เปิดเมนูหลัก

รายพระนามจักรพรรดิแห่งจักรวรรดิโรมัน

ปฐมกาลแก้ไข

ดูบทความหลักที่: จักรวรรดิโรมันยุคปฐมกาล

ราชวงศ์จูลิโอ-คลอเดียนแก้ไข

ดูบทความหลักที่: ราชวงศ์จูลิโอ-คลอเดียน
พระบรมสาทิสลักษณ์ พระนาม พระราชสมภพ ความสัมพันธ์กับรัชกาลก่อน รัชกาล สวรรคต ระยะเวลาในราชสมบัติ
  ออกุสตุส
IMPERATOR CAESAR DIVI FILIVS AVGVSTVS
23 กันยายน 63 ปีก่อนคริสตกาล, โรม, สาธารณรัฐโรมัน หลานและบุตรบุญธรรมใน จูเลียส ซีซาร์ ทรงสถาปนาพระองค์เองเป็นจักรพรรดิโดยพฤตินัย ในฐานะ'first settlement' ระหว่างตัวพระองค์เองกับ สภาซีเนต 16 มกราคม, 27 ปีก่อนคริสตกาล – 19 สิงหาคม ค.ศ. 14 19 สิงหาคม ค.ศ. 14
สวรรคตด้วยเหตุธรรมชาติ หรืออาจเป็นไปได้ว่า
ถูกวางยาพิษโดยพระชายา ลิเวีย
40 ปี, 7 เดือน 3 วัน
  ทิเบริอุส
TIBERIVS IVLIVS CAESAR AVGVSTVS
16 พฤศจิกายน 42 ปีก่อนคริสตกาล, โรม พระโอรสใน ลิเวีย ดรุสซิลลาพระชายาองค์ที่ 3 ในจักรพรรดิออกุสตุส กับทิเบริอุส คลอดิอุส เนโร พระเชษฐาเลี้ยงและพระสวามีองค์ที่ 3 ในจูเลียผู้อาวุโส พระราชธิดาในจักรพรรดิออกุสตุส ทั้งเป็นพระราชโอรสบุญธรรมและรัชทายาทในจักรพรรดิออกุสตุสด้วย 18 กันยายน ค.ศ. 14 – 16 มีนาคม ค.ศ. 37 16 มีนาคม ค.ศ. 37
สันนิษฐานว่าสวรรคตด้วยเหตุธรรมชาติหรืออาจถูกปลงพระชนม์โดย คาลิกูลา
22 ปี, 5 เดือน 27 วัน
  คาลิกูลา
GAIVS IVLIVS CAESAR AVGVSTVS GERMANICVS
31 สิงหาคม ค.ศ. 12, แอนทิอุม, จักรวรรดิโรมัน พระราชนัดดา(หลานน้องชาย) และพระราชนัดดาบุญธรรมในจักรพรรดิทิเบริอุส ทั้งเป็นพระโอรสใน เยอร์มานิคัส; พระราชปนัดดาในจักรพรรดิออกุสตุส 18 มีนาคม ค.ศ. 37-24 มกราคม ค.ศ. 41 24 มกราคม ค.ศ. 41
ถูกปลงพระชนม์โดยกลุ่มองครักษ์เพรโทเรียนการ์ด
3 ปี 10 เดือน 6 วัน
  คลอดิอุส
TIBERIVS CLAVDIVS CAESAR AVGVSTVS GERMANICVS
1 สิงหาคม, 10 ปีก่อนคริสตกาล, ลุกดูนุม, กัลเลีย พระปิตุลาในจักรพรรดิคาลิกูลา พระอนุชาในเยอร์มานิคัส พระภาติยะในจักรพรรดิทิเบริอุส พระราชนัดดา(หลานน้องสาว)และพระราชนัดดาบุญธรรมในจักรพรรดิออกุสตุส ทรงได้รับการสถาปนาโดย เพรโทเรียนการ์ด. 25/26 มกราคม ค.ศ. 41 – 13 ตุลาคม ค.ศ. 54 13 ตุลาคม ค.ศ. 54
สันนิษฐานว่าถูกวางยาพิษโดยพระชายา อะกริปปินาผู้เยาว์เพื่อสนับสนุนเนโร หรืออาจเป็นเพราะสาเหตุธรรมชาติ
13 ปี 8 เดือน 18/19 วัน
  เนโร
NERO CLAVDIVS CAESAR AVGVSTVS GERMANICVS
15 ธันวาคม ค.ศ. 37 แอนทิอุม, จักรวรรดิโรมัน พระราชนัดดา(หลานพี่ชาย), พระราชโอรสเลี้ยง, พระชามาดาและพระราชโอรสบุญธรรมในจักรพรรดิคลอดิอุส ทั้งเป็นพระราชภาคิไนย(ลูกน้องสาว)ในจักรพรรดิคาลิกูลา พระราชปนัดดา(เหลนน้องชาย)ในจักรพรรดิทิเบริอุส พระราชนัดดาในเยอร์มานิคัส รวมทั้งเป็นพระราชปทินัดดา(ลื่อ)ในจักรพรรดิออกุสตุส 13 ตุลาคม ค.ศ. 54 – 9 มิถุนายน ค.ศ. 68 9 มิถุนายน ค.ศ. 68
ทรงอัตวินิบาตกรรม
13 ปี 7 เดือน 27 วัน

ปีสี่จักรพรรดิและราชวงศ์ฟลาเวียนแก้ไข

ดูบทความหลักที่: ปีสี่จักรพรรดิ และ ราชวงศ์ฟลาเวียน
พระบรมสาทิสลักษณ์ พระนาม พระราชสมภพ ความสัมพันธ์กับรัชกาลก่อน รัชกาล สวรรคต ระยะเวลาในราชสมบัติ
  กาลบา
SERVIVS SVLPICIVS GALBA CAESAR AVGVSTVS
24 ธันวาคม 3 ปีก่อนคริสตกาล, ใกล้ๆกับ เทร์ราซินา, จักรวรรดิโรมัน ขึ้นสู่อำนาจภายหลังการอัตนิวิบาตกรรมของจักรพรรดิ เนโร ได้รับการสนับสนุนโดยกองทัพโรมันที่สเปน 8 มิถุนายน ค.ศ. 68 – 15 มกราคม ค.ศ. 69 15 มกราคม ค.ศ. 69
ถูกปลงพระชนม์โดย เพรโทเรียนการ์ด ในการชิงอำนาจโดยโอโธ.
7 เดือน 7 วัน
  โอโธ
MARCVS SALVIVS OTHO CAESAR AVGVSTVS
28 เมษายน ค.ศ. 32 เฟเรนทินุม, จักรวรรดิโรมัน ได้รับการสถาปนาโดย เพรโทเรียนการ์ด 15 มกราคม ค.ศ. 69 – 16 เมษายน ค.ศ. 69 16 เมษายน ค.ศ. 69
กระทำการอัตนิวิบาตกรรมหลังพ่ายแพ้ใน ยุทธการที่เบดริอากุม กับ วิเทลลิอุส
3 เดือน 1 วัน (91 วัน)
  วีเทลลิอุส
AVLVS VITELLIVS GERMANICVS AVGVSTVS
24 กันยายน ค.ศ. 15 โรม ยึดอำนาจภายใต้การสนับสนุนของกองทัพโรมันที่เยอรมัน (ฝ่ายตรงข้ามของจักรพรรดิกาลบา/จักรพรรดิโอโธ) 17 เมษายน ค.ศ. 69– 20 ธันวาคม ค.ศ. 69 20 ธันวาคม ค.ศ. 69
ถูกปลงพระชนม์โดยกองทัพของเวสปาเชียน
8 เดือน 3 วัน
  เวสปาเชียน
TITVS FLAVIVS CAESAR VESPASIANVS AVGVSTVS
17 พฤศจิกายน ค.ศ. 9 ฟาลาซินา, จักรวรรดิโรมัน ยึดอำนาจภายใต้การสนับสนุนของกองทัพโรมันตะวันออก (ฝ่ายตรงข้ามของ จักรพรรดิวีเทลลิอุส) 21 ธันวาคม ค.ศ. 69 – 24 มิถุนายน ค.ศ. 79 24 มิถุนายน ค.ศ.79
สาเหตุธรรมชาติ
9 ปี 6 เดือน 3 วัน
  ไททัส
TITVS FLAVIVS CAESAR VESPASIANVS AVGVSTVS
30 ธันวาคม ค.ศ. 39 โรม พระราชโอรสใน จักรพรรดิเวสปาเชียน 24 มิถุนายน ค.ศ. 79 – 13 กันยายน ค.ศ. 81 13 กันยายน ค.ศ. 81
สาเหตุธรรมชาติ (ไข้หวัด)
2 ปี 2 เดือน 20 วัน
  โดมิเทียน
TITVS FLAVIVS CAESAR DOMITIANVS AVGVSTVS
24 ตุลาคม ค.ศ. 51 โรม พระราชโอรสใน จักรพรรดิเวสปาเชียน 14 กันยายน ค.ศ. 81 – 18 กันยายน ค.ศ. 96 18 กันยายน ค.ศ. 96
ถูกปลงพระชนม์โดยข้าราชสำนัก
15 ปี 4 วัน

ราชวงศ์เนอร์วา แอนโทนีนแก้ไข

ดูบทความหลักที่: ราชวงศ์เนอร์วา แอนโทนีน
พระบรมสาทิสลักษณ์ พระนาม พระราชสมภพ ความสัมพันธ์กับรัชกาลก่อน รัชกาล สวรรคต ระยะเวลาในราชสมบัติ
  เนอร์วา
MARCVS COCCEIVS NERVA CAESAR AVGVSTVS
8 พฤศจิกายน ค.ศ. 30, นาร์นี, จักรวรรดิโรมัน ได้รับการแต่งตั้งโดย สภาซีเนต 18 กันยายน ค.ศ. 96 – 27มกราคม ค.ศ. 98 27มกราคม ค.ศ. 98
เหตุธรรมชาติ
1 ปี 4 เดือน 9 วัน
  ทราจัน
CAESAR MARCVS VLPIVS NERVA TRAIANVS AVGVSTVS
18 กันยายน ค.ศ. 53 อิตาลิกา, ฮิสปาเนีย บาเอติกา พระราชโอรสบุญธรรมและรัชทายาทใน จักรพรรดิเนอร์วา 28 มกราคม ค.ศ. 98 – 7 สิงหาคม ค.ศ.117 7 สิงหาคม ค.ศ. 117
สาเหตุธรรมชาติ
19 ปี 6 เดือน 10 วัน
  เฮเดรียน
CAESAR PVBLIVS AELIVS TRAIANVS HADRIANVS AVGVSTVS
24 มกราคม ค.ศ. 76, อิตาลิกกา, ฮิสปาเนีย บาเอติกา (หรือ โรม) พระราชโอรสบุญธรรมและรัชทายาทใน จักรพรรดิทราจัน 11 สิงหาคม ค.ศ. 117 – 10 กรกฎาคม ค.ศ. 138 10 กรกฎาคม ค.ศ. 138
สาเหตุธรรมชาติ
20 ปี 10 เดือน 30 วัน
  อันโตนินุส ปิอุส
CAESAR TITVS AELIVS HADRIANVS ANTONINVS AVGVSTVS PIVS
19 กันยายน ค.ศ. 86 ใกล้กับลานูวิอุม, จักรวรรดิโรมัน พระราชโอรสบุญธรรมและรัชทายาทในจักรพรรดิเฮเดรียน 10 กรกฎาคม ค.ศ. 138– 7 มีนาคม ค.ศ. 161 7 มีนาคม ค.ศ. 161
สาเหตุธรรมชาติ
22 ปี 6 เดือน 28 วัน
  มาร์คัส ออเรลิอัส
CAESAR MARCVS AVRELIVS ANTONINVS AVGVSTVS
26 เมษายน ค.ศ. 121 โรม พระราชโอรสบุญธรรมพระชามาดาและรัชทายาทใน จักรพรรดิอันโตนินุส ปิอุส; ทรงปกครองร่วมกับ ลูซีอัส เวอรัส จนถึงค.ศ. 169 7 มีนาคม ค.ศ. 161– 17 มีนาคม ค.ศ. 180 17 มีนาคม ค.ศ. 180
สาเหตุธรรมชาติ
19 ปี 10 วัน
  ลูซีอัส เวอรัส
CAESAR LVCIVS AVRELIVS VERVS AVGVSTVS
15 ธันวาคม ค.ศ. 130 โรม พระราชโอรสบุญธรรมและรัชทายาทในจักรพรรดิอันโตนินุส ปิอุส พระชามาดาในจักรพรรดิมาร์คัส ออเรลิอัส ทรงปกครองร่วมกับ จักรพรรดิมาร์คัส ออเรลิอัส จนกระทั่งสวรรคต 7 มีนาคม ค.ศ. 161 – ? มีนาคม ค.ศ. 169 มีนาคม ค.ศ. 169
สาเหตุธรรมชาติ (Plague)
8 ปี
  คอมโมดัส
CAESAR MARCVS AVRELIVS COMMODVS ANTONINVS AVGVSTVS
31 สิงหาคม ค.ศ. 161 ลานูวิอุม, จักรวรรดิโรมัน พระโอรสใน มาร์คัส ออเรลิอัส; joint emperor from ค.ศ. 177 ค.ศ. 177 – 31 ธันวาคม ค.ศ. 192 31 ธันวาคม ค.ศ. 192

