส่วนร่วม · ส่วนร่วมที่ถูกลบ · ลบส่วนร่วมทั้งหมด · ปูม · ปูมตัวกรอง · บล็อกผู้ใช้ · ปูมการบล็อก) มาอีกแล้ว รูปแบบเดิมๆ--Robosorne
  สำเร็จ บล็อกสำหรับผู้ใช้ให้แล้วครับ --B20180 06:21, 21 พฤศจิกายน 2554 (ICT)

กรองคำ

เพิ่มตัวกรองคำเพื่อป้องกันการสร้างหน้าใหม่ได้ไหมครับ แต่ผมอยากให้แอดมินพิจารณาคำที่จะกรองเอง โดยดูจากรูปแบบชื่อที่เขียน ไม่ต้องการให้เปิดเผยในที่นี้ --octahedron80 10:56, 26 ตุลาคม 2554 (ICT)

  เห็นด้วย สนับสนุนเป็นอย่างยิ่งครับ ในการใช้ตัวกรองคำครับ ส่วนในการเขียนหน้าผู้ใช้อื่นๆ ก็ค่อยย้อนก็แล้วกันครับ-- ผู้ใช้:Wittaya.kitka ^_^ 11:01, 26 ตุลาคม 2554 (ICT)
  เห็นด้วย เพราะเขาคงสร้างบทความกับชื่อผู้ใช้ไม่หยุดแน่ครับ สมควรมีการกรองคำมากครับ --Robosorne 11:09, 26 ตุลาคม 2554 (ICT)

เพิ่มแล้ว รอดูผลต่อไปครับ --Horus | พูดคุย 19:46, 28 ตุลาคม 2554 (ICT)

ส่วนของ abuse filter ปิดชั่วคราว เพราะแรงไป ส่งผลกระทบต่อการแก้ไขในหน้าอื่น -- taweethaも 15:08, 27 พฤศจิกายน 2554 (ICT)
  สำเร็จ จัดให้ใหม่แล้ว --taweethaも 15:43, 27 พฤศจิกายน 2554 (ICT)

แจ้งย้ายหน้ากันต์ ชุณหวัตร จากกระบะทราย

แจ้งย้ายหน้ากันต์ ชุณหวัตร จากกระบะทราย (ทำตามที่บอกแล้วนะ อย่าหาว่าก่อกวนอีกล่ะ) ผู้ใช้:คนรักกันชุน/กระบะทราย --ข้อความนี้ไม่ได้ลงชื่อ ซึ่งออกความเห็นโดยผู้ใช้ คนรักกันชุน (พูดคุยหน้าที่เขียน) 09:39, 27 พฤศจิกายน 2554 (ICT)

  ไม่เห็นด้วย ในกระบะทรายยังขาดแหล่งอ้างอิงอีก --Lux2545   คุย 09:59, 27 พฤศจิกายน 2554 (ICT)

  ไม่สำเร็จ เป็นหน้าเดิมที่ถูกพิจารณาลบไปแล้ว ยังไม่ได้แก้ไข --taweethaも 09:59, 27 พฤศจิกายน 2554 (ICT)

FYI: นี่เป็นเรื่องที่เคยพิจารณาไปแล้ว และการก่อกวนรูปแบบเดิมๆ

 1. 125.27.30.242 (คุย · ส่วนร่วม · ส่วนร่วมที่ถูกลบ · ลบส่วนร่วมทั้งหมด · ปูม · ปูมตัวกรอง · บล็อกผู้ใช้ · ปูมการบล็อก)
 2. ผู้ใช้:Ionize2011

--taweethaも 10:13, 27 พฤศจิกายน 2554 (ICT)

สร้างบทความเป็นเป้า ให้ตัวเองและพรรคพวกมาด่า สร้างความเกะกะระรานให้กับวิกิพีเดีย ผมไม่เห็นด้วย ถ้าคุณบริสุทธิ์ใจ เก็บไว้ในกระบะทรายสักหนึ่งปี --octahedron80 12:29, 27 พฤศจิกายน 2554 (ICT)

เปลี่ยนชื่อเป็น กัณต์ ชุนหวัตรแล้ว --MtGp2012 14:54, 27 พฤศจิกายน 2554 (ICT)

ถูกย้ายกลับไปที่เดิมแล้ว โดยคุณ Lux2545 --taweethaも 15:05, 27 พฤศจิกายน 2554 (ICT)
ถูกไปแล้ว เพราะเป็นบทความเดิมที่ถูกพิจารณาลบ --taweethaも 15:05, 27 พฤศจิกายน 2554 (ICT)

แหล่งอ้างอิงใช้ไม่ได้

บทความสุนัขแหล่งอ้างถูกยกเลิกไปแล้ว มีแนวทางแก้ไขหรือไม่--泰和 12:46, 25 ตุลาคม 2554 (ICT)

