รำรี มามะ (เกิด 1 มกราคม พ.ศ. 2493) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนราธิวาส 4 สมัย

รำรี มามะ
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 1 มกราคม พ.ศ. 2493 (70 ปี)
อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส
พรรคการเมือง พรรครวมพลังประชาชาติไทย

ประวัติแก้ไข

รำรี มามะ เกิดเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2493 เป็นบุตรของนายเสนาะ และ นางสีเยาะ มามะ[1] สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จาก คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

งานการเมืองแก้ไข

รำรี ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรก ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2535 สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ และได้รับเลือกเรื่อยมาจนถึง พ.ศ. 2554 รวม 4 สมัย

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแก้ไข

รำรี มามะ ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมด 4 สมัย คือ

  1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป กันยายน พ.ศ. 2535 จังหวัดนราธิวาส สังกัดพรรคประชาธิปัตย์
  2. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2538 จังหวัดนราธิวาส สังกัดพรรคประชาธิปัตย์
  3. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2539 จังหวัดนราธิวาส สังกัดพรรคประชาธิปัตย์
  4. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554 จังหวัดนราธิวาส สังกัดพรรคประชาธิปัตย์

อ้างอิงแก้ไข

  1. ประวัติผู้สมัคร ส.ส. กรมการปกครอง