อังคณา นีละไพจิตร

อังคณา นีละไพจิตร (สกุลเดิม: วงศ์ราเชนทร์; 23 มีนาคม พ.ศ. 2499) กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประธานกรรมการในคณะอนุกรรมการด้านสิทธิสตรีกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ[1]รองประธานในคณะอนุกรรมการด้านสิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ นักเคลื่อนไหวสตรี ภรรยาของนายสมชาย นีละไพจิตร[2] ปัจจุบันเป็นประธานคณะทำงานยุติธรรมเพื่อสันติภาพ ติดตามความคืบหน้าของคดีการหายตัวไปของนายสมชาย นีละไพจิตร ได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550

อังคณา นีละไพจิตร
Angkana Neelapaijit.jpg
เกิดอังคณา วงศ์ราเชนทร์
23 มีนาคม พ.ศ. 2499 (64 ปี)
สัญชาติไทย
องค์การคณะทำงานยุติธรรมเพื่อสันติภาพ
มีชื่อเสียงจากนักเคลื่อนไหวสิทธิมนุษยชน
ศาสนาอิสลาม
คู่สมรสสมชาย นีละไพจิตร
(สาบสูญ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2547)
รางวัลรางวัลกวางจูเพื่อสันติภาพ (พ.ศ. 2549)

อังคณาเกิดที่กรุงเทพมหานคร สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์ และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้พบกับสมชาย นีละไพจิตร ขณะเป็นนายกสมาคมยุวมุสลิมแห่งประเทศไทย (ยมท.) และสมรสกัน มีบุตรด้วยกัน 5 คน

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข