ลำเซบาย เป็นลำน้ำสาขาของแม่น้ำมูลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ความยาว 233 กิโลเมตร พื้นที่ลุ่มน้ำประมาณ 3,132 ตร.กม. หรือคิดเป็น 1,957,731 ไร่ โดยคำว่า เซบาย มากจากภาษาลาวอีสาน อันมี 2 คำรวมกันคือ "เซ" แปลว่า แม่น้ำ ลำน้ำ ส่วน "บาย" สันนิษฐานมาจากคำว่า การจับ , แตะต้อง (รอการอ้างอิงที่ชัดเจน) ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดยโสธร จังหวัดอำนาจเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี บางส่วนของจังหวัดมุกดาหาร และบางส่วนของจังหวัดร้อยเอ็ด

ลำเซบาย
ลำเซบาย จ.ยโสธร.jpg
ระบบอุทกวิทยา
แอ่งสมุทรมหาสมุทรแปซิฟิก
ระบบแม่น้ำระบบแม่น้ำโขง
ลุ่มน้ำประธานลุ่มน้ำมูล
ชื่อแหล่งน้ำลำเซบาย
ข้อมูลทั่วไป
ความยาว233 กม.
ต้นน้ำที่ราบสูง
ที่ตั้งของต้นน้ำตำบลกุดเชียงหมี อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
ท้ายน้ำแม่น้ำมูล
ที่ตั้งของท้ายน้ำตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
แผนที่

เส้นทางแม่น้ำแก้ไข

ลำเซบายมีต้นกำเนิดจากสันปันน้ำของลุ่มน้ำเซบายและลุ่มน้ำห้วยบังอี่บริเวณพื้นที่ตำบลกุดเชียงหมี อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ไหลผ่านอำเภอไทยเจริญ อำเภอป่าติ้ว อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร อำเภอเสนางคนิคม อำเภอหัวตะพาน อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ อำเภอเขื่องใน อำเภอม่วงสามสิบ และไหลไปรวมกับแม่น้ำมูลที่บ้านจานตะโนน ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี มีความยาวประมาณ 233 กิโลเมตร ซึ่งใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ มีปริมาณน้ำท่าตามธรรมชาติประมาณปีละ 1,666 ล้าน ลบ.ม. หรือประมาณร้อยละ 8.54 ของปริมาณน้ำท่าตามธรรมชาติทั้งหมดของลุ่มน้ำมูล

ฝายสำคัญที่ในลุ่มน้ำแก้ไข

กรมชลประทานได้พิจารณาก่อสร้างฝายเพื่อปิดกั้นลำเซบายอยู่ 2 แห่ง คือ

 • ฝายลำเซบาย บริเวณบ้านสร้างถ่อน้อย ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ
 • ฝายลำเซบาย บริเวณบ้านวังถ้ำ ตำบลหัวดอน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

แหล่งกักเก็บน้ำที่สำคัญในลุ่มน้ำแก้ไข

ลำน้ำสาขาแก้ไข

 
ฤดูน้ำหลากปริมาณน้ำจากลำเซบายเอ่อท่วมพื้นที่เกษตรกรรม
 • ลำน้ำโพง
 • ห้วยลิงโจน
 • ห้วยบง
 • ห้วยหมุนวัง
 • ห้วยบก
 • ห้วยส้มผ่อ
 • ห้วยกะเดา
 • ห้วยกอย
 • ห้วยกุดคอก่าน
 • ห้วยผักง่าม
 • ห้วยสะแบก
 • ห้วยละโอง
 • ห้วยโพธิ์
 • ห้วยปลาแดก
 • ห้วยทรพีเหนือ
 • ห้วยทรพี
 • ห้วยวังกะระ
 • ลำเซน้อย
 • ห้วยสามขา
 • ห้วยน้ำเขียว
 • ห้วยโพงกลาง
 • ห้วยโพงหวาย
 • ห้วยทม
 • ห้วยเขมร
 • ห้วยบ่อแก
 • ห้วยหนองแวง
 • ห้วยน้ำตอน
 • ห้วยยาง
 • ห้วยเสียว

อ้างอิงแก้ไข

[1][2]

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

พิกัดภูมิศาสตร์: 15°19′14″N 105°30′29″E / 15.320556°N 105.508056°E / 15.320556; 105.508056

 1. http://guideubon.com/news/view.php?t=3&s_id=4&d_id=5
 2. http://mekhala.dwr.go.th/knowledge-basin-mun.php