ประยงค์ รณรงค์ ผู้รับได้รางวัลแมกไซไซ สาขาผู้นำชุมชน พ.ศ. 2547 และรางวัลปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน สาขาผู้นำชุมชน พ.ศ. 2551

ประวัติ แก้

ประยงค์ รณรงค์ เกิดเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2480 ที่ตำบลพิปูน อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช สมรสกับนางแนบ รณรงค์ มีบุตรธิดา 5 คน จบการศึกษาชั้นประถมศึกษา จากโรงเรียนบ้านนาเส ตำบลนากะชะ อำเภอฉวาง

การทำงาน แก้

ประยงค์ รณรงค์ ประกอบเกษตรกรรม คือ ทำสวนยางพารา สวนผลไม้ เป็นผู้นำการก่อตั้งกลุ่มเกษตรกรทำสวนยาง ตำบลไม้เรียง เมื่อปี พ.ศ. 2527 เป็นที่ปรึกษาคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ (คมช.) ในปี พ.ศ. 2549 และได้รับการแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2549

ประยงค์ รณรงค์ ได้รับรางวัลแมกไซไซ สาขาผู้นำชุมชน พ.ศ. 2547 และรางวัลบุคคลดีเด่นของชาติ พ.ศ. 2549 รวมถึงรางวัลปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน สาขาผู้นำชุมชน พ.ศ. 2551 และรางวัลอื่นๆ อีกหลายรางวัล

ปริญญากิตติมศักดิ์ แก้

ประยงค์ รณรงค์ เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในด้านต่างๆ จนได้รับการมอบปริญญากิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยหลายแห่ง ได้แก่

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ แก้

อ้างอิง แก้

แหล่งข้อมูลอื่น แก้

  • ไม้เรียงถึงมะนิลา : จากรากหญ้าถึงแมกไซไซ - บทความพิเศษ โดย เสรี พงศ์พิศ มติชนสุดสัปดาห์ ฉบับที่ 1256 - 1267
ตอนที่ 1 ตอนที่ 2 ตอนที่ 3 ตอนที่ 4 ตอนที่ 5 ตอนที่ 6
ตอนที่ 7 ตอนที่ 8 ตอนที่ 9 ตอนที่ 10 ตอนที่ 11 ตอนที่ 12 (จบ)