รายพระนามรัชทายาทเดนมาร์ก

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

รายพระนามรัชทายาทเดนมาร์ก รายพระนามนี้รวมถึงบุคคลทุกคนที่ได้รับการพิจารณาว่าจะได้รับมรดกสืบราชบัลลังก์เดนมาร์ก หรือ สถานะพระมหากษัตริย์แห่งเดนมาร์ก โดยเริ่มตั้งแต่สมัยราชวงศ์ออลเดนบูร์กจนถึงปัจจุบัน

ราชวงศ์ออลเดนบูร์ก - สมัยราชาธิปไตยเลือกตั้ง ค.ศ. 1448 - 1660

แก้

ถึงแม้ว่าในช่วงนี้พระมหากษัตริย์จะมาจากการเลือกตั้ง ลำดับการสืบราชสันตติวงศ์จากรัชสมัยพระเจ้าคริสเตียนที่ 1 แห่งเดนมาร์ก (ด้วยข้อยกเว้นการบังคับสละราชบัลลังก์) ยึดหลักตามกฎหมายแซลิก

รัชทายาทแห่งราชบัลลังก์เดนมาร์ก ราชวงศ์ออลเดนบูร์ก
พระรูป รัชทายาท สถานะ ความสัมพันธ์กับพระมหากษัตริย์ เริ่มเป็นรัชทายาท สิ้นสุดการเป็นรัชทายาท ลำดับถัดไป พระมหากษัตริย์
วันที่ เหตุผล วันที่ เหตุผล
การสืบราชสันตติวงศ์ไม่มีข้อมูล ค.ศ. 1448 ไม่มีโอรสธิดา ค.ศ. 1450 พระมหากษัตริย์ทรงมีพระโอรส ไม่ปรากฏ (ค.ศ. 1448-1471) พระเจ้าคริสเตียนที่ 1
 
เจ้าชายโอลาฟ ทายาทผู้มีสิทธิโดยตรง พระโอรส ค.ศ. 1450 ประสูติ ค.ศ. 1451 สิ้นพระชนม์
เจ้าชายคนุต ทายาทผู้มีสิทธิโดยตรง พระโอรส ค.ศ. 1451 พระเชษฐาสิ้นพระชนม์ ค.ศ. 1455 สิ้นพระชนม์
  เจ้าชายจอห์น ทายาทผู้มีสิทธิโดยตรง พระโอรส ค.ศ. 1455 พระเชษฐาสิ้นพระชนม์ 21 พฤษภาคม ค.ศ. 1481 ทรงเริ่มเป็นพระมหากษัตริย์
เจ้าชายเฟรเดอริก
พระอนุชา (ค.ศ. 1471-1481)
 
  เจ้าชายเฟรเดอริก ทายาทโดยสันนิษฐาน พระอนุชา 21 พฤษภาคม ค.ศ. 1481 พระเชษฐาเป็นพระมหากษัตริย์ 1 กรกฎาคม ค.ศ. 1481 พระมหากษัตริย์ทรงมีพระโอรส ไม่มี พระเจ้าจอห์น
 
  เจ้าชายคริสเตียน ทายาทผู้มีสิทธิโดยตรง พระโอรส 1 กรกฎาคม ค.ศ. 1481 ประสูติ 22 กรกฎาคม ค.ศ. 1513 ทรงเริ่มเป็นพระมหากษัตริย์ เจ้าชายเฟรเดอริก ดยุกแห่งชเลสวิชและฮ็อลชไตน์
พระปิตุลา (ค.ศ. 1481-1497, ค.ศ. 1511-1513)
 
เจ้าชายฟรานซิส
พระอนุชา (ค.ศ. 1497-1511)
  เจ้าชายเฟรเดอริก ดยุกแห่งชเลสวิชและฮ็อลชไตน์ ทายาทโดยสันนิษฐาน พระปิตุลา 22 กรกฎาคม ค.ศ. 1513 พระนัดดาเป็นพระมหากษัตริย์ 21 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1518 พระมหากษัตริย์ทรงมีพระโอรส เจ้าชายคริสเตียน
พระโอรส (ค.ศ. 1513-1518)
 
พระเจ้าคริสเตียนที่ 2
 
  เจ้าชายจอห์น ทายาทผู้มีสิทธิโดยตรง พระโอรส 21 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1518 ประสูติ 20 มกราคม ค.ศ. 1523 พระบิดาถูกบังคับให้สละราชบัลลังก์, เนรเทศ เจ้าชายเฟรเดอริก ดยุกแห่งชเลสวิชและฮ็อลชไตน์
พระอัยกา (ค.ศ. 1518-1519, ค.ศ. 1520-1523)
 
เจ้าชายฟิลิป เฟอร์ดินานด์
พระอนุชา (ค.ศ. 1519-1520)
  เจ้าชายคริสเตียน ทายาทผู้มีสิทธิโดยตรง พระโอรส 20 มกราคม ค.ศ. 1523 พระบิดาเป็นพระมหากษัตริย์ 4 กรกฎาคม ค.ศ. 1534 ทรงเริ่มเป็นพระมหากษัตริย์ จอห์นผู้อาวุโส ดยุกแห่งชเลสวิช-ฮ็อลชไตน์-ฮาเดอร์สเลฟ
พระอนุชา (ค.ศ. 1523-1533)
 
พระเจ้าเฟรเดอริกที่ 1
 
ช่วงว่างระหว่างรัชกาล (10 เมษายน ค.ศ. 1533 - 4 กรกฎาคม ค.ศ. 1534)
  เจ้าชายเฟรเดอริก ทายาทผู้มีสิทธิโดยตรง พระโอรส 1 กรกฎาคม ค.ศ. 1534 ประสูติ 1 มกราคม ค.ศ. 1559 ทรงเริ่มเป็นพระมหากษัตริย์ จอห์นผู้อาวุโส ดยุกแห่งชเลสวิช-ฮ็อลชไตน์-ฮาเดอร์สเลฟ
พระปิตุลา (ค.ศ. 1534-1540)
 
พระเจ้าคริสเตียนที่ 3
 
แม็กนุส ดยุกแห่งฮ็อลชไตน์
พระอนุชา (ค.ศ. 1540-1559)
 
  แม็กนุส ดยุกแห่งฮ็อลชไตน์ ทายาทโดยสันนิษฐาน พระอนุชา 1 มกราคม ค.ศ. 1559 พระเชษฐาเป็นพระมหากษัตริย์ 12 เมษายน ต.ศ. 1577 พระมหากษัตริย์ทรงมีพระโอรส จอห์นที่ 2 ดยุกแห่งชเลสวิช-ฮ็อลชไตน์-ชอนเดนบอร์ก
พระอนุชา (ค.ศ. 1559-1577)
 
พระเจ้าเฟรเดอริกที่ 2
 
  เจ้าชายคริสเตียน ทายาทผู้มีสิทธิโดยตรง พระโอรส 12 เมษายน ค.ศ. 1577 ประสูติ 4 เมษายน ค.ศ. 1588 ทรงเริ่มเป็นพระมหากษัตริย์ แม็กนุส ดยุกแห่งฮ็อลชไตน์
พระปิตุลา (ค.ศ. 1577-1578)
 
เจ้าชายอุลริค
พระอนุชา (ต.ศ. 1578-1588)
  เจ้าชายอุลริค ทายาทโดยสันนิษฐาน พระอนุชา 4 เมษายน ค.ศ. 1588 พระเชษฐาเป็นพระมหากษัตริย์ 10 เมษายน ค.ศ. 1603 พระมหากษัตริย์ทรงมีพระโอรส เจ้าชายจอห์นแห่งชเลสวิช-ฮ็อลชไตน์
พระอนุชา (ค.ศ. 1588-1602)
 
พระเจ้าคริสเตียนที่ 4
 
จอห์นที่ 2 ดยุกแห่งชเลสวิช-ฮ็อลชไตน์-ชอนเดนบอร์ก
พระปิตุลา (ค.ศ. 1602-1603)
 
  เจ้าชายคริสเตียน ทายาทผู้มีสิทธิโดยตรง พระโอรส 10 เมษายน ค.ศ. 1603 ประสูติ 2 มิถุนายน ค.ศ. 1647 สิ้นพระชนม์ เจ้าชายอุลริค
พระปิตุลา (ค.ศ. 1603-1609)
 
เจ้าชายเฟรเดอริก
พระอนุชา (ค.ศ. 1609-1647)
 
  เจ้าชายเฟรเดอริก ทายาทผู้มีสิทธิโดยตรง พระโอรส 2 มิถุนายน ค.ศ. 1647 พระเชษฐาสิ้นพระชนม์ 28 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1648 ทรงเริ่มเป็นพระมหากษัตริย์ เจ้าชายคริสเตียน
พระโอรส (ค.ศ. 1647-1648)
 
  เจ้าชายคริสเตียน ทายาทผู้มีสิทธิโดยตรง พระโอรส 28 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1648 พระบิดาเป็นพระมหากษัตริย์ 9 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1670 ทรงเริ่มเป็นพระมหากษัตริย์ เจ้าชายวัลเดมาร์ คริสเตียนแห่งชเลสวิช-ฮ็อลชไตน์
พระปิตุลา (ค.ศ. 1648-1651, ค.ศ. 1652-1653)
 
พระเจ้าเฟรเดอริกที่ 3
 
เจ้าชายเฟรเดอริก
พระอนุชา (1651-1652)
เจ้าชายจอร์จ
พระอนุชา (ค.ศ. 1653-1670)
 

ราชวงศ์ออลเดนบูร์ก - สมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ค.ศ. 1660 - 1863

แก้

พระเจ้าเฟรเดอริกที่ 3 แห่งเดนมาร์กทรงใช้กฎหมายกึ่งแซลิกในการสืบราชสันตติวงศ์

รัชทายาทแห่งราชบัลลังก์เดนมาร์ก ราชวงศ์ออลเดนบูร์ก
พระรูป รัชทายาท สถานะ ความสัมพันธ์กับพระมหากษัตริย์ เริ่มเป็นรัชทายาท สิ้นสุดการเป็นรัชทายาท ลำดับถัดไป พระมหากษัตริย์
วันที่ เหตุผล วันที่ เหตุผล
  เจ้าชายจอร์จ ทายาทโดยสันนิษฐาน พระอนุชา 9 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1670 พระเชษฐาเป็นพระมหากษัตริย์ 11 ตุลาคม ค.ศ. 1671 พระมหากษัตริย์ทรงมีพระโอรส เจ้าหญิงแอนนา โซฟี
พระเชษฐภคินี (ค.ศ. 1670-1671)
 
พระเจ้าคริสเตียนที่ 5
 
  มกุฎราชกุมารเฟรเดอริก ทายาทผู้มีสิทธิโดยตรง พระโอรส 11 ตุลาคม ค.ศ. 1671 ประสูติ 25 สิงหาคม ค.ศ. 1699 ทรงเริ่มเป็นพระมหากษัตริย์ เจ้าชายจอร์จ ดยุกแห่งคัมเบอร์แลนด์
พระปิตุลา (ค.ศ. 1671-1672, ค.ศ. 1673-1675)
 
เจ้าชายคริสเตียน วิลเฮล์ม
พระอนุชา (ค.ศ. 1672-1673)
เจ้าชายคริสเตียน
พระอนุชา (ค.ศ. 1675-1695)
 
เจ้าชายชาร์ลส์ เคานท์แห่งฮ็อลชไตน์
พระอนุชา (ค.ศ. 1695-1697, ค.ศ. 1698-1699)
 
เจ้าชายคริสเตียน
พระโอรส (ค.ศ. 1697-1698)
  เจ้าชายชาร์ลส์ เคานท์แห่งฮ็อลชไตน์ ทายาทโดยสันนิษฐาน พระอนุชา 25 สิงหาคม ค.ศ. 1699 พระเชษฐาเป็นพระมหากษัตริย์ 10 ธันวาคม ค.ศ. 1699 พระมหากษัตริย์ทรงมีพระโอรส เจ้าชายวิลเฮล์ม
พระอนุชา (ค.ศ. 1699-1699)
 
พระเจ้าเฟรเดอริกที่ 4
 
  มกุฎราชกุมารคริสเตียน ทายาทผู้มีสิทธิโดยตรง พระโอรส 10 ธันวาคม ค.ศ. 1699 ประสูติ 12 ตุลาคม ค.ศ. 1730 ทรงเริ่มเป็นพระมหากษัตริย์ เจ้าชายชาร์ลส์ เคานท์แห่งฮ็อลชไตน์
พระปิตุลา (ค.ศ. 1699-1701, ค.ศ. 1702-1703, ค.ศ. 1704-1723)
 
เจ้าชายเฟรเดอริก
พระอนุชา (ค.ศ. 1701-1702)
เจ้าชายจอร์จ
พระอนุชา (ค.ศ. 1703-1704)
เจ้าชายเฟรเดอริก
พระโอรส (ค.ศ. 1723-1730)
 
  มกุฎราชกุมารเฟรเดอริก ทายาทผู้มีสิทธิโดยตรง พระโอรส 12 ตุลาคม ค.ศ. 1730 พระบิดาเป็นพระมหากษัตริย์ 6 สิงหาคม ค.ศ. 1746 ทรงเริ่มเป็นพระมหากษัตริย์ เจ้าหญิงหลุยส์
พระขนิษฐา (ค.ศ. 1730-1735)
 
พระเจ้าคริสเตียนที่ 6
 
เจ้าชายคริสเตียน
พระโอรส (ค.ศ. 1745-1746)
ไม่ปรากฏพระสาทิสลักษณ์ มกุฎราชกุมารคริสเตียน ทายาทผู้มีสิทธิโดยตรง พระโอรส 6 สิงหาคม ค.ศ. 1746 พระบิดาเป็นพระมหากษัตริย์ 3 มิถุนายน ค.ศ. 1747 สิ้นพระชนม์ เจ้าหญิงโซเฟีย มักดาลีนา
พระขนิษฐา (ค.ศ. 1746-1747)
 
พระเจ้าเฟรเดอริกที่ 5
 
  เจ้าหญิงโซเฟีย มักดาลีนา ทายาทโดยสันนิษฐาน พระธิดา 3 มิถุนายน ค.ศ. 1747 พระเชษฐาสิ้นพระชนม์ 29 มกราคม ค.ศ. 1749 พระมหากษัตริย์ทรงมีพระโอรส เจ้าหญิงวิลเฮลมินา แคโรไลน์
พระขนิษฐา (ค.ศ. 1747-1749)
 
  มกุฎราชกุมารคริสเตียน ทายาทผู้มีสิทธิโดยตรง พระโอรส 29 มกราคม ค.ศ. 1749 ประสูติ 14 มกราคม ค.ศ. 1766 ทรงเริ่มเป็นพระมหากษัตริย์ เจ้าหญิงโซเฟีย มักดาลีนา
พระเชษฐภคินี (ค.ศ. 1749-1753)
 
เจ้าชายเฟรเดอริก
พระอนุชา (ค.ศ. 1753-1766)
 
  เจ้าชายเฟรเดอริก เจ้าชายรัชทายาทแห่งเดนมาร์ก ทายาทโดยสันนิษฐาน พระอนุชา 14 มกราคม ค.ศ. 1766 พระเชษฐาเป็นพระมหากษัตริย์ 28 มกราคม ค.ศ. 1768 พระมหากษัตริย์ทรงมีพระโอรส เจ้าหญิงโซเฟีย มักดาลีนา
พระเชษฐภคินี (ค.ศ. 1766-1768)
 
พระเจ้าคริสเตียนที่ 7
 
  มกุฎราชกุมารเฟรเดอริก ทายาทผู้มีสิทธิโดยตรง พระโอรส 28 มกราคม ค.ศ. 1768 ประสูติ 13 มีนาคม ค.ศ. 1808 ทรงเริ่มเป็นพระมหากษัตริย์ เจ้าชายเฟรเดอริก เจ้าชายรัชทายาทแห่งเดนมาร์ก
พระปิตุลา (ค.ศ. 1768-1805)
 
เจ้าชายคริสเตียน
พระญาติ (ค.ศ. 1805-1808)
 
  เจ้าชายคริสเตียน ทายาทโดยสันนิษฐาน พระญาติ 13 มีนาคม ค.ศ. 1808 พระญาติเป็นพระมหากษัตริย์ 3 ธันวาคม ค.ศ. 1839 ทรงเริ่มเป็นพระมหากษัตริย์ เจ้าชายเฟอร์ดินานด์ เจ้าชายรัชทายาทแห่งเดนมาร์ก
พระอนุชา (ค.ศ. 1808)
 
พระเจ้าเฟรเดอริกที่ 6
 
เจ้าชายเฟรเดอริก
พระโอรส (ค.ศ. 1808-1839)
 
  มกุฎราชกุมารเฟรเดอริก ทายาทผู้มีสิทธิโดยตรง พระโอรส 3 ธันวาคม ค.ศ. 1839 พระบิดาเป็นพระมหากษัตริย์ 20 มกราคม ค.ศ. 1848 ทรงเริ่มเป็นพระมหากษัตริย์ เจ้าชายเฟอร์ดินานด์ เจ้าชายรัชทายาทแห่งเดนมาร์ก
พระปิตุลา (ค.ศ. 1839-1848)
 
พระเจ้าคริสเตียนที่ 8
 
  เจ้าชายเฟอร์ดินานด์ เจ้าชายรัชทายาทแห่งเดนมาร์ก ทายาทโดยสันนิษฐาน พระปิตุลา 20 มกราคม ค.ศ. 1848 พระนัดดาเป็นพระมหากษัตริย์ 29 มิถุนายน ค.ศ. 1863 สิ้นพระชนม์ เป็นที่ถกเถียงจนถึงที่สุด: พระเจ้าเฟรเดอริคที่ 7
 
เจ้าชายคริสเตียนแห่งชเลสวิช-ฮ็อลชไตน์-ซอนเดอร์บูร์ก-กลึคส์บูร์ก
พระญาติชั้นหนึ่ง (ค.ศ. 1852-1863 ตามกฎหมาย)
 
  เจ้าชายคริสเตียน ทายาทโดยสันนิษฐาน พระญาติ 29 มิถุนายน ค.ศ. 1863 รัชทายาทสิ้นพระชนม์ 15 พฤศจิกายน ค.ศ. 1863 ทรงเริ่มเป็นพระมหากษัตริย์ เจ้าชายเฟรเดอริก
พระโอรส (ค.ศ. 1863)
 

ราชวงศ์กลึคส์บูร์ก ค.ศ. 1863 - ปัจจุบัน

แก้

ทั้งพระเจ้าเฟรเดอริคที่ 7 แห่งเดนมาร์กและเจ้าชายเฟอร์ดินานด์ เจ้าชายรัชทายาทแห่งเดนมาร์ก พระปิตุลาของพระองค์ทรงไร้รัชทายาท กฎหมายได้ผ่านการเห็นชอบในปีค.ศ. 1922 ให้มอบราชบัลลังก์เดนมาร์กแก่เจ้าชายคริสเตียนแห่งชเลสวิช-ฮ็อลชไตน์-ซอนเดอร์บูร์ก-กลึคส์บูร์ก ผู้เป็นพระปนัดดาในพระเจ้าเฟรเดอริกที่ 5 แห่งเดนมาร์ก กฎหมายกึงแซลิกได้มีการใช้ต่อไปจนกระทั่งค.ศ. 1953 ได้มีการประกาศใช้สิทธิของบุตรหัวปีขึ้นมาแทน และยังคงดำรงอยู่จนกระทั่งค.ศ. 2009 เมื่อสิทธิของบุตรหัวปีอยู่ในตำแหน่งที่แน่นอน