ถูกวางยาพิษในพระกระยาอาหาร

3 ปี ในฐานะจักรพรรดิทรงราชย์ร่วม
12 ปีฐานะจักรพรรดิเดี่ยว

ปีห้าจักรพรรดิและราชวงศ์เซเวอรานแก้ไข

ดูบทความหลักที่: ปีห้าจักรพรรดิ และ ราชวงศ์เซเวราน
พระบรมสาทิสลักษณ์ พระนาม พระราชสมภพ ความสัมพันธ์กับรัชกาลก่อน รัชกาล สวรรคต ระยะเวลาในราชสมบัติ
  เพอร์ทิเนกซ์
CAESAR PVBLIVS HELVIVS PERTINAX AVGVSTVS
1 สิงหาคม ค.ศ. 126, เอลบา, จักรวรรดิโรมัน ได้รับการสถาปนาโดย เพรโทเรียนการ์ด 1 มกราคม ค.ศ. 193 – 28 มีนาคม ค.ศ. 193 28 มีนาคม ค.ศ. 193
ถูกปลงพระชนม์โดย เพรโทเรียนการ์ด
2 เดือน 27 วัน (86 วัน)
  ดิดิอุส จูเลียนัส
CAESAR MARCVS DIDIVS SEVERVS IVLIANVS AVGVSTVS
ค.ศ. 133 หรือค.ศ. 137, มิลาน, จักรวรรดิโรมัน ทรงซื้อตำแหน่งจักรพรรดิจาก เพรโทเรียนการ์ด 28 มีนาคม ค.ศ. 193 – 1 มิถุนายน ค.ศ. 193 1 มิถุนายน ค.ศ. 193
ถูกประหารชีวิตภายใต้คำสั่งสภาซีเนต
2 เดือน 4 วัน (65 วัน)
  เซปติมิอุส เซเวอรุส
CAESAR LVCIVS SEPTIMIVS SEVERVS PERTINAX AVGVSTVS
11 เมษายน ค.ศ. 145 เลปติส แมกนา, ลิบยา ทรงยึดอำนาจภายใต้การสนับสนุนโดยกองทัพ แพนโนเนีย [1] 9 เมษายน ค.ศ. 193 – 4 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 211 4 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 211
สาเหตุธรรมชาติ
17 ปี 9 เดือน 26 วัน
  คาราคัลลา
CAESAR MARCVS AVRELIVS SEVERVS ANTONINVS PIVS AVGVSTVS
4 เมษายน ค.ศ. 188 Lugdunum, กัลเลีย พระราชโอรสใน จักรพรรดิเซปติมิอุส เซเวอรุส ทรงปกครองร่วมกับจักรพรรดิเซเวอรัสและ จักรพรรดิเกตา ตั้งแต่ค.ศ. 209 ถึงกุมภาพันธ์ ค.ศ. 211 และทรงปกครองร่วมกับจักรพรรดิเกตาถึง ธันวาคม ค.ศ. 211 ค.ศ. 198 – 8 เมษายน ค.ศ. 217 8 เมษายน ค.ศ. 217
Murdered by a soldier as part of a conspiracy involving Macrinus
13 years as joint emperor
10 เดือนร่วมกับเกตา
6 ปีโดยลำพังพระองค์
  เกตา
CAESAR PVBLIVS SEPTIMIVS GETA AVGVSTUS
7 มีนาคม ค.ศ. 189, โรม พระราชโอรสใน จักรพรรดิเซปติมิอุส เซเวอรุส; ทรงปกครองร่วมกับจักรพรรดิเซเวอรัสและco-emperor with Severus and จักรพรรดิคาราคัลลา ตั้งแต่ค.ศ. 209 จนกระทั่ง กุมภาพันธ์ ค.ศ. 211; และทรงปกครองร่วมกับจักรพรรดิคาราคัลลาจนกระทั่ง ธันวาคม ค.ศ. 211 ค.ศ. 209 – ธันวาคม ค.ศ. 211 19 ธันวาคม ค.ศ. 211
ถูกปลงพระชนม์โดยพระบัญชาใน จักรพรรดิคาราคัลลา
2 ปีในฐานะจักรพรรดิร่วม
10 เดือนพร้อมคาราคัลลา
มาครินุส
MARCVS OPELLIVS SEVERVS MACRINVS AVGVSTVS PIVS FELIX

กับ
ดีอาดูเมเนียน
MARCVS OPELLIVS ANTONINVS DIADUMENIANVS
ราวค.ศ. 165 , อิโอล คาเอซาเรีย, มอริเตเนีย Praetorian Prefect to Caracalla, probably conspired to have Caracalla murdered and proclaimed himself emperor after Caracalla's death; appointed his son Diadumenian junior emperor in May 217 11 เมษายน ค.ศ. 217 – 8 มิถุนายน ค.ศ. 218 8 มิถุนายน ค.ศ. 218
ถูกปลงพระชนม์โดยฝ่ายที่สนับสนุน เอลากาบาลัส
1 ปี 1 เดือน 28 วัน
  เอลากาบาลัส
MARCVS AVRELIVS ANTONINVS AVGVSTVS
ราวค.ศ. 203, เออเมซา, ซีเรีย พระราชนัดดาเขยใน จักรพรรดิเซปติมิอุส เซเวอรุสและทรงอ้างว่าเป็นพระราชโอรสนอกสมรสในจักรพรรดิคาราคัลลา; ได้รับตำแหน่งโดนกองทัพโรมันที่ซีเรีย 8 มิถุนายน ค.ศ. 218 – 11 มีนาคม ค.ศ. 222 11 มีนาคม ค.ศ. 222
ถูกปลงพระชนม์โดย เพรโทเรียนการ์ด
3 ปี 9 เดือน 3 วัน
  เซเวอรัส อเล็กซานเดอร์
CAESAR MARCVS AVRELIVS SEVERVS ALEXANDER AVGVSTVS
1 ตุลาคม ค.ศ. 208 อาร์กา เซซาเรีย, ซีเรีย พระราชนัดดาเขยใน จักรพรรดิเซปติมิอุส เซเวอรุส, พระภาดา (ลูกพี่ลูกน้อง) และรัชทายาทใน จักรพรรดิเอลากาบาลัส 13 มีนาคม ค.ศ. 222 – 18 มีนาคม ค.ศ. 235 18 มีนาคม ค.ศ. 235
ถูกปลงพระชนม์โดยกองทัพ
13 ปี 5 วัน

วิกฤติการณ์แห่งศตวรรษที่ 3 และราชวงศ์กอร์เดียนแก้ไข

พระบรมสาทิสลักษณ์ พระนาม พระราชสมภพ ความสัมพันธ์กับรัชกาลก่อน รัชกาล สวรรคต ระยะเวลาในราชสมบัติ
  แมกซิมินุสที่ 1
CAESAR GAIVS IVLIVS VERVS MAXIMINVS AVGVSTVS
ราว ค.ศ. 173 , เธรซหรือโมเอเซีย ได้รับการสถาปนาโดยกองทัพโรมันที่เยอรมันภายหลังจักรพรรดิเซเวอรัส อเล็กซานเดอร์ถูกปลงพระชนม์ 20 มีนาคม ค.ศ. 235 – มิถุนายน ค.ศ. 238 มิถุนายน ค.ศ. 238
ถูกปลงพระชนม์โดย เพรโทเรียนการ์ด
3 ปี, 3 เดือน
  กอร์เดียนที่ 1
CAESAR MARCVS ANTONIVS GORDIANVS SEMPRONIANVS AFRICANVS AVGVSTVS
ราว ค.ศ. 159 , ฟรีเจีย? Proclaimed emperor, whilst Pro-consul in Africa, during a revolt against Maximinus. Ruled jointly with his son Gordian II, and in opposition to Maximinus. Technically a usurper, but retrospectively legitimised by the accession of Gordian III 22 มีนาคม ค.ศ. 238 – 12 เมษายน ค.ศ. 238 เมษายน ค.ศ. 238
ทรงอัตนิวิบาตกรรมหลังทรงทราบข่าวการสวรรคตของจักรพรรดิกอร์เดียนที่ 2.
21 วัน
  กอร์เดียนที่ 2
CAESAR MARCVS ANTONIVS GORDIANVS SEMPRONIANVS ROMANVS AFRICANVS AVGVSTVS
ราว ค.ศ. 192 ? ถูกสถาปนาเป็นจักรพรรดิร่วมกับพระราชบิดา จักรพรรดิกอร์เดียนที่ 1, ในการต่อต้านจักรพรรดิแม็กซิมินัสที่ 1กระทำโดยสภาซีเนต 22 มีนาคม ค.ศ. 238– 12 เมษายน ค.ศ. 238 เมษายน ค.ศ. 238
ถูกปลงพระชนม์ใน ยุทธการที่คาร์เธจ, fighting a pro-Maximinus army
21 วัน
  ปูปิเอนัส
CAESAR MARCVS CLODIVS PVPIENVS MAXIMVS AVGVSTVS
ราวค.ศ. 178 ? ถูกสถาปนาเป็นจักรพรรดิร่วมกับจักรพรรดิบาลบินัส โดยสภาซีเนท ในฝ่ายตรงข้ามกับ จักรพรรดิแม็กซิมินัส 22 เมษายน ค.ศ. 238– 29 กรกฎาคม ค.ศ. 238 29 กรกฎาคม ค.ศ. 238
ถูกปลงพระชนม์โดยเพรโทเรียนการ์ด
3 เดือน 7 วัน
  บาลบินัส
CAESAR DECIMVS CAELIVS CALVINVS BALBINVS PIVS AVGVSTVS
? ถูกสถาปนาเป็นจักรพรรดิร่วมกับจักรพรรดิปูปิเอนัส โดย สภาซีเนต ภายหลังการสวรรคตของจักรพรรดิกอร์เดียนที่ 1 และ 2, ในฝ่ายตรงข้ามของจักรพรรดิแม็กซิมินัส; ภายหลังทรงปกครองร่วมกับจักรพรรดิปูเปอินัสและจักรพรรดิกอร์เดียนที่ 3 22 เมษายน ค.ศ. 238 – 29 กรกฎาคม ค.ศ. 238 29 กรกฎาคม ค.ศ. 238
ถูกปลงพระชนม์โดยเพรโทเรียนการ์ด
3 เดือน 7 วัน
  กอร์เดียนที่ 3
CAESAR MARCVS ANTONIVS GORDIANVS AVGVSTVS
20 มกราคม ค.ศ. 225, โรม ถูกสถาปนาโดยผู้สนับสนุนจักรพรรดิกอร์เดียนที่ 1 และ 2ในเวลานั้น สภาซีเนตให้ทรงราชย์ร่วมจักรพรรดิปูปิเอนัส และ จักรพรรดิบาลบินัส จนถึงกรกฎาคม พ.ศ. 238 พระราชนัดดาในจักรพรรดิกอร์เดียนที่ 1 22 เมษายน ค.ศ. 238 – 11กุมภาพันธ์ ค.ศ. 244 11กุมภาพันธ์ ค.ศ. 244
ไม่ปรากฏ; มีความเป็นไปได้ว่าถูกปลงพระชนม์โดย ฟิลิปที่ 1 เดอะอาหรับ
5 ปี, 9 เดือน กับ 20 วัน
  ฟิลิปที่ 1
CAESAR MARCVS IVLIVS PHILIPPVS AVGVSTVS

กับ ฟิลิปที่ 2
c. 204 AD, ชาห์บา, ซีเรีย หัวหน้าเพรโทเรียนการ์ด ใน จักรพรรดิกอร์เดียนที่ 3, ยึดอำนาจหลังจักรพรรดิกอร์เดียนที่ 3 สวรรคต; สถาปนาพระโอรส ฟิลิปที่ 2 ทรงราชย์ร่วมในฤดูร้อน ค.ศ. 247 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 244 – กันยายน/ตุลาคม ค.ศ. 249 กันยายน/ตุลาคม ค.ศ. 249
ถูกปลงพระชนม์ใน ยุทธการที่เวโรนา โดย ทราจัน เดซิอุส
5 ปี
  ทราจัน เดซิอุส
CAESAR GAIVS MESSIVS QVINTVS TRAIANVS DECIVS AVGVSTVS

กับ เอเรนิอัส อิทรัสกัส
ราว ค.ศ. 201, บูดาเลีย, แพนโนเนีย ผู้ว่าราชการภายใต้ ฟิลิปที่ 1; ถูกยกเป็นจักรพรรดิโดยภูมิภาคดานูบ หลังได้รับชัยชนะและสังหารฟิลิปใน ยุทธการที่เวโรนา; สถาปนาพระโอรส เอเรนิอัส อิทรัสกัส ทรงราชย์ร่วมในต้นปี ค.ศ. 251 กันยายน/ตุลาคม ค.ศ. 249 – มิถุนายน ค.ศ. 251 มิถุนายน ค.ศ. 251
ถูกปลงพระชนม์ใน ยุทธการที่อาบริตุส ขณะสู้รบกับชาวกอท
2 ปี
ฮอสติเลียน
CAESAR CAIVS VALENS HOSTILIANVS MESSIVS QVINTVS AVGVSTVS
ซีร์เมียม พระโอรสใน จักรพรรดิทราจัน เดซิอุส, ถูกยอมรับเป็นรัชทายาทโดย สภาซีเนต มิถุนายน ค.ศ. 251– ปลาย ค.ศ. 251 AD กันยายน/ตุลาคม ค.ศ. 251
สาเหตุธรรมชาติ (plague)
4–5 เดือน
  เทรโบนิอานุส กัลลุส
CAESAR GAIVS VIBIVS TREBONIANVS GALLVS AVGVSTVS

กับ
โวลูเซียนุส
206 AD, อิตาเลีย ผู้ว่าราชการเขตโมเอเซีย, ถูกยกเป็นจักรพรรดิโดยภูมิภาคดานูบภายหลัง จักรพรรดิทราจัน เดซิอุส สวรรคต (เป็นปรปักษ์กับ จักรพรรดิฮอสติเลียน); สถาปนาพระโอรสโวลูเซียนุส ทรงราชย์ร่วมในปลายปี ค.ศ. 251 มิถุนายน ค.ศ. 251 – สิงหาคม ค.ศ. 253 สิงหาคม ค.ศ. 253
ถูกปลงพระชนม์โดยทหารรักษาพระองค์, ภายใต้การสนับสนุนของ เอมิลเลียน
2 ปี
  เอมิลเลียน
CAESAR MARCVS AEMILIVS AEMILIANVS AVGVSTVS
c. 207 AD แอฟริกา ผู้ว่าราชการเขตโมเอเซีย, ถูกยกเป็นจักรพรรดิโดยภูมิภาคดานูบภายหลังชนะ ชาวกอท; ถูกยอมรับเป็นจักรพรรดิหลังการสวรรคตของ จักรพรรดิเทรโบนิอานุส กัลลุส สิงหาคม ค.ศ. 253 – ตุลาคม ค.ศ. 253 กันยายน/ตุลาคม ค.ศ. 253
ถูกปลงพระชนม์โดยทหารรักษาพระองค์, ภายใต้การสนับสนุนของ วาเลเรียน
2 เดือน
  วาเลเรียน
CAESAR PVBLIVS LICINIVS VALERIANVS AVGVSTVS
ราว. ค.ศ. 195 ผู้ว่าราชการเขตโนริกุมและราเอเทีย, ถูกยกเป็นจักรพรรดิโดยภูมิภาคไรน์ภายหลังการสวรรคตของ จักรพรรดิเทรโบนิอานุส กัลลุส; ถูกยอมรับเป็นจักรพรรดิหลังการสวรรคตของ จักรพรรดิเอมิลเลียน ตุลาคม ค.ศ. 253– ค.ศ. 260 หลัง ค.ศ. 260
ถูกกุมตัวใน ยุทธการที่เอเดสสา กับ เปอร์เซีย, สวรรคตขณะถูกจับกุม
7 ปี
  กัลลิเอนุส
CAESAR PVBLIVS LICINIVS EGNATIVS GALLIENVS AVGVSTVS