กรณีแหล่งอ้างอิงสูญหาย ลองทำดังนี้

 1. ค้นคืนจาก archive.org แล้วอัปเดตลิงก์
 2. หาแหล่งข้อมูลใหม่ที่อ้างอิงข้อมูลเดิมได้
 3. ลบออกแล้วติดแท็ก {{อ้างอิง}}

--octahedron80 12:51, 25 ตุลาคม 2554 (ICT)

  ความเห็น เป็นไปได้ว่าข้อมูลบางส่วน เช่น ข้อมูลที่ใช้แหล่งอ้างอิงที่ 2 และ 3 (http://www.geocities.com/wanwisa_sinluksanathip/) ในส่วนประวัติอาจละเมิดลิขสิทธิ์ เนื่องจากพบข้อมูลดังกล่าวอยู่ในหน้าเว็บอ้างอิงก่อนวันที่จะมีการนำข้อมูลมาลงวิกิพีเดีย โดยมีการดัดแปลงเพียงเล็กน้อย (ดู Archive วันที่ 10 เมษายน 2551 กับ Revision เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2551) --∫G′(∞)dx 13:59, 25 ตุลาคม 2554 (ICT)

ช่วยลบชื่อโรงเรียนโรงเรียนแมทเทิลเนียร์ เชียงใหม่ ด้วย

ช่วยลบชื่อโรงเรียนโรงเรียนแมทเทิลเนียร์ เชียงใหม่ ด้วย นะครับ ชื่อโรงเรียนแมทเทิลเนียร์ เชียงใหม่นะครับ ไม่ใช่เซนต์แมทเทิลเนียร์ เชียงใหม่นะครับ

  Done โดยคุณ B20180 (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ใช้วิธีย้ายประวัติไปด้วย ตอนนี้ชื่ออยู่ในหน้าที่ถูกต้องแล้วครับ --∫G′(∞)dx 21:01, 29 ตุลาคม 2554 (ICT)
  Done เมื่อวานแบตหมด จึงชะงักช่วงลบย้ายหน้าไป ตอนนี้สามารถตรวจสอบความถูกต้องของชื่อโรงเรียนได้อีกทีตามต้องการครับ --B20180 09:03, 30 ตุลาคม 2554 (ICT)

หน้าสไตล์ชีท css ที่แปะป้ายลบในขณะนี้ควรจะถูกลบได้แล้ว เพราะอยู่ในหมวดหมู่:หน้าที่ถูกแจ้งลบเป็นเวลา 3 เดือนกว่าแล้ว --AllBlacksWallabies 12:16, 30 ตุลาคม 2554 (ICT)

  Deleted by K.Horus (12:23, 30 ตุลาคม 2554) --∫G′(∞)dx 16:56, 30 ตุลาคม 2554 (ICT)

บล็อก มินิอรสา ตลอดกาล

ขอให้บล็อก ผู้ใช้:มินิอรสา เพราะก่อกวนโดยสร้างหน้าโจมตีกันต์ ชุณหวัตร -- Safo 18:15, 30 ตุลาคม 2554 (ICT)

  เห็นด้วย เป็นผู้ใช้รายเดิมๆที่โดนบล็อกไปแล้ว กลับมาอีก --Robosorne
  สำเร็จ --B20180 19:00, 30 ตุลาคม 2554 (ICT)

ผู้ใช้คนนี้สแปมลงในหน้า อเล็กซานเดอร์ รืยบัค กรุณาบล็อกตลอดกาล และโปรดพิจารณากึ่งล็อก อเล็กซานเดอร์ รืยบัค หากเหมาะสม --AllBlacksWallabies 16:14, 31 ตุลาคม 2554 (ICT)

จริงแล้วมีผู้ใช้หลายคนที่ก่อกวนบทความเดียวกัน การล็อกบทความจะให้ผลที่ดีกว่าการบล็อกผู้ใช้ ดูข้อต่อไป --octahedron80 17:05, 31 ตุลาคม 2554 (ICT)
  ไม่สำเร็จ Test4 tag's already been given to the user. --taweethaも 17:41, 31 ตุลาคม 2554 (ICT)

อเล็กซานเดอร์ รืยบัค

แจ้งกึ่งล็อกหน้า อเล็กซานเดอร์ รืยบัค ยาวหน่อยครับ เพราะโดนก่อกวนและสแปมอย่างต่อเนื่อง --octahedron80 16:14, 31 ตุลาคม 2554 (ICT)

  สำเร็จ --taweethaも 17:39, 31 ตุลาคม 2554 (ICT)

ผู้ที่ก่อกวนประกอบด้วย:

ผู้ที่ก่อกวนทั้งหมดเป็นหุ่นเชิดของ ผู้ใช้:MulroyHypercam30 และมีป้าย {{หุ่นเชิด}} บนหน้าผู้ใช้แล้ว --AllBlacksWallabies 19:46, 31 ตุลาคม 2554 (ICT)

  สำเร็จ รับทราบไว้เบื้องต้น สกัดกั้นเป็นส่วนใหญ่แล้ว ส่วนที่ปล่อยไว้เพราะหลักฐานไม่ชัดจึงต้อง WP:AGF --taweethaも 19:54, 31 ตุลาคม 2554 (ICT)

As a steward I performed a checkuser on thwiki and the following accounts are all confirmed (from old to new):

Perhaps you could block them for infinity? Thanks in advance. Kind regards, Trijnstel 00:40, 1 พฤศจิกายน 2554 (ICT)

FYI: I could have missed some. The list can be incomplete. Trijnstel 00:56, 1 พฤศจิกายน 2554 (ICT)
  สำเร็จ Thanks so much for the confirmation. I have blocked all of them indefinitely. --taweethaも 14:43, 1 พฤศจิกายน 2554 (ICT)

รบกวนล๊อคบทความ สุริยัน ศักดิ์ไธสง นะครับ เนื่องจากถูกก่อกวนและลักลอบเขียนประวัติ

ขอความกรุณาผู้ดูแล ล๊อคบทความ" สุริยัน ศักดิ์ไธสง " นักเขียนที่เป็นต้นฉบับของภาพยนตร์เรื่อง 2499 อันธพาลครองเมืองด้วยนะครับ เพราะถูกก่อกวนบ่อยครั้ง ทำให้เกิดความเสียหายแก่ครอบครัวเป็นอย่างมาก

สำหรับการยืนยันที่มาของข้อมูล อยู่ในหนังสือ "เส้นทางมาเฟีย" ที่ถูกนำไปทำเป็นภาพยนตร์ และของฝากรูปถ่ายไว้ประกอบบทความด้วยนะครับ

  ไม่สำเร็จ ตรวจสอบประวัติแล้วไม่จำเป็นครับ เพราะไม่ค่อยมีการก่อกวนครับ อาจจะให้ผู้ดูแลระบบพิจารณาอีกครั้งนะครับ ส่วนรูปภาพอัปโหลดที่นี่ครับ ขอบคุณมากครับ--Wittaya Kitka ^_^ 19:40, 1 พฤศจิกายน 2554 (ICT)

บล็อกเลไธสงมาแล้วจ้า

ขอบล็อก เลไธสงมาแล้วจ้า เพราะก่อกวนโดยสร้างหน้าโดยเขียนเล่นในหน้าที่สร้าง -- thwklux 19:29, 3 พฤศจิกายน 2554 (ICT)

  สำเร็จ --Tinuviel | พูดคุย   13:35, 4 พฤศจิกายน 2554 (ICT)


ผู้ใช้:เลไทสง มาอีกแล้วครับ ผู้ใช้รายเดิม พฤติกรรมเดิมๆ --Robosorne

  สำเร็จ --Ken-Z!   Talk I hate Grean & Vandalism on Wikipedia ! 19:08, 5 พฤศจิกายน 2554 (ICT)

กึ่งล็อก

ช่วยกึ่งล็อกบทความที่ถูกก่อกวนหลายครั้งโดยผู้ใช้ใหม่และไอพีทุกบทความด้วยครับ ห้ามกึ่งล็อกบทความที่ไม่ถูกก่อกวนนะครับ--223.204.211.88 16:30, 6 พฤศจิกายน 2554 (ICT)

บทความไหนล่ะครับ --Robosorne

ผู้ดูแลระบบไม่เข้าใจถึงการล็อกบทความซะแล้ว พับผ่าสิ บทความที่ควรล็อกก็ดันไปขอให้ปลดล็อก บทความที่ไม่ควรล็อกก็ดันขอให้ล็อกซะดื้อ ๆ ผู้ดูแลระบบกำลัง Gaming the system จริง ๆ --∫G′(∞)dx 17:00, 6 พฤศจิกายน 2554 (ICT)
พูดถึงบทความไหนกันอยู่เหรอคะ? --Tinuviel | พูดคุย   17:16, 6 พฤศจิกายน 2554 (ICT)
คาดกันว่าไอพีนี้เป็น Admins กลับมาก่อกวน แก้ไขแนวเดิมๆ กดดู contribution ก็จะทราบครับ --taweethaも 17:45, 6 พฤศจิกายน 2554 (ICT)
ใช่แล้วครับ มีพฤติกรรมตรงกันกับ ผู้ใช้:Admins เป๊ะเลย --thwklux 17:57, 6 พฤศจิกายน 2554 (ICT)
  ไม่สำเร็จ --taweethaも 17:43, 6 พฤศจิกายน 2554 (ICT)

ย่อหน้าในวิกิตำรา

ช่วยทำให้วิกิตำรามีย่อหน้า (มีช่องว่างร่นเข้าไปประมาณหนึ่งเวลาเริ่มบรรทัดใหม่) เหมือนวิกิพีเดียและวิกิซอร์ซด้วยได้ไหมครับ ขอบคุณครับ ป.ล. ขออภัยที่มาแจ้งในวิกิพีเดียครับ

--Aristitleism 18:48, 6 พฤศจิกายน 2554 (ICT)

 1. ต้องหาให้ได้ก่อนว่าทางเทคนิตต้องทำอย่างไรให้ได้ย่อหน้ามา (ลองถามคุณ G(x) หรือลองค้นหาหน้าที่เกี่ยวข้องเองดูก่อน)
 2. การปรับตั้งส่วนใหญ่ ผู้ดูแลระบบจะทำได้ (ให้แจ้งคุณ B20180)
 3. หากผู้ดูแลระบบทำไม่ได้ เป็นการปรับตั้งที่ให้ผู้พัฒนาระบบจัดการ (ให้แจ้ง bugzilla โดยอ้างอิง community consensus ในการปรับแต่ง)

--taweethaも 19:13, 6 พฤศจิกายน 2554 (ICT)

นำ Code ด้านล่างไปใส่ที่หน้า MediaWiki:Common.css ของแต่ละโครงการครับ
/* เว้นย่อหน้า ตามการเขียนแบบไทย */
p {
  text-indent: 3em;
}
 
p.catlinks {
  text-indent: 0em;
}
 
td p {
  text-indent: 0em;
}

--∫G′(∞)dx 20:22, 6 พฤศจิกายน 2554 (ICT)

  สำเร็จ ตอนนี้ใช้ได้แล้วนะครับ --B20180 05:37, 7 พฤศจิกายน 2554 (ICT)

แจ้งลบหน้าเปลี่ยนทาง

ศูนย์ทันตกรรม แอลดีซี เป็นหน้าเปลี่ยนทางไปที่ ศูนย์ทันตกรรมแอลดีซี ซึ่งถูกลบไปแล้ว ช่วยลบหน้าเดิมออกด้วยครับ--泰和 00:04, 12 พฤศจิกายน 2554 (ICT)

  ความเห็น แนะนำให้ใช้ {{ลบ|เหตุผล}} ติดไว้ที่หน้าที่ต้องการลบครับ ส่วนหน้าที่ต้องการลบ ผู้ดูแลคงลบให้ในไม่ช้านี้ --∫G′(∞)dx 00:09, 12 พฤศจิกายน 2554 (ICT)
  สำเร็จ --taweethaも 09:28, 12 พฤศจิกายน 2554 (ICT)

ผู้ใช้ใส่ลิงก์โฆษณา

[รายชื่อรวมไว้ด้านล่าง] น่าจะเป็นบุคคลเดียวกันเพราะใส่ลิงค์ไว้ปลายทางเดียวกัน--泰和 02:34, 12 พฤศจิกายน 2554 (ICT)

มาอีก -- 泰和 02:42, 12 พฤศจิกายน 2554 (ICT)
มาอีกรายครับ สแปมชัด ๆ เลยครับ มาเรื่อย ๆ ทำเป็นบ๊อตมาเลยหรือเปล่าเนี่ย? --Aristitleism 02:48, 12 พฤศจิกายน 2554 (ICT)
สแปม
 1. Lovemetuk (คุย · ส่วนร่วม · ส่วนร่วมที่ถูกลบ · ลบส่วนร่วมทั้งหมด · ปูม · ปูมตัวกรอง · บล็อกผู้ใช้ · ปูมการบล็อก)
 2. Tutitarph (คุย · ส่วนร่วม · ส่วนร่วมที่ถูกลบ · ลบส่วนร่วมทั้งหมด · ปูม · ปูมตัวกรอง · บล็อกผู้ใช้ · ปูมการบล็อก)
 3. Vijitrajung (คุย · ส่วนร่วม · ส่วนร่วมที่ถูกลบ · ลบส่วนร่วมทั้งหมด · ปูม · ปูมตัวกรอง · บล็อกผู้ใช้ · ปูมการบล็อก)
 4. Kimjungz (คุย · ส่วนร่วม · ส่วนร่วมที่ถูกลบ · ลบส่วนร่วมทั้งหมด · ปูม · ปูมตัวกรอง · บล็อกผู้ใช้ · ปูมการบล็อก)
 5. Kattika (คุย · ส่วนร่วม · ส่วนร่วมที่ถูกลบ · ลบส่วนร่วมทั้งหมด · ปูม · ปูมตัวกรอง · บล็อกผู้ใช้ · ปูมการบล็อก)
 6. Gikalovepk (คุย · ส่วนร่วม · ส่วนร่วมที่ถูกลบ · ลบส่วนร่วมทั้งหมด · ปูม · ปูมตัวกรอง · บล็อกผู้ใช้ · ปูมการบล็อก)
 7. Chodeejing (คุย · ส่วนร่วม · ส่วนร่วมที่ถูกลบ · ลบส่วนร่วมทั้งหมด · ปูม · ปูมตัวกรอง · บล็อกผู้ใช้ · ปูมการบล็อก)
 8. Youjaidee (คุย · ส่วนร่วม · ส่วนร่วมที่ถูกลบ · ลบส่วนร่วมทั้งหมด · ปูม · ปูมตัวกรอง · บล็อกผู้ใช้ · ปูมการบล็อก)
 9. Vcomtisiw (คุย · ส่วนร่วม · ส่วนร่วมที่ถูกลบ · ลบส่วนร่วมทั้งหมด · ปูม · ปูมตัวกรอง · บล็อกผู้ใช้ · ปูมการบล็อก)
 10. Kompanngs (คุย · ส่วนร่วม · ส่วนร่วมที่ถูกลบ · ลบส่วนร่วมทั้งหมด · ปูม · ปูมตัวกรอง · บล็อกผู้ใช้ · ปูมการบล็อก)
  สำเร็จ --taweethaも 09:26, 12 พฤศจิกายน 2554 (ICT)

MM

ขอปลดล็อกชื่อบทความ MM เพื่อสร้างหน้าแก้ความกำกวมครับ --octahedron80 20:48, 12 พฤศจิกายน 2554 (ICT)

  สำเร็จ · Dr.Garden · คุยกันได้! · 23:04, 12 พฤศจิกายน 2554 (ICT)

นิติพงษ์ ห่อนาค

แจ้งกึ่งล็อกบทความ นิติพงษ์ ห่อนาค เพราะถูกก่อกวนบ่อยครับ --octahedron80 15:10, 16 พฤศจิกายน 2554 (ICT)

  เห็นด้วย มีไอพีมาลบเนื้อหาที่มีแหล่งอ้างอิงอยู่ด้วย --Lux2545 15:29, 16 พฤศจิกายน 2554 (ICT)
  done --B20180 16:08, 16 พฤศจิกายน 2554 (ICT)

ปลดล็อก

ช่วยปลดล็อกบทความ สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี ด้วยครับ --49.49.148.4 09:44, 20 พฤศจิกายน 2554 (ICT)

ต้องการแก้ไขเพิ่มเติมไปทำอะไรกันครับ --Horus | พูดคุย 09:49, 20 พฤศจิกายน 2554 (ICT)
  ไม่เห็นด้วย มีพวกไอพีและผู้ใช้มานำเนื้อหาผิดๆ ไม่เป็นสารานุกรมมาใส่ในบทความ --lux2545 | คุย 09:51, 20 พฤศจิกายน 2554 (ICT)

หากเป็นบทความคัดสรรแล้วถูกล็อก ถือว่าขัดต่อนโยบาย WP:BB ครับ--49.49.148.4 09:54, 20 พฤศจิกายน 2554 (ICT)

ไม่มีข้อความใดกล่าวเช่นนั้น --Horus | พูดคุย 09:57, 20 พฤศจิกายน 2554 (ICT)

กรุณาดูที่แม่แบบ {{FA}} ครับ มีคำว่า "เราขอให้คุณช่วยปรับปรุง" แล้วก็ไปทำลิงก์ที่หน้า WP:BB ด้วย หมายถึง ไอพี ผู้ใช้ใหม่ ฯลฯ ต้องกล้าแก้ไขบทความครับ--49.49.148.4 10:01, 20 พฤศจิกายน 2554 (ICT)

ถ้าคุณบริสุทธิ์ใจ อยากแก้ไขอะไรขอให้บอกมาครับ ผมจัดการให้ได้ --Horus | พูดคุย 10:06, 20 พฤศจิกายน 2554 (ICT)

ผมต้องการแก้ไขส่วน ปลายรัชสมัย ครับ--49.49.148.4 10:13, 20 พฤศจิกายน 2554 (ICT)

  ไม่สำเร็จ คุณสามารถโพสต์ข้อความที่คุณต้องการแก้ไขในหน้าอภิปรายครับ อย่างที่ผมบอก ผมจะจัดการไปลงให้ --Horus | พูดคุย 10:20, 20 พฤศจิกายน 2554 (ICT)

ผู้ใช้ใส่ลิงก์สินเชื่อรถยนต์

[รายชื่อรวมไว้ด้านล่าง] น่าจะเป็นบุคคลเดียวกันคือมีพฤติกรรม คล้ายๆ กัน คือ ทำหน้าพูดคุยของตนเองว่าง แล้วเขียนสแปมโดยใส่ลิงก์สินเชื่อรถยนต์ลงไป

--lux2545 © | คุย © 14:55, 21 พฤศจิกายน 2554 (ICT)

  สำเร็จ ลบทิ้งและเฝ้าสังเกตพฤติกรรม --Tinuviel | พูดคุย   16:31, 21 พฤศจิกายน 2554 (ICT)

ขอใช้มาตรการที่หนักข้อกว่า เพราะมีมานานแล้ว (เพิ่งส่ง meta ตรวจ SOCK ไปเร็วๆ นี้)

 1. ลบและบล็อกทั้งหมดตลอดกาล
 2. เริ่ม พิเศษ:AbuseFilter/19

ป.ล. titleblacklist ไม่ได้ผล/ได้ผลแต่ไม่มี log ย้อนออกดีกว่า

  สำเร็จ--taweethaも 11:15, 22 พฤศจิกายน 2554 (ICT)

หน้าผู้ใช้:Peachkung

เนื่องจากเพราะชื่อผู้ใช้นี้มีความเสี่ยงต่อการก่อกวนจากนักก่อกวนรายเดิม ๆ นอกจากนี้หน้าผู้ใช้ยังถูกลบหลายครั้งแล้ว จึงขอให้ผู้ดูแลพิจารณาใช้วิธีการดำเนินการที่เหมาะสมกับหน้านี้ด้วยครับ จะบล็อกด้วยมือหรือล็อกห้ามสร้างไปก่อนหรืออะไรก็แล้วแต่ผู้ดูแลจะพิจารณาครับ --∫G′(∞)dx 21:46, 22 พฤศจิกายน 2554 (ICT)

  done --B20180 22:08, 22 พฤศจิกายน 2554 (ICT)

บ่วงราบ

ขอความกรุณากึ่งล็อกบทความ บ่วงราบ เพราะถูกก่อกวนครับ ลักษณะเป็นการลบเนื้อหาออก แต่ไม่มีการอธิบายว่าทำไมจึงลบออก --octahedron80 20:32, 23 พฤศจิกายน 2554 (ICT)

  สำเร็จ --taweethaも 16:20, 24 พฤศจิกายน 2554 (ICT)

เปลี่ยนชื่อไฟล์

กรุณาเปลี่ยนชื่อไฟล์ Thailand Phattalung.png ให้เป็น Thailand Phatthalung.png ด้วยครับ เนื่องจากว่าพัทลุงแปลเป็นภาษาอังกฤษว่า Phatthalung ไม่ใช่ Phattalung--171.4.211.155 13:13, 27 พฤศจิกายน 2554 (ICT)

  ไม่สำเร็จ รูปภาพหรือไฟล์เสียงนี้ ต้นฉบับอยู่ที่คอมมอนส์ ผู้ดูแลวิกิพีเดียไทยไม่มีสิทธิ์ดำเนินการลบ/ย้ายแต่อย่างใดครับ โปรดแจ้งที่คอมมอนส์เอง หากไม่สะดวกหรือมีข้อสงสัย โปรดขอความช่วยเหลือที่ WP:HELPDESK--taweethaも 15:02, 27 พฤศจิกายน 2554 (ICT)

แก้ไขกรณีย้ายหน้าอาเซียนไม่สำเร็จ

ขอให้ลบสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ พูดคุย:สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพราะว่าย้ายหน้า สมาคมประชาชาติ แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ไม่ได้ครับ --Lux2545   คุย 17:11, 27 พฤศจิกายน 2554 (ICT)

  สำเร็จ --taweethaも 19:48, 27 พฤศจิกายน 2554 (ICT)

ขอให้เรียก พูดคุย:สมาคมประชาชาติ แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คืนเพราะอาจมีข้อตกค้างในหน้านั้นแล้วก็คัดลอกลง หน้า พูดคุย:สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เลยครับ พอคัดลอกเสร็จ แล้วก็ลบหน้า พูดคุย:สมาคมประชาชาติ แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ออกเลยครับ --Lux2545   คุย 19:42, 27 พฤศจิกายน 2554 (ICT)

  ไม่สำเร็จ ส่วนที่ตกค้างของหน้าพูดคุยสมควรลบอยู่แล้ว --taweethaも 19:48, 27 พฤศจิกายน 2554 (ICT)

ชื่อผู้ใช้

บล็อกผู้ใช้ที่ชื่อว่า Advertisement (คุย · ส่วนร่วม · ส่วนร่วมที่ถูกลบ · ลบส่วนร่วมทั้งหมด · ปูม · ปูมตัวกรอง · บล็อกผู้ใช้ · ปูมการบล็อก) เพราะคำนั้นแปลว่า โฆษณา ไม่เมาะสมกับวิกิพีเดีย --Nakare† 12:16, 29 พฤศจิกายน 2554 (ICT)

ถ้าจะถูกบล็อก ก็คงบล็อกด้วยเหตุผลอื่น ไม่ใช่ด้วยเหตุผลนี้ --octahedron80 12:53, 29 พฤศจิกายน 2554 (ICT)
  สำเร็จ บล็อกเพราะว่าใช้ชื่อผู้ใช้นี้ก่อกวนเท่านั้น --taweethaも 13:11, 29 พฤศจิกายน 2554 (ICT)

เอาไงดี นี่คือแม่แบบธงชาติอังกฤษ ไม่ใช่ธงชาติสหราชอาณาจักร ซึ่งโปรดดูประวัติของแม่แบบ Country data England เนื่องจากคุณ Dfddtdt ไปแก้เป็นธง UK ซะงั้น ซึ่งกระทบต่อบทความฟุตบอลต่างๆ (ฟุตบอลใช้ธง England ไม่ใช่ UK) --MtGp2012 17:42, 29 พฤศจิกายน 2554 (ICT)

  Not done as the issue has been resolved; does not require administrator's action --∫G′(∞)dx 21:22, 29 พฤศจิกายน 2554 (ICT)

ว่าด้วยปาเอยา

ขอให้เปลี่ยนระดับการล็อกสำหรับ ปาเอยา เพราะไม่มีประวัติการก่อกวนโดยการเขียน มีแต่การย้ายซ้ำซากเท่านั้น จึงขอให้เปลี่ยนระดับการล็อกสำหรับปาเอยา ให้ล็อกย้ายอย่างเดียว --lux2545 16:00, 30 พฤศจิกายน 2554 (ICT)

  สำเร็จ --taweethaも 08:37, 1 ธันวาคม 2554 (ICT)

Phanuruch8555

มีผู้ดูแลในวิกิฯ อังกฤษและคอมมอนส์มาแจ้งผม (เพราะผมเคยร่วมลงคะแนนเสียงในนี้) ว่า ผู้ใช้:Phanuruch8555 ถูกบล็อกในทุกโครงการของวิกิมีเดียชั่วกัปชั่วกัลป์แล้ว แต่เขายังมีหุ่นเชิดอื่น ๆ อีก และปรากฏว่า หุ่นเชิดเหล่านั้นก็แก้ไขในวิกิฯ ไทยบ้าง ผมจึง แจ้งให้ทราบต่อครับ และถ้าเห็นสมควรประการใด ก็ดำเนินการด้วยครับ

ป.ล. นอกจากก่อกวนในวิกิฯ ทั่วไปแล้ว ล่าสุด Phanuruch8555 ยังไปก่อกวนในไร้สาระนุกรมจนถูกบล็อกด้วย (ก่อกวนทุกหนทุกแห่ง)

--Aristitleism 18:53, 1 ธันวาคม 2554 (ICT)

หุ่นเชิดที่ปรากฏคือ MtGp2012 (คุย · ส่วนร่วม · ส่วนร่วมที่ถูกลบ · ลบส่วนร่วมทั้งหมด · ปูม · ปูมตัวกรอง · บล็อกผู้ใช้ · ปูมการบล็อก) --lux2545 | คุย 18:55, 1 ธันวาคม 2554 (ICT)

ที่จริงยังมีอีกหลายครับ ในวิกิฯ อังกฤษเขาทำเป็นหมวดหมู่ไว้ทีเดียว มีทั้งที่ "พิจารณาเป็นสัตย์" แล้ว และทั้งที่ต้องสงสัยอยู่ (ดังที่ผมลิงก์ไว้ข้างต้น) หุ่นเชิดตัวอื่นนอกจาก MtGp2012 ก็อาจมีบทบาทในนี้ด้วยได้ --Aristitleism 20:22, 1 ธันวาคม 2554 (ICT)

ArbCom Page ของคุณ Taweetham

รบกวนผู้ดูแลช่วยดำเนินการต่อไปนี้ครับ

 1. ย้าย วิกิพีเดีย:การเลือกตั้งคณะอนุญาโตตุลาการ ธันวาคม 2554/ผู้สมัคร/taweetham ไปเป็น "วิกิพีเดีย:การเลือกตั้งคณะอนุญาโตตุลาการ ธันวาคม 2554/ผู้สมัคร/taweetham/คำแถลง" (ใส่ Slash คำแถลง หลังชื่อเดิม)
 2. ในหน้า "วิกิพีเดีย:การเลือกตั้งคณะอนุญาโตตุลาการ ธันวาคม 2554/ผู้สมัคร/taweetham" ให้ใส่ {{subst:หน้าผู้สมัครรับเลือกตั้งคณะอนุญาโตตุลาการ|taweetham}} (วางทั้งอย่างนั้นเพราะเนื้อหาจะแปลงให้เอง)

ด้วยครับ เพื่อเก็บประวัติของหน้าไว้และย้ายหน้าไปในชื่อที่ถูกต้อง เนื่องจากผมไม่สามารถทำได้เพราะติด Title Blacklist ครับ ขอบคุณครับ --∫G′(∞)dx 21:06, 1 ธันวาคม 2554 (ICT)

  สำเร็จ ขอบคุณครับ ผมจะล้าง title blacklist และย้ายไป abuse filter เรื่อยๆ แล้วกันนะครับ --taweethaも 23:07, 1 ธันวาคม 2554 (ICT)

แจ้งเปลี่ยนชื่อหมวดหมู่

ขอแจ้งเปลี่ยนชื่อหมวดหมู่ ดังนี้ครับ

หมวดหมู่เดิม หมวดหมู่ใหม่
หมวดหมู่:ราชสำนักสงฆ์ หมวดหมู่:อิมพีเรียลแอบบี
หมวดหมู่:พระบัญญัติของพระสันตะปาปา หมวดหมู่:สารตราพระสันตะปาปา
หมวดหมู่:ราชนครรัฐอิสระ หมวดหมู่:จักรพรรดินครอิสระ
หมวดหมู่:ลัทธิอัศวินคาทอลิก หมวดหมู่:คณะอัศวินคาทอลิก
หมวดหมู่:ราชวงศ์คาโรแล็งเชียง หมวดหมู่:ราชวงศ์กาโรแล็งฌีย็อง
หมวดหมู่:จักรวรรดิคาโรแล็งเชียง หมวดหมู่:จักรวรรดิกาโรแล็งฌีย็อง

--พุทธามาตย์ 15:02, 2 ธันวาคม 2554 (ICT)

  เรียบร้อยครับ --∫G′(∞)dx 13:15, 3 ธันวาคม 2554 (ICT)

ขอบคุณมากครับ--พุทธามาตย์ 22:16, 3 ธันวาคม 2554 (ICT)

SEO กลับมาอีกแล้วครับ

ขอให้บล็อก

เพราะว่ามีพฤติกรรมคล้ายกับ SEO อย่างมากครับ --lux2545 | คุย 11:24, 3 ธันวาคม 2554 (ICT)

  สำเร็จ Blocked และเปิด abuse filter อีกครั้ง --taweethaも 11:50, 3 ธันวาคม 2554 (ICT)


ปัญหาลิขสิทธิ์

ขณะนี้ Botkung ได้อัปเดตรายชื่อใน วิกิพีเดีย:ปัญหาลิขสิทธิ์ ขนานใหญ่ครับ ซึ่งทำให้ปรากฏหน้าต่าง ๆ ที่เป็นปัญหาจำนวนมาก ขอผู้ดูแลระบบช่วยกันดำเนินการต่อไปครับ --Horus | พูดคุย 20:27, 9 ธันวาคม 2554 (ICT)

  เห็นด้วย อยากให้แอดมินลบหน้าที่อยู่ในหน้าวิกิพีเดีย:ปัญหาลิขสิทธิ์ นานเกิน 7 วัน เช่นการปฏิวัติซินไฮ่ี ฯลฯ เร็วๆหน่อยครับ --lux2545 | พูดคุย (โพสต์) 08:54, 10 ธันวาคม 2554 (ICT)
  สำเร็จ Botkung ยังไม่ได้อัปเดตรายการที่เกิน 7 วัน ผมลบเฉพาะส่วนที่รายงานว่าเกิน 7 วันออกไปให้ก่อน --taweethaも 16:52, 10 ธันวาคม 2554 (ICT)

สรีดภงส์

โปรดเปลี่ยนชื่อบทความ สรีดภงค์ เป็น สรีดภงส์ ด้วยครับ (ที่ถูกต้องสะกดอย่างหลัง) --Aristitleism 14:41, 10 ธันวาคม 2554 (ICT)

ละไว้ก่อนละกันครับ ค้นดูในอินเทอร์เน็ต พบทั้งสองแบบ (ที่เคยเรียนมาสะกดว่า "สรีดภงส์" แต่ก็ยังหาหนังสือมาอ้างอิงไม่ได้) --Aristitleism 14:58, 10 ธันวาคม 2554 (ICT)
 1. สรีด* ไม่ปรากฏใน พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ - ลองไปถามในเว็บ royin ดูไหมครับ ? นอกจากจะได้คำตอบ ยังเป็นการเตือนให้เขาทำพจนานุกรมให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ด้วย
 2. ยังไม่มี in-line citation ในบทความอันเกี่ยวกับที่มาของชื่อ

  ไม่สำเร็จ --taweethaも 15:12, 10 ธันวาคม 2554 (ICT)

คำขอใหม่

โปรดเปลี่ยนชื่อบทความ สรีดภงค์ เป็น สรีดภงส์ ด้วยครับ ได้อ้างอิงแล้ว

มีคำอธิบายของคณะรัฐมนตรีไว้ในหนังสือนั้นว่า "สรีดภงส์" เป็นการเขียนตามศิลาจารึกหลักที่ 1 ครับ ส่วน "สรีดภงค์" นี่ผมเดาเองว่า คงเขียนผิด แบบเสียง "อง ๆ", "อัง ๆ" นี่ หลายคนชอบเติม "ค์" เพราะคิดว่ามาจากการสนธิกับ "องค์" อย่าง สำอาง/สำอางค์, จำนง/จำนงค์ ฯลฯ

--Aristitleism 16:39, 10 ธันวาคม 2554 (ICT)

อีกแหล่งข้อมูล: เว็บอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย สะกด "ส์" --Aristitleism 16:43, 10 ธันวาคม 2554 (ICT)
  สำเร็จ --taweethaも 16:48, 10 ธันวาคม 2554 (ICT)