ราชวงศ์บ้านพลูหลวง

ราชวงศ์บ้านพลูหลวง เป็นราชวงศ์ที่ 5 และเป็นราชวงศ์สุดท้ายที่ปกครองอาณาจักรอยุธยาก่อนการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สอง ในปี พ.ศ. 2310 มีพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์ทั้งสิ้น 6 พระองค์ โดยเริ่มตั้งแต่รัชกาลสมเด็จพระเพทราชาในปี พ.ศ. 2231 ถึงสมเด็จพระเจ้าเอกทัศ ในปี พ.ศ. 2310 รวมระยะเวลา 79 ปี

ราชวงศ์บ้านพลูหลวง
พระราชอิสริยยศพระเจ้ากรุงศรีอยุธยา
ปกครองไทย อาณาจักรอยุธยา
เชื้อชาติไทย
จำนวนพระมหากษัตริย์6 พระองค์
ประมุขพระองค์แรกสมเด็จพระเพทราชา
ประมุขพระองค์สุดท้ายสมเด็จพระที่นั่งสุริยาศน์อมรินทร์
ช่วงระยะเวลาพ.ศ. 2231-2310
สถาปนา11 กรกฎาคม พ.ศ. 2231
ล่มสลาย7 เมษายน พ.ศ. 2310

โดยชื่อราชวงศ์พลูหลวงนี้ มาจากชื่อบ้านพลูหลวง หมู่บ้านในแขวงเมืองสุพรรณบุรี อันเป็นถิ่นกำเนิดเดิมของสมเด็จพระเพทราชา โดยลำดับพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์บ้านพลูหลวง มีดังนี้

  1. สมเด็จพระเพทราชา - ครองราชย์ระหว่างปี พ.ศ. 2231 - พ.ศ. 2246 (15 ปี)
  2. สมเด็จพระเจ้าสุริเยนทราธิบดี (พระเจ้าเสือ) - ครองราชย์ระหว่างปี พ.ศ. 2246 - พ.ศ. 2251 (5 ปี)
  3. สมเด็จพระที่นั่งท้ายสระ (พระเจ้าท้ายสระ) - ครองราชย์ระหว่างปี พ.ศ. 2251 - พ.ศ. 2275 (24 ปี)
  4. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ - ครองราชย์ระหว่างปี พ.ศ. 2275 - พ.ศ. 2301 (26 ปี)
  5. สมเด็จพระเจ้าอุทุมพร - ครองราชย์ระหว่างปี พ.ศ. 2301 (2 เดือน)
  6. สมเด็จพระที่นั่งสุริยาศน์อมรินทร์ (พระเจ้าเอกทัศ) - ครองราชย์ระหว่างปี พ.ศ. 2301 - พ.ศ. 2310 (9 ปี)

อาณาจักรอยุธยาภายใต้ราชวงศ์บ้านพลูหลวงอ่อนแอลงเรื่อย ๆ ด้วยมีความขัดแย้งตลอดราชวงศ์ ผู้คนแตกแยกเป็นฝักเป็นฝ่าย เช่น การชิงราชสมบัติเมื่อการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระ ระหว่างพระโอรสของพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระ กับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ ที่กินระยะเวลายาวนานถึง 1 ปี หรือการช่วงชิงราชสมบัติมาจากสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแห่งราชวงศ์ปราสาททอง เมื่อตอนต้นราชวงศ์ด้วย ในช่วงปลายของราชวงศ์ สมเด็จพระที่นั่งสุริยาศน์อัมรินทร์ (พระเจ้าเอกทัศ) ต้องเผชิญหน้ากับศึกภายนอกจากกองทัพอังวะจากราชวงศ์โกนบองซึ่งยกมาจากทางเหนือและใต้จนล้อมกรุงศรีอยุธยานาน 1 ปี 2 เดือนจนกระทั่งกรุงศรีอยุธยาแตกในที่สุด เมื่อสมเด็จพระที่นั่งสุริยาศน์อัมรินทร์ทรงสวรรคตในช่วงเสียกรุงศรีอยุธยาเป็นครั้งที่สองจึงถือว่าเป็นอันสิ้นสุดลงของราชวงศ์บ้านพลูหลวง

แผนผัง แก้

 
  (1)
สมเด็จพระเพทราชา
 
 
 
 
 
 
 (2)
สมเด็จพระเจ้าสุริเยนทราธิบดี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (3)
สมเด็จพระที่นั่งท้ายสระ
 
 (4)
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เจ้าฟ้าอภัย
 
 (5)
สมเด็จพระเจ้าอุทุมพร
 
เจ้าฟ้าธรรมธิเบศไชยเชษฐ์สุริยวงศ์
 
 (6)
สมเด็จพระที่นั่งสุริยาศน์อมรินทร์

ดูเพิ่ม แก้

อ้างอิง แก้

  • วงษ์รวยดี, ปรวรรณ (2014-09-01). "ตามรอยศึกชิงราชบัลลังก์ วัด - วังราชวงศ์บ้านพลูหลวง". ข่าวสด.
  • วิศิษฏ์สรอรรถ, ชาติ (2009-02-18). "พระนาคปรก พระร่วงนั่ง กรุบ้านพลูหลวง จ.สุพรรณบุรี". คมชัดลึก.
ก่อนหน้า ราชวงศ์บ้านพลูหลวง ถัดไป
ราชวงศ์ปราสาททอง
(พ.ศ. 2173-2231)
  ราชวงศ์ที่ปกครองอาณาจักรอยุธยา
(พ.ศ. 2231-2310)
  ราชวงศ์ธนบุรี
(ปกครองกรุงธนบุรี)

(พ.ศ. 2310-2325)