กับ ซาโลนิอุส
ค.ศ. 218 พระโอรสใน จักรพรรดิวาเลเรียน, ถูกสถาปนาเป็นจักรพรรดิร่วมในค.ศ. 253; พระโอรส ซาโลนิอุส ผู้กล้าหาญทรงราชย์ร่วมในช่วงเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 260 ก่อนจะถูกปลงพระชนม์โดย โพสทูมุส. ตุลาคม ค.ศ. 253 – กันยายน ค.ศ. 268 กันยายน ค.ศ. 268
ถูกปลงพระชนม์ที่ อากิลเลีย โดยข้าราชบริพาร.
15 ปี
  คลอดิอุส โกติกุส
CAESAR MARCVS AVRELIVS CLAVDIVS AVGVSTVS
10 พฤษภาคม ค.ศ. 213 /ค.ศ.214 , ซีร์มิอุม นายพลผู้ได้รับชัยชนะใน ยุทธการที่เนสซุส, ยึดอำนาจหลังจักรพรรดิกัลลิเอนุสสวรรคต กันยายน ค.ศ. 268 – มกราคม ค.ศ. 270 มกราคม ค.ศ. 270
สาเหตุธรรมชาติ (plague)
1 ปี, 4 เดือน
  กินติลลุส
CAESAR MARCVS AVRELIVS CLAVDIVS QVINTILLVS AVGVSTVS
?, ซีร์มิอุม พระอนุชาใน จักรพรรดิคลอดิอุส โกติกุส, ยึดอำนาจหลังพระเชษฐาสวรรคต มกราคม ค.ศ. 270 – ค.ศ. 270 ค.ศ. 270
ไม่แน่ชัด; เป็นไปได้ว่าทรงอัตนิวาบาตกรรมหรือถูกปลงพระชนม์
ไม่แน่ชัด
  ออเรเลียน
CAESAR LVCIVS DOMITIVS AVRELIANVS AVGVSTVS
กันยายน ค.ศ. 214/ค.ศ. 215, ซีร์มิอุม ถูกยกเป็นจักรพรรดิโดยภูมิภาคดานูบภายหลังจักรพรรดิคลอดิอุส โกติกุสสวรรคต, เป็นปรปักษฺ์กับ จักรพรรดิกินติลลุส กันยายน ค.ศ. 270 (?) – กันยายน ค.ศ. 275 กันยายน ค.ศ. 275
ถูกปลงพระชนม์โดย เพรโทเรียนการ์ด
5 ปี
  ทากิตุส
CAESAR MARCVS CLAVDIVS TACITVS AVGVSTVS
c. ค.ศ. 200, อินเทอรัมนา นาฮาร์, อิตาเลีย ถูกเลือกโดยสภาซีเนต เพื่อแทนที่ จักรพรรดิออเรเลียน, ภายหลัง พระราชบัลลังก์ว่างลง 25 กันยายน ค.ศ. 275 – มิถุนายน ค.ศ. 276 มิถุนายน ค.ศ. 276
สาเหตุธรรมชาติ (เป็นไปได้ว่าถูกปลงพระชนม์)
9 เดือน
  ฟลอเรียน
CAESAR MARCVS ANNIVS FLORIANVS AVGVSTVS
? พระอนุชาใน จักรพรรดิทากิตุส, elected by the army in the west to replace him มิถุนายน ค.ศ. 276 – กันยายน? ค.ศ. 276 กันยายน? ค.ศ. 276
ถูกปลงพระชนม์โดยทหารรักษาพระองค์, ภายใต้การสนับสนุนของโปรบุส
3 เดือน
  โปรบุส
CAESAR MARCVS AVRELIVS PROBVS AVGVSTVS
ค.ศ. 232, ซีร์มิอุม ผู้ว่าการฝ่ายตะวันออก ถูกยกเป็นจักรพรรดิโดยภูมิภาคดานูบ ทรงเป็นปรปักษ์กับฟลอเรียน กันยายน? ค.ศ. 276 – กันยายน/ตุลาคม ค.ศ. 282 กันยายน/ตุลาคม ค.ศ. 282
ถูกปลงพระชนม์โดยทหารรักษาพระองค์, ภายใต้การสนับสนุนของ คารุส
6 ปี
  คารุส
CAESAR MARCVS AVRELIVS CARVS AVGVSTVS
c. ค.ศ. 230 , นาร์โบ, กัลเลีย นาร์โบเนนซิส หัวหน้าเพรโทเรียนการ์ด ใน จักรพรรดิโปรบุส; seized power either before or after Probus was murdered กันยายน/ตุลาคม ค.ศ. 282 – ปลายเดือนกรกฎาคม/ต้นเดือนสิงหาคมค.ศ. 283 ปลายเดือนกรกฎาคม/ต้นเดือนสิงหาคมค.ศ. 283
สาเหตุธรรมชาติ? (Possibly killed by lightning)
10–11 เดือน
  นูเมเรียน
CAESAR MARCVS AVRELIVS NVMERIVS NVMERIANVS AVGVSTVS
? พระโอรสใน จักรพรรดิคารุส, ปกครองร่วมกับพระอนุชา จักรพรรดิการินุส ปลายเดือนกรกฎาคม/ต้นเดือนสิงหาคมค.ศ. 283 –ค.ศ. 284 ? ค.ศ. 284
ไม่แน่ชัด; เป็นไปได้ว่าถูกปลงพระชนม์
1 ปี
  การินุส
CAESAR MARCVS AVRELIVS CARINVS AVGVSTVS
? พระโอรสใน จักรพรรดิคารุส, ปกครองร่วมกับพระเชษฐา จักรพรรดินูเมเรียน ปลายเดือนกรกฎาคม/ต้นเดือนสิงหาคมค.ศ. 283 – ค.ศ. 285 ค.ศ. 285
สวรรคตในการศึกในฝ่ายตรงข้ามกับ ไดโอคลีเทียน?
2 ปี


สมัยครอบงำแก้ไข

ดูบทความหลักที่: Dominate

(284–364) จตุราธิปไตยและราชวงศ์คอนสแตนติเนียนแก้ไข

พระบรมสาทิสลักษณ์ พระนาม Birth Succession Reign Death Time in office
  ไดโอคลีเชียน
CAESAR GAIVS AVRELIVS VALERIVS DIOCLETIANVS AVGVSTVS
22 ธันวาคม ค.ศ. 244, ซาโลนา ถูกยกเป็นจักรพรรดิโดยกองทัพภายหลังการสวรรคตของ จักรพรรดินูเมเรียน เป็นปรปักษ์กับจักรพรรดิคารินุส ทรงแต่งตั้งแม็กซิเมียน เป็นจักรพรรดิร่วมอาวุโสใน ค.ศ. 286 20 พฤศจิกายน ค.ศ. 284–1 พฤษภาคม ค.ศ. 305 3 ธันวาคม ค.ศ. 311
สละราชสมบัติ; สวรรคตด้วยเหตุธรรมชาติที่เมือง อัสปาลาตอส
20 ปี, 5 เดือนกับ11 วัน
  แมกซิเมียน
CAESAR MARCVS AVRELIVS VALERIVS MAXIMIANVS AVGVSTVS
ประมาณ ค.ศ. 250, ใกล้ สิริมิอุม, แพนโนเนีย ถูกสถาปนาเป็นจักรพรรดิร่วมอาวุโส ('ออกุสตุส') ในภาคตะวันตกโดย จักรพรรดิไดโอคลีเชียน ในค.ศ. 286 1 เมษายน ค.ศ. 286– 1 พฤษภาคม ค.ศ. 305 ค.ศ. 310
สละราชสมบัติพร้อมไดโอคลีเชียน; twice tried to regain throne with, and then from Maxentius; ถูกจับกุมโดยคอนตแตนตินที่ 1 และทรงอัตนิวิบาตกรรม
19 ปีกับ 1 เดือน
  คอนสแตนตินัสที่ 1
CAESAR GAIVS FLAVIVS VALERIVS CONSTANTIVS AVGVSTVS
31 มีนาคม ประมาณ ค.ศ. 250, ดาร์ดาเนีย, โมเอเซีย Adopted as junior co-emperor ('Caesar') และรัชทายาทใน จักรพรรดิแมกซิเมียน ในค.ศ. 293 1 พฤษภาคม ค.ศ. 305 – 25 กรกฎาคม ค.ศ. 306 ค.ศ. 306
สาเหตุธรรมชาติ
1 ปี, 2 เดือน 24 วัน
  กาเลริอัส
CAESAR GALERIVS VALERIVS MAXIMIANVS AVGVSTVS
ประมาณ ค.ศ. 260, เฟลิก โรมูเลียนา, โมเอเซีย ได้รับการสถาปนาในนามยุวจักรพรรดิร่วม ('เซซาร์') และรัชทายาทและพระชามาดาใน ไดโอคลีเชียน 1 พฤษภาคม ค.ศ. 305– พฤษภาคม ค.ศ. 311 ค.ศ. 311
สาเหตุธรรมชาติ
6 ปี
  เซเวอรัสที่ 2
FLAVIVS VALERIVS SEVERVS AVGVSTVS
? ได้รับการสถาปนาในนามยุวจักรพรรดิร่วม ('เซซาร์') และรัชทายาทใน จักรพรรดิคอนสแตนตินัสที่ 1 ในค.ศ. 305 สืบราชสมบัติในฐานะ ออกุสตุสในค.ศ. 306 เป็นปรปักษ์กับ แมกเซนติอุส และ คอนสแตนตินที่ 1 ฤดูร้อน ค.ศ. 306 – มีนาคม/ เมษายน ค.ศ. 307 16 กันยายน ค.ศ. 307
ถูกคุมตัวโดยแมกเซนติอุสและบังคับให้อัตนิวิบาตกรรม (หรือฆาตกรรม)
1 ปี
  คอนสแตนตินที่ 1 มหาราช
CAESAR FLAVIVS VALERIVS AVRELIVS CONSTANTINVS AVGVSTVS
27 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 272 เนสซัส, Moesia Superior พระราชโอรสในจักรพรรดิคอนสแตนติอัส คลอรัส, ได้รับการสถาปนาโดยกองทัพของพระราชบิดา จักรพรรดิกาเรลิอัสยอมรับเป็นซีซาร์ตะวันตกในค.ศ. 306 ได้รับการแต่งตั้งเป็นออกุสตุส (ตะวันตก) ในค.ศ. 307 โดนแม็กซิเมียนหลัง การสวรรคตของเซเวอรัสที่ 2; refused relegation to Caesar in 309 AD 25 กรกฎาคม ค.ศ. 306 – 22 พฤษภาคม ค.ศ. 337 22 พฤษภาคม ค.ศ. 337
สาเหตุธรรมชาติ
30 ปี, 9 เดือน 27 วัน
  มาเซนติอัส
MARCVS AVRELIVS VALERIVS MAXENTIVS AVGVSTVS
ประมาณ ค.ศ. 278 โอรสแม็กซิเมียน, ขึ้นสู่อำนาจค.ศ. 306 หลังคอนสแตนติอุสที่ 1สวรรคต เป็นปรปักษ์กับเซเวอรัส และ คอนแสตนตินที่ 1; เป็นซีซาร์ (ตะวันตก) โดยแม็กซิเมียนใน ค.ศ. 307 หลังเซเวอรัสสวรรคต 28 ตุลาคม ค.ศ. 306 – 28 ตุลาคม ค.ศ. 312 28 ตุลาคม ค.ศ. 312
สวรรคตในยุทธการที่สะพานมิลเวียน, ปรปักษ์กับ จักรพรรดิคอนสแตนตินที่ 1
6 ปี
  ลิซินิอุสที่ 1
CAESAR GAIVS VALERIVS LICINIVS AVGVSTVS

(ตะวันออก)

กับ วาเลริอุส วาเลนส์

AVRELIVS VALERIVS VALENS

และ มาร์ตีเนียน

SEXTVS MARCIVS MARTININANVS

ประมาณ ค.ศ. 250 , เฟลิกซ์ โรมูเลียนา , โมเอเซีย Son-in-law of Constantius Chlorus, appointed Augustus in the west by Galerius in 308 AD, in opposition to Maxentius; became Augustus in the east in 311 AD after the death of Galerius (shared with Maximinus II); defeated Maximinus in civil war to become sole eastern Augustus in 313 AD; appointed Valerius Valens in 317 AD, and Martinian in 324 AD as western Augustus, in opposition to Constantine, both being executed within weeks. 11 พฤศจิกายน ค.ศ. 308 – 18 กันยายน ค.ศ. 324 ค.ศ. 325
พ่ายแพ้สงครามและถูกฝ่าย จักรพรรดิคอนสแตนตินที่ 1 จับกุมใน ค.ศ. 324 ถูกปลงพระชนม์โดยคำสั่งจักรพรรดิคอนสแตนตินในปีต่อมา
15 ปี 10 เดือน 7 วัน
  แมกซิมินัสที่ 2
CAESAR GALERIVS VALERIVS MAXIMINVS AVGVSTVS
20 พฤศจิกายน ประมาณ ค.ศ. 270 , Dacia Aureliana พระราชภาติยะในจักรพรรดิกาเลริอัส ได้รับการสถาปนาเป็นซีซาร์และรัชทายาทในค.ศ. 305 สืบราชสมบัติเป็นออกุสตุสร่วมกับจักรพรรดิลิซินิอุสที่ 1 ในค.ศ. 311 1 พฤษภาคม ค.ศ. 311 – กรกฎาคม/สิงหาคม ค.ศ. 313 กรกฎาคม/สิงหาคม ค.ศ. 313
Defeated in civil war against Licinius I; probably committed suicide thereafter
2 ปี
  คอนสแตนตินที่ 2
CAESAR FLAVIVS CLAVDIVS CONSTANTINVS AVGVSTVS
316 AD, อาร์เลราเต, กัลเลีย พระราชโอรสในจักรพรรดิคอนสแตนตินที่ 1; ได้รับการสถาปนาเป็นซีซาร์ ค.ศ. 317 ทรงราชย์เป็นออกุสตุสร่วมกับพระอนุชา คอนสแตนตินัสที่ 2 และ คอนสแตนซ์ที่ 1 22 พฤษภาคม ค.ศ. 337 – ค.ศ. 340 ค.ศ. 340
สวรรคตในการศึกกับจักรพรรดิคอนสแตนซ์
3 ปี
  คอนสแตนตินัสที่ 2
CAESAR FLAVIVS IVLIVS CONSTANTIVS AVGVSTVS
August 7, 317 AD, สิรมิอุม, แพนโนเนีย พระราชโอรสในจักรพรรดิคอนสแตนตินที่ 1; ทรงราชย์เป็นออกุสตุสร่วมกับพระเชษฐาและพระอนุชา Constantine II and Constans I; sole emperor from 350 AD 22 พฤษภาคม ค.ศ. 337 – 3 พฤศจิกายน ค.ศ. 361 ค.ศ. 361
สาเหตุธรรมชาติ
24 ปี 5 เดือน 12 วัน
  คอนสแตนซ์
CAESAR FLAVIVS IVLIVS CONSTANS AVGVSTVS
c. 323 AD พระราชโอรสในจักรพรรดิคอนสแตนตินที่ 1; succeeded as joint Augustus with his brothers คอนสแตนตินที่ 2 และ คอนสแตนตินัสที่ 2 22 พฤษภาคม ค.ศ. 337 – ค.ศ. 350 ค.ศ. 350
ถูกปลงพระชนม์โดยคำสั่งของจักรพรรดิแมกเนนติอุส
13 ปี
  เวทรานิโอ
CAESAR FLAVIVS VETRANIO AVGVSTVS
?, โมเอเซีย นายพลในจักรพรรดิคอนสแตนซ์ที่ 1, สถาปนาเป็นซีซาร์ปฏิปักษ์กับแมกเนนทิอุส และ temporarily accepted as Augustus of the west by Constantius II. 1 มีนาคม ค.ศ. 350-25 ธันวาคม ค.ศ.350 ประมาณ ค.ศ. 356
As a private citizen, after abdication.
9 เดือน 24 วัน
  จูเลียน
CAESAR FLAVIVS CLAVDIVS IVLIANVS AVGVSTVS
ค.ศ. 331/332, คอนสแตนติโนเปิล, ธราเซีย พระญาติในคอนสแตนตินัสที่ 2; เป็นซีซาร์ตะวันตก ค.ศ. 355 สถาปนาเป็นออกุสตุสโดยกองทัพของเขาค.ศ. 360; ทรงครองราชย์โดยลำพังหลังคอนสแตนตินัสสวรรคต กุมภาพันธ์ ค.ศ. 360 – 26 มิถุนายน ค.ศ. 363 26 มิถุนายน ค.ศ. 363
สวรรคตจากบาดแผลในการศึก
3 ปี
  โจเวียน
CAESAR FLAVIVS IOVIANVS AVGVSTVS
ค.ศ. 331 ซิงกิดูนุม, โมเอเซีย นายพลในกองทัพแห่งจักรพรรดิจูเลียน; คณะทหารสถาปนาหลังจักรพรรดิจูเลียนสวรรคต 26 มิถุนายน ค.ศ. 363 – 17 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 364 17 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 364
สาเหตุธรรมชาติ (suffocated on fumes)
7 เดือน 22 วัน

ราชวงศ์วาเลนติเนียน (364–392)แก้ไข

ดูบทความหลักที่: ราชวงศ์วาเลนติเนียน
พระสาทิสลักษณ์ พระนาม ประสูติ การสืบพระราชสันติวงศ์ รัชสมัย รวมรัชกาล สวรรคต
  วาเลนติเนียนที่ 1
FLAVIVS VALENTINIANVS AVGVSTVS

(ตะวันออก และ ตะวันตก)

ต่อมา

(ตะวันตก)

ค.ศ. 321, ซิบาลเอ, แพนโนเนีย ได้รับเลือกจากกองทัพเพื่อแทนที่จักรพรรดิโจเวียน 26 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 364 – 17 พฤศจิกายน ค.ศ. 375 11 ปี 8 เดือน 22 วัน 17 พฤศจิกายน ค.ศ. 375
สาเหตุธรรมชาติ
  วาเลนส์
FLAVIVS IVLIVS VALENS AVGVSTVS

(ตะวันออก)

ค.ศ. 328, ซิบาลเอ, แพนโนเนีย พระอนุชาในจักรพรรดิวาเลนติเนียนที่ 1, พระเชษฐาสถาปนาเป็นพระจักรพรรดิร่วม (ฝั่งตะวันออก) 28 มีนาคม ค.ศ. 364–9 สิงหาคม ค.ศ. 378 14 ปี 4 เดือน 12 วัน 9 สิงหาคม ค.ศ. 378
ถูกปลงพระชนม์ในยุทธการที่แอนเดรียโนเปิลกับชนเผ่ากอธ
  กราเทียน
FLAVIVS GRATIANVS AVGVSTVS

(ตะวันตก)

18 เมษายน/23 พฤษภาคม ค.ศ. 359, ซีร์มิอุม, แพนโนเนีย พระราชโอรสในจักรพรรดิวาเลนติเนียนที่ 1, สถาปนาพระองค์เป็นจักรพรรดิ'น้อย' ในค.ศ. 367, และกลายเป็นจักรพรรดิ 'อาวุโส' (ฝั่งตะวันตก) หลังพระราชบิดาสวรรคต 4 สิงหาคม ค.ศ. 367– 25 สิงหาคม ค.ศ. 383 16 ปี 21 วัน 25 สิงหาคม ค.ศ. 383
กบฏกองทัพปลงพระชนม์
  วาเลนติเนียนที่ 2
FLAVIVS VALENTINIANVS INVICTVS AVGVSTVS

(ตะวันตก)

ค.ศ. 371, มิลาน, อิตาเลีย พระราชโอรสในจักรพรรดิวาเลนติเนียนที่ 1, ได้รับการอวยยศเป็นจักรพรรดิโดยกองทัพแพนโนเนียน หลังพระราชบิดาสวรรคต; จักรพรรดิกราเทียน ยอมรับเป็นจักรพรรดิร่วมฝั่งตะวันตก 17 พฤศจิกายน ค.ศ. 375–15 พฤษภาคม ค.ศ. 392 16 ปี 5 เดือน 28 วัน 15 พฤษภาคม ค.ศ. 392
ไม่แน่ชัด; เป็นไปได้ว่าถูกปลงพระชนม์หรืออัตวินิบาตกรรม

จักรพรรดิตะวันตกแก้ไข

ดูบทความหลักที่: จักรวรรดิโรมันตะวันตก

ราชวงศ์เธโอโดเซียน (392–455)แก้ไข

ดูบทความหลักที่: ราชวงศ์เธโอโดเซียน

Note: Theodosius I was the last person to rule both halves of the Roman Empire, splitting it between his sons Arcadius and Honorius on his death.

พระสาทิสลักษณ์ พระนาม ประสูติ การสืบพระราชสันติวงศ์ รัชสมัย รวมรัชกาล สวรรคต
  เธโอโดเซียสที่ 1
FLAVIVS THEODOSIVS AVGVSTVS
11 มกราคม ค.ศ. 347 , โคคา, ฮิสปาเนีย พระชามาดาในจักรพรรดิวาเลนติเนียนที่ 1 ได้รับการแต่งตั้งเป็นจักรพรรดิตะวันออกโดยจักรพรรดิกราเทียนหลังจักรพรรดิวาเลนส์ เป็นออกุสตุสอาวุโสหลังจักรพรรดิวาเลนติเนียนที่ 2สวรรคต 1 มกราคม ค.ศ. 379 – 17 มกราคม ค.ศ. 395 16 ปี 16 วัน 17 มกราคม ค.ศ. 395 (พระชนมายุ 48 พรรษา)
สาเหตุธรรมชาติ
  แมกนัส แมกซิมัส

FLAVIVS MAGNVS MAXIMVS AVGVSTVS

กับ ฟลาวิอุส วิกตอร์

FLAVIVS VICTOR AVGVSTVS

ราว ค.ศ. 335 , ฮิสปาเนีย Usurper in the West; legitimized along with his son Victor by Theodosius I as emperors of Britannia and Gaul. ค.ศ. 383/384 – 28 สิงหาคม ค.ศ. 388 4/5 ปี 28 สิงหาคม ค.ศ. 388 (พระชนมายุ 53 พรรษา)
ถูกปลงพระชนม์โดยจักรพรรดิเธโอโดเซียสที่ 1ในอากีเลียหลังยุทธการที่ซาเว; วิกเตอร์ถูกปลงพระชนม์โดยอาร์โบกัสต์
  ฮอนอริอุส
FLAVIVS HONORIVS AVGVSTVS
9 กันยายน ค.ศ. 384 พระราชโอรสในจักรพรรดิเธโอโดเซียสที่ 1; appointed as 'junior' Augustus for the west by Theodosius in 393 (after the death of Valentinian II); became 'senior' Augustus for the west after his father's death 23 มกราคม ค.ศ. 393 – 15 สิงหาคม ค.ศ. 423 30 ปี, 6 เดือน และ 23 วัน 15 สิงหาคม ค.ศ. 423 (พระชนมายุ 38 พรรษา)
สาเหตุธรรมชาติ
  คอนสแตนตินที่ 3

