รายนามผู้ได้รับรางวัลรามอน แมกไซไซ

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

รายนามผู้ได้รับรางวัลรามอน แมกไซไซ

บริหารรัฐกิจ

แก้

บริการสาธารณะ

แก้

ผู้นำชุมชน

แก้

วารสารศาสตร์ วรรณกรรม และศิลปะการสื่อสารเชิงสร้างสรรค์

แก้

สันติภาพและความเข้าใจระหว่างประเทศ

แก้

ผู้นำในภาวะฉุกเฉิน

แก้