รัชทายาทแห่งราชบัลลังก์เดนมาร์ก ราชวงศ์กลึคส์บูร์ก
พระรูป รัชทายาท สถานะ ความสัมพันธ์กับพระมหากษัตริย์ เริ่มเป็นรัชทายาท สิ้นสุดการเป็นรัชทายาท ลำดับถัดไป พระมหากษัตริย์
วันที่ เหตุผล วันที่ เหตุผล
  มกุฎราชกุมารเฟรเดอริก ทายาทผู้มีสิทธิโดยตรง พระโอรส 16 พฤศจิกายน ค.ศ. 1863 พระบิดาเป็นพระมหากษัตริย์ 29 มกราคม ค.ศ. 1906 ทรงเริ่มเป็นพระมหากษัตริย์ พระเจ้าจอร์จที่ 1 แห่งกรีซ
พระอนุชา (ค.ศ. 1863-1870)
 
พระเจ้าคริสเตียนที่ 9
 
เจ้าชายคริสเตียน
พระโอรส (ค.ศ. 1870-1906)
 
  มกุฎราชกุมารคริสเตียน ทายาทผู้มีสิทธิโดยตรง พระโอรส 29 มกราคม ค.ศ. 1906 พระบิดาเป็นพระมหากษัตริย์ 14 พฤษภาคม ค.ศ. 1912 ทรงเริ่มเป็นพระมหากษัตริย์ เจ้าชายเฟรเดอริก
พระโอรส (ค.ศ. 1906-1912)
 
พระเจ้าเฟรเดอริกที่ 8
 
  มกุฎราชกุมารเฟรเดอริก ทายาทผู้มีสิทธิโดยตรง พระโอรส 14 พฤษภาคม ค.ศ. 1912 พระบิดาเป็นพระมหากษัตริย์ 20 เมษายน ค.ศ. 1947 ทรงเริ่มเป็นพระมหากษัตริย์ เจ้าชายคนุต
พระอนุชา (ค.ศ. 1912-1947)
 
พระเจ้าคริสเตียนที่ 10
 
  เจ้าชายคนุด รัชทายาทแห่งเดนมาร์ก ทายาทโดยสันนิษฐาน พระอนุชา 20 เมษายน ค.ศ. 1947 พระเชษฐาเป็นพระมหากษัตริย์ 27 มีนาคม ค.ศ. 1953 พระราชบัญญัติว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์เดนมาร์กเปลี่ยน เจ้าชายอินกอล์ฟ
พระโอรส (ค.ศ. 1947-1953)
 
พระเจ้าเฟรเดอริกที่ 9
 
  เจ้าหญิงมาร์เกรเธอ ทายาทโดยสันนิษฐาน พระธิดา 27 มีนาคม ค.ศ. 1953 พระราชบัญญัติว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์เดนมาร์กเปลี่ยน 14 มกราคม ค.ศ. 1972 ทรงเริ่มเป็นสมเด็จพระราชินีนาถ เจ้าหญิงเบเนดิกเทอ
พระขนิษฐา (ค.ศ. 1953-1968)
 
เจ้าชายเฟรเดอริก
พระโอรส (ค.ศ. 1968-1972)
 
  มกุฎราชกุมารเฟรเดอริก ทายาทผู้มีสิทธิโดยตรง พระโอรส 14 มกราคม ค.ศ. 1972 พระมารดาเป็นสมเด็จพระราชินีนาถ 14 มกราคม ค.ศ. 2024 ทรงเริ่มเป็นพระมหากษัตริย์ เจ้าชายโจอาคิม
พระอนุชา (ค.ศ. 1972-2005)
 
สมเด็จพระราชินีนาถมาร์เกรเธอที่ 2
 
เจ้าชายคริสเตียน
พระโอรส (ค.ศ. 2005-2024)
 
  มกุฎราชกุมารคริสเตียน ทายาทผู้มีสิทธิโดยตรง พระโอรส 14 มกราคม ค.ศ. 2024 พระบิดาเป็นพระมหากษัตริย์ รัชทายาทองค์ปัจจุบัน เจ้าหญิงอิซาเบลลา
พระขนิษฐา (ค.ศ. 2024-ปัจจุบัน)
 
สมเด็จพระราชาธิบดีเฟรเดอริกที่ 10
 

ดูเพิ่ม

แก้

อ้างอิง

แก้