FLAVIVS CLADIVS CONSTANTINVS AVGVSTVS

with คอนสแตนซ์ที่ 2

CONSTANS AVGVSTVS

? Usurper who declared himself emperor in the west in 407, recognized as co-emperor by Honorius in 409. Elevated his son Constans II to co-emperor in 409, who was not recognized by Honorius. 407/409 AD - August or September 411 AD 2 years August or September 411 AD (aged ?)
ถูกปลงพระชนม์โดยจักรพรรดิ คอนสแตนติอัสที่ 3
  คอนสแตนติอัสที่ 3
FLAVIVS CONSTANTIVS AVGVSTVS
?, นาอิสซัส, โมเอเซีย Married to Theodosius I's daughter Galla Placidia, elevated to co-Augustus for the west by Honorius 8 กุมภาพันธ์ 421 – 2 กันยายน ค.ศ. 421 6 เดือน 25 วัน 2 กันยายน ค.ศ. 421 (ไม่ปรากฏพระชนมายุ)
สาเหตุธรรมชาติ
  โจอันเนส

IOHANNES AVGVSTVS

? A senior civil servant under Honorius, proclaimed emperor by Castinus; not recognized by the Eastern Empire 27 สิงหาตม ค.ศ. 423 – พฤษภาคม ค.ศ. 425 2 ปี มิถุนายน-กรกฎาคม ค.ศ. 425 (ไม่ปรากฏพระชนมายุ)
พ่ายในการศึกโดยธีโอโดซีอุสที่ 2 และ วาเลนติเนียนที่ 3, ถูกจับกุมและปลงพระชนม์
  วาเลนติเนียนที่ 3
FLAVIVS PLACIDIVS VALENTINIANVS AVGVSTVS
2 กรกฎาคม ค.ศ. 419 , ราเวนนา, อิตาเลีย พระราชโอรสในจักรพรรดิคอนสแตนติอัสที่ 3, ได้รับการแต่งตั้งเป็นซีซาร์ตะวันตกโดย จักรพรรดิเธโอโดซิอุสที่ 2 หลังจักรพรรดิฮอนอริอุสสวรรคต, เป็นปรปักษ์กับโจอันเนส; เป็นออกุสตุสตะวันตกหลังชนะโจอันเนส 23 ตุลาคม ค.ศ. 424 – 16 มีนาคม ค.ศ. 455 30 ปี, 4 เดือน กับ 21 วัน 16 มีนาคม ค.ศ. 455 (พระชนมายุ 35 พรรษา)
ถูกปลงพระชนม์, เป็นไปได้ว่านำโดยเปโตรนิคุส มาซิมัส

ปัจฉิมจักรพรรดิแห่งโรมันตะวันตก(455–476)แก้ไข

พระสาทิสลักษณ์ พระนาม ประสูติ การสืบพระราชสันติวงศ์ รัชสมัย รวมรัชกาล สวรรคต
  เปโตรนิอัส แมกซิมัส
FLAVIVS ANICIVS PETRONIVS MAXIMVS AVGVSTVS
ราวค.ศ. 396 พระชามาดาในจักรพรรดิเธโอโดซิอุสที 2 ได้รับการสนับสนุนจากกองทัพให้เป็นจักรพรรดิหลังจักรพรรดิวาเลนติเนียนที่ 3 ไม่ได้รับการรับรองจากจักรวรรดิตะวันออก ทรงสถาปนาพระโอรส He appointed his son ปัลลาดิอุส เป็น ซีซาร์ March 17, 455 AD – May 31, 455 AD 2 เดือน 14 วัน May 31, 455 AD (aged 58/59)
ถูกปลงพระชนม์, คาดว่าถูกปาหินโดยกลุ่มผู้ชุมนุมชาวโรมัน
  อาวิตุส
EPARCHIVS AVITVS AVGVSTVS
ราวค.ศ. 385 Magister militum under Petronius Maximus, proclaimed emperor by the Visigoth king Theoderic II after Petronius's death July 9, 455 AD – October 17, 456 AD 1 year, 3 months and 8 days after 17 October 456 AD (aged 71)
Deposed by his Magister militum, Ricimer; became bishop of Placentia; murdered at some point afterwards
  มาโจเรียน
FLAVIVS IVLIVS VALERIVS MAIORIANVS AVGVSTVS
พฤศจิกายน ค.ศ. 420 Proclaimed emperor by his troops. Recognized by the Eastern Empire at the behest of Ricimer. April 457 AD – August 2, 461 AD 4 years August 7, 461 AD (aged 40)
Deposed and beheaded on the orders of Ricimer.
  ลิบิอุส เซเวอรัส
FLAVIVS LIBIVS SEVERVS SERPENTIVS AVGVSTVS
?, ลูซาเนีย, อิตาเลีย ริชิเมอร์.ตั้งเป็นจักรพรรดิ ไม่ได้รับการรับรองจากจักรวรรดิตะวันออก November 461 AD – August 465 AD 4 ปี August 465 AD (aged 45)
ริชิเมอร์วางยาพิษ
  อันเทมิอุส
PROCOPIVS ANTHEMIVS AVGVSTVS
ราวค.ศ. 420 Son-in-law of Marcian, appointed emperor by Leo I, with the consent of Ricimer. April 12, 467 AD – July 11, 472 AD 5 years, 2 months and 29 days July 11, 472 AD (aged 52)
Executed by Ricimer or Gundobad (Ricimer's nephew).
  โอลีบริอุส
FLAVIVS ANICIVS OLYBRIVS AVGVSTVS
ราวค.ศ. 420 Son-in-law of Valentinian III; appointed emperor by Ricimer. Not recognized by the Eastern Empire. July 11, 472 AD – November 2, 472 AD 3 months and 22 days November 2, 472 AD (aged 41)
สาเหตุธรรมชาติ
  กลีเซอริอัส
FLAVIVS GLYCERIVS AVGVSTVS
? Appointed emperor by Gundobad (Ricimer's successor). Not recognized by the Eastern Empire. March 473 AD – June 474 AD 1 year after 480 AD (aged ?)
จูเลียส เนโปสถอดจากราชสมบัติ, กลายเป็นบิชอปที่ซาโลนา, เวลาและสาเหตุการสวรรคตไม่แน่ชัด
  จูเลียส เนโปส
FLAVIVS IVLIVS NEPOS AVGVSTVS
ราวค.ศ. 430 Nephew-in-law of the eastern emperor Leo I (and nephew of Marcellinus) appointed emperor in opposition to Glycerius June 474 AD – August 28, 475 AD (in Italy); – spring 480 AD (in Gaul and Dalmatia) 1 ปี/6 ปี 480 AD (aged 50)
Deposed in Italy by Flavius Orestes, ruled in balance of Western Empire until assassination in 480. Maintained as figurehead in Italy by Odoacer to his death in 480.
  โรมิวลุส ออกุสตุลุส
ROMVLVS AVGVSTVS
c. 460 AD[a] Appointed by his father, Orestes. Not recognized by the Eastern Empire. October 31, 475 AD – September 4, 476 AD (in Italy) 10 months and 4 days Unknown.
Regarded as emperor more from historical convention than accuracy, his rule never extended beyond portions of the Italian peninsula and was not recognized by Eastern Emperor Zeno. Deposed by Odoacer, who then ruled in the name of Julius Nepos until the latter's death in 480, which formally ended the separate western empire; most likely lived out his life on a private villa in obscurity.

Note: The classical "Roman Empire" is usually said to have ended with the deposition of Romulus Augustulus, with its continuation in the east being referred to by modern scholars as the "Byzantine Empire".

ดูเพิ่มแก้ไข

หมายเหตุแก้ไข

  1. Romulus Agustulus biographic details.

อ้างอิงแก้ไข

  1. The other claimants for the throne in the Year of the Five Emperors were Pescennius Niger and Clodius Albinus, supported by the Syrian and British legions respectively. Although not completely defeated until 197 AD, they were not formally accepted by the senate and were therefore not technically reigning emperors.