ยากอบ บุตรเศเบดี

ดูความหมายอื่นของ นักบุญเจมส์ ที่ นักบุญเจมส์

ยากอบ บุตรเศเบดี[1] (อังกฤษ: James, son of Zebedee หรือ Yaakov Ben-Zebedee) หรือนักบุญยากอบองค์ใหญ่[2] (James the Greater) เป็นนักบุญและมรณสักขีในศาสนาคริสต์ เสียชีวิตราว ค.ศ. 44 เป็นอัครทูตของพระเยซู เป็นบุตรของเศเบดีกับนางสะโลเม และเป็นพี่ชายของยอห์นอัครทูต การเติมสร้อยชื่อ “องค์ใหญ่” ก็เพื่อให้แตกต่างจากยากอบ บุตรอัลเฟอัส หรือที่เรียกว่า “องค์เล็ก” นักบุญยากอบ บุตรเศเบดี เป็นสาวกคนแรก ๆ ของพระเยซู พระวรสารสหทรรศน์กล่าวว่าเมื่อพระเยซูทรงเรียกเขามาเป็นสาวก ยากอบ ยอห์น และพ่อกำลังอยู่ริมทะเล[3][4] ตามพระวรสารนักบุญมัทธิวและพระวรสารนักบุญมาระโก พระเยซูให้สมญาทั้งยากอบและยอห์นว่า “ลูกฟ้าร้อง” (Boanerges โบอาเนอเย)[5] หนังสือกิจการของอัครทูต 12:1-2 บันทึกว่าพระเจ้าเฮโรด อากริปปา ทรงสั่งประหารยากอบด้วยดาบ[6]

นักบุญยากอบองค์ใหญ่
“นักบุญยากอบ บุตรเศเบดี”
โดยแรