ราชวงศ์ปราสาททอง

ราชวงศ์ปราสาททอง เป็นราชวงศ์ที่ 4 ครองอาณาจักรอยุธยาเป็นเวลา 58 ปี (พ.ศ. 2173 - พ.ศ. 2231) มีชื่อตามพระนามของสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง ผู้สถาปนาราชวงศ์ด้วยการยึดอำนาจจากสมเด็จพระอาทิตยวงศ์ พระมหากษัตริย์พระองค์สุดท้ายในราชวงศ์สุโขทัย ราชวงศ์ปราสาททองได้ชื่อว่าเป็นยุคทองของอาณาจักรอยุธยา ราชวงศ์ปราสาททองมีพระมหากษัตริย์ครองราชย์ 4 พระองค์เป็นลำดับดังนี้

  1. สมเด็จพระเจ้าปราสาททอง ผู้สถาปนาราชวงศ์ ครองราชย์เป็นเวลา 25 ปี (พ.ศ. 2173 - 2199)
  2. สมเด็จเจ้าฟ้าไชย (พ.ศ. 2199) พระราชโอรสในสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง ครองราชย์ได้เพียง 9 เดือน ก็ถูกพระนารายณ์ (พระอนุชา) ร่วมกับพระศรีสุธรรรมราชา ชิงราชสมบัติและสำเร็จชีวิต
  3. สมเด็จพระศรีสุธรรมราชา (พ.ศ. 2199) พระอนุชาของสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง และเป็นพระเจ้าอาของเจ้าฟ้าไชย อยู่ในราชสมบัติได้เพียง 2 เดือน 20 วัน ก็ถูกพระนารายณ์ชิงราชสมบัติและสำเร็จโทษ
  4. สมเด็จพระนารายณ์มหาราช (พ.ศ. 2199 - พ.ศ. 2231) พระราชโอรสในสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง ครองราชย์ได้ 32 ปี
ราชวงศ์ปราสาททอง
พระราชอิสริยยศพระเจ้ากรุงศรีอยุธยา
ปกครองไทย อาณาจักรอยุธยา
เชื้อชาติไทย
จำนวนพระมหากษัตริย์4 พระองค์
ประมุขพระองค์แรกสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง
ประมุขพระองค์สุดท้ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
ช่วงระยะเวลาพ.ศ. 2173–2231
สถาปนาพ.ศ. 2173
ล่มสลาย11 กรกฎาคม พ.ศ. 2231
สมเด็จพระนารายณ์มหาราช

แผนผัง แก้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  (1)
สมเด็จพระเจ้าปราสาททอง
 
  (3)
สมเด็จพระศรีสุธรรมราชา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (2)
สมเด็จเจ้าฟ้าไชย
 
 (4)
สมเด็จพระนารายณ์มหาราช

ดูเพิ่ม แก้

ก่อนหน้า ราชวงศ์ปราสาททอง ถัดไป
ราชวงศ์สุโขทัย   ราชวงศ์ที่ปกครองกรุงศรีอยุธยา
(พ.ศ. 2172 - 2231)
  ราชวงศ์บ้านพลูหลวง