ราชวงศ์ปราสาททอง

าชวงศ์ปราสาททอง เป็นราชวงศ์ที่ 4 ครองอาณาจักรอยุธยาเป็นเวลา 59 ปี (พ.ศ. 2172 - พ.ศ. 2231) มีชื่อตามพระนามของสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง ผู้สถาปนาราชวงศ์ด้วยการยึดอำนาจจากสมเด็จพระอาทิตยวงศ์ พระมหากษัตริย์พระองค์สุดท้ายในราชวงศ์สุโขทัย ราชวงศ์ปราสาททองได้ชื่อว่าเป็นยุคทองของอาณาจักรอยุธยา ราชวงศ์ปราสาททองมีพระมหากษัตริย์ครองราชย์ 4 พระองค์เป็นลำดับดังนี้

  1. สมเด็จพระเจ้าปราสาททอง ผู้สถาปนาราชวงศ์ ครองราชย์เป็นเวลา 27 ปี (พ.ศ. 2172 - 2199)
  2. สมเด็จเจ้าฟ้าไชย (พ.ศ. 2199) พระราชโอรสในสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง ครองราชย์ได้เพียง 9 เดือน ก็ถูกพระนารายณ์ (พระอนุชา) ร่วมกับพระศรีสุธรรรมราชา ชิงราชสมบัติและสำเร็จชีวิต
  3. สมเด็จพระศรีสุธรรมราชา (พ.ศ. 2199) พระอนุชาของสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง และเป็นพระเจ้าอาของเจ้าฟ้าไชย อยู่ในราชสมบัติได้เพียง 2 เดือน 20 วัน ก็ถูกพระนารายณ์ชิงราชสมบัติและสำเร็จโทษ
  4. สมเด็จพระนารายณ์มหาราช (พ.ศ. 2199 - พ.ศ. 2231) พระราชโอรสในสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง ครองราชย์ได้ 32 ปี
ราชวงศ์ปราสาททอง
Seal of Ayutthaya (King Narai) goldStamp bgred.png
พระราชอิสริยยศพระเจ้ากรุงศรีอยุธยา
ปกครองกรุงศรีอยุธยา
เชื้อชาติไทย
จำนวนพระมหากษัตริย์4 พระองค์
ประมุขพระองค์แรกสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง
ประมุขพระองค์สุดท้ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
ช่วงระยะเวลาพ.ศ. 2172 - 2231
สถาปนาพ.ศ. 2172
สิ้นสุดพ.ศ. 2231
ราชวงศ์ก่อนหน้าราชวงศ์สุโขทัย
ราชวงศ์ถัดไปราชวงศ์บ้านพลูหลวง

ดูเพิ่มแก้ไข

ก่อนหน้า ราชวงศ์ปราสาททอง ถัดไป
ราชวงศ์สุโขทัย   ราชวงศ์ที่ปกครองกรุงศรีอยุธยา
(พ.ศ. 2172 - 2231)
  ราชวงศ์บ้านพลูหลวง