ลำเซบาย เป็นลำน้ำสาขาของแม่น้ำมูลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ความยาว 233 กิโลเมตร พื้นที่ลุ่มน้ำประมาณ 3,132 ตร.กม. หรือคิดเป็น 1,957,731 ไร่ โดยคำว่า เซบาย มาจากคำภาษาอีสาน คือ "เซ" แปลว่า แม่น้ำ ,ลำน้ำ รวมกับคำภาษาเขมร คือ "บาย (បាយ)" แปลว่า ข้าว (รอการอ้างอิงที่ชัดเจน) ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดยโสธร จังหวัดอำนาจเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี บางส่วนของจังหวัดมุกดาหาร และบางส่วนของจังหวัดร้อยเอ็ด

ลำเซบาย
ระบบอุทกวิทยา
แอ่งสมุทรมหาสมุทรแปซิฟิก
ระบบแม่น้ำระบบแม่น้ำโขง
ลุ่มน้ำประธานลุ่มน้ำมูล
ชื่อแหล่งน้ำลำเซบาย
ข้อมูลทั่วไป
ความยาว252 กม.
ต้นน้ำภูถ้ำยางเดียว
ที่ตั้งของต้นน้ำบ้านกุดแข้ด่อน ตำบลกุดเชียงหมี อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
ท้ายน้ำแม่น้ำมูล
ที่ตั้งของท้ายน้ำบ้านดงบัง ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

เส้นทางแม่น้ำ

แก้

ลำเซบายมีต้นกำเนิดจากสันปันน้ำของลุ่มน้ำเซบายและลุ่มน้ำห้วยบังอี่บริเวณภูถ้ำยางเดียว บ้านกุดแข้ด่อน ตำบลกุดเชียงหมี อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ไหลผ่านอำเภอไทยเจริญ อำเภอป่าติ้ว อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร อำเภอเสนางคนิคม อำเภอหัวตะพาน อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ อำเภอเขื่องใน อำเภอม่วงสามสิบ และไหลไปรวมกับแม่น้ำมูลที่บ้านดงบัง ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี มีความยาวประมาณ 252 กิโลเมตร ซึ่งใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ มีปริมาณน้ำท่าตามธรรมชาติประมาณปีละ 1,666 ล้าน ลบ.ม. หรือประมาณร้อยละ 8.54 ของปริมาณน้ำท่าตามธรรมชาติทั้งหมดของลุ่มน้ำมูล

ฝายสำคัญที่ในลุ่มน้ำ

แก้

กรมชลประทานได้พิจารณาก่อสร้างฝายเพื่อปิดกั้นลำเซบายอยู่ 2 แห่ง คือ

 • ฝายลำเซบาย บริเวณบ้านสร้างถ่อน้อย ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ
 • ฝายลำเซบาย บริเวณบ้านวังถ้ำ ตำบลหัวดอน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

แหล่งกักเก็บน้ำที่สำคัญในลุ่มน้ำ

แก้

ลำน้ำสาขา

แก้
 
ฤดูน้ำหลากปริมาณน้ำจากลำเซบายเอ่อท่วมพื้นที่เกษตรกรรม
 • ลำน้ำโพง
 • ห้วยลิงโจน
 • ห้วยบง
 • ห้วยหมุนวัง
 • ห้วยบก
 • ห้วยส้มผ่อ
 • ห้วยกะเดา
 • ห้วยกอย
 • ห้วยกุดคอก่าน
 • ห้วยผักง่าม
 • ห้วยสะแบก
 • ห้วยละโอง
 • ห้วยโพธิ์
 • ห้วยปลาแดก
 • ห้วยทรพีเหนือ
 • ห้วยทรพี
 • ห้วยวังกะระ
 • ลำเซน้อย
 • ห้วยสามขา
 • ห้วยน้ำเขียว
 • ห้วยโพงกลาง
 • ห้วยโพงหวาย
 • ห้วยทม
 • ห้วยเขมร
 • ห้วยบ่อแก
 • ห้วยหนองแวง
 • ห้วยน้ำตอน
 • ห้วยยาง
 • ห้วยเสียว

อ้างอิง

แก้

[1] [2]

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้

15°19′14″N 105°30′29″E / 15.320556°N 105.508056°E / 15.320556; 105.508056

 1. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2019-10-21. สืบค้นเมื่อ 2018-09-05.
 2. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2019-09-11. สืบค้นเมื่อ 2018-09-05.