รายชื่อภาพยนตร์ไทย พ.ศ. 2497

รายชื่อภาพยนตร์ไทย ที่ออกฉายครั้งแรกใน พ.ศ. 2497

เรื่อง บทประพันธ์ ผู้สร้าง ผู้กำกับ นักแสดง ฉายวันที่
2 เกลอเห่อรัฐธรรมนูญ (2497) ฉายวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2497
กังวานไพร (2497) บทประพันธ์: สุดาวดี ผู้สร้าง: สวัสดิการกรมป่าไม้ ผู้กำกับ: ส. อาสนจินดา นำแสดงโดย: นวลสวาท ลังการ์พินธุ์, สมพงษ์ ปโชติการ, ทักษิณ แจ่มผล, หลวงวิเศษพจนกรณ์, นิภา สิงหเสนี, ดารา พุกกะมาน ฉายวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2497
กุลปราโมทย์ (2497) บทประพันธ์: กุลปรานี ผู้สร้าง: โยคีสถานสี่พระยาภาพยนตร์ ผู้กำกับ: วสันต์ สุนทรปักษิน นำแสดงโดย: รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง, ประภาพรรณ นาคทอง, จันทร์แรม โทณวนิก, มานิต อภิวัต ฉายวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2497
เกาะมุกดาดำ (2497)
เข้าวังนางละเวง (2497) ฉายวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2497
ข่าวมวยชิงแชมเปี้ยน ระหว่างจำเริญกับจิมมี่ (2497)
ข่าวมวยชิงแชมเปี้ยนโลกระหว่าง จำเริญ-โคฮัง (2497)
คำสั่งคำสาป (2497) ผู้สร้าง: USIS นำแสดงโดย: สวลี ผกาพันธุ์, อารี โทณวนิก, มารศรี อิศรางกูร ณ อยุธยา, อุโฆษ จันทร์เรือง, วสันต์ สุนทรปักษิณ ฉายวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2497
คำสาบาน (2497) ผู้สร้าง: วิจิตรเกษมภาพยนตร์ นำแสดงโดย: สุพรรณ บูรณะพิมพ์, พรรณี สำเร็จประสงค์, สถาพร มุกดาประกร ฉายวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2497
เจ้าสาวกำพร้า (2497)
เจ้าสาวชาวไร่ (2497) นำแสดงโดย: ฉลอง สิมะเสถียร, กรองจิตต์ เตมียศิลปิน ฉายวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2497
เจ้าแม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร์ (2497) นำแสดงโดย: ฉลอง สิมะเสถียร, วารุณี นาคะนาวี, สถาพร มุกดาประกร ฉายวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2497
ชะตารัก (2497) ผู้สร้าง: ภาพยนตร์สถาพร ผู้กำกับ: เนรมิต นำแสดงโดย: สมพิศ วรางคณาง, ชลิต สุเสวี, ไพลิน โพธิ์ไทร, ไสว ทรัพย์สุนทร, สุเทพ เหมือนประสิทธิเวช ฉายวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2497
ธิดายาจก (2497) บทประพันธ์: เสน่ห์ โกมารชุน ผู้สร้าง: ศิริจินดาภาพยนตร์ ผู้กำกับ: พันคำ นำแสดงโดย: วิไลวรรณ วัฒนพานิช, พันคำ, ประภาพรรณ นาคทอง, สาหัส บุญหลง ฉายวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2497
นกป่า (2497) ผู้สร้าง: ภาพยนตร์สถาพร (ส.ทิฆัมพร) ผู้กำกับ: เนรมิต นำแสดงโดย: สวลี ผกาพันธุ์, โชติ สโมสร, ทัต เอกทัต ฉายวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2497
นางกลางเมือง (2497) ผู้สร้าง: อัศวินภาพยนตร์
นางไพร (2497)
น้ำตาชาย (2497) บทประพันธ์: พิษณุรักษ์ รังษิธร ผู้สร้าง: บาร์โบสภาพยนตร์ (วิเชียร ฉวีวงศ์) ผู้กำกับ: ส.อาสนจินดา นำแสดงโดย: สวลี ผกาพันธุ์, ทักษิณ แจ่มผล, สุรสิทธิ์ สัตยวงศ์, ส.อาสนจินดา, สมควร กระจ่างศาสตร์, เมืองเริง ปัทมรินทร์, สงวน รัตนทัศนีย์ ฉายวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2497
เบญจเพส (2497)
แผลเก่า (2489) (นำกลับมาฉายใหม่)
แผ่นดินเดือด (2497)
เพลิงชีวิต (2497)
ฟ้าแลบบนสาปไตย (2497) แข ณ วังน้อย แข ณ วังน้อย (อำนวยการสร้าง) นำแสดงโดย: สง่า อินทรวิจิตร, ศรินทิพย์ ศิริวรรณ
ภาพยนตร์ส่วนพระองค์ ชุดพิเศษปี 2497 (2497)
มนต์รักอสูร (2497) ผู้สร้าง: โยคีสถานสี่พระยา (วิรัช พึ่งสุนทร) ผู้กำกับ: วสันต์ สุนทรปักษิณ นำแสดงโดย: สวลี ผกาพันธ์, วสันต์ สุนทรปักษิณ, พรรณี สำเร็จประสงค์, สมชาย สวามิภักดิ์, ทัต เอกทัต, มนัส บุณยเกียรติ
มาตุภูมิ (2497)
มุมลับสาวสังคม (2497)
แม่ค้าหาบเร่ (2497)
แม่จ๋า (2497)
แม่ศรีเรือน (2497)
แรงพิศวาส (2497) ผู้กำกับ: ส. อาสนจินดา นำแสดงโดย: ส. อาสนจินดา, สวลี ผกาพันธุ์, มาลิน เลขะวัฒนพิจารณ์, ล้อต๊อก, วิชิต ไวงาน, สมพงษ์ พงษ์มิตร
ล่องแพ (2497)
วิวาห์น้ำตา (2497) นำแสดงโดย: คำรณ สัมบุญณานนท์, วารี นุชน้อย, ชูศรี มีสมมนต์, บังเละ วงศ์อาบู, เสน่ห์ โกมารชุน ฉายวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2497
วิวาห์มัจจุราช (2497)
ศรีราชา (2497) ผู้สร้าง: วชิราภาพยนตร์ นำแสดงโดย: สวลี ผกาพันธุ์, ส.อาสนจินดา, สมควร กระจ่างศาสตร์, ทักษิณ แจ่มผล, จำรูญ หนวดจิ๋ม, สมพล กงสุวรรณ ฉายวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2497
ศึกมวยวันตำรวจ สมควร-คลาเวล (2497)
สันติ-วีณา (2497) บทประพันธ์: โรเบิร์ด จี นอร์ท สร้างโดยบริษัท หนุมานภาพยนตร์ โดย รัตน์ เปสตันยี ระบบ 35 ม.ม. ไวด์สกรีน สีอีสต์แมน เสียง(จริงขณะถ่ายทำ) ผู้กำกับ: มารุต นำแสดงโดย: พูนพันธ์ รังควร, เรวดี ศิริวิไล, จหมื่นมานพนริศร์, ไพจิต ภูติยศ ฉายวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2497
สามชาย (2497) ผู้สร้าง: ประเทืองภาพยนตร์ นำแสดงโดย: เชาว์ แคล่วคล่อง, สมชาย ตัณฑ์กำเนิด, จำรัส สุวคนธ์, แน่งน้อย แสงสุวิมล ฉายวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2497
สามหัวใจ (2497) บทประพันธ์: รพีพร สร้างโดย โยคีทองมูน ผู้กำกับ: เนรมิต นำแสดงโดย: สุรสิทธิ์ สัตยวงศ์, ส.อาสนจินดา, พันคำ, วิไลวรรณ วัฒนพานิช, สวลี ผกาพันธุ์, จุรี โอศิริ, ทักษิณ แจ่มผล ฉายวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2497
สามเกลอปราบวายร้าย (2497) นำแสดงโดย: สมพงษ์ พงษ์มิตร, ล้อต๊อก, จุมพล ปัทมินทร์, อบ บุญติด ฉายวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2497
สามเกลอแผลงฤทธิ์ (2497) นำแสดงโดย: สมควร กระจ่างศาสตร์, เสน่ห์ โกมารชุน ฉายวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2497
สามเสือสมุทร (2497) ผู้สร้าง: สหนาวีไทยภาพยนตร์ ผู้กำกับ: อนุมาศ บุนนาค นำแสดงโดย: สุรสิทธิ์ สัตยวงศ์, ปรานี วงศ์ยศไกรเกรียงเดช, สมควร กระจ่างศาสตร์, สุพรรณ บูรณะพิมพ์, ศิริพงษ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา, สัมพันธ์ อุมากูล, สมพล กงสุวรรณ ฉายวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2497
หนูจ๋า (2497) ผู้สร้าง: นครไทยภาพยนตร์ นำแสดงโดย: สุพรรณ บูรณะพิมพ์, อรสา อิศรางกูร ณ อยุธยา, หม่อมหลวงรุจิรา อิศรางกูร, มารศรี อิศรางกูร ณ อยุธยา, จีรศักดิ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา, ล้อต๊อก, สมพงษ์ พงษ์มิตร ฉายวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2497
หัวใจมาร (2497) นำแสดงโดย: จำรัส สุวคนธ์, เกษร สิงห์ตระกูล, มานิต ปานมณี, สุนันท์ ศิระฉายา ฉายวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2497
เหยื่ออาชญากรรม (2497) นำแสดงโดย: พันศักดิ์ วิเศษภักดี, พุฒ บูรณสมภพ, วิชิต รัตนภานุ, ส.อาสนจินดา, สุวรรณา กังสดาร, ทัต เอกทัต, ไพริน โพธิ์ไทร, อัมพร ประทีปเสน ฉายวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2497
อัศวินสาว (2497) ผู้สร้าง: นครพิงค์ภาพยนตร์ นำแสดงโดย: วิไลวรรณ วัฒนพานิช, ทัต เอกทัต, เชาว์ แคล่วคล่อง, สมพงษ์ พงษ์มิตร ฉายวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2497
โอเคสังข์ทอง (2497) ผู้สร้าง: กมลศิลป์ภาพยนตร์ ผู้กำกับ: พงษ์จันทร์ นำแสดงโดย: สมพงษ์ พงษ์มิตร, บุญส่ง เคหทัต, ปรีชา บุณยเกียรติ ฉายวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2497

อ้างอิง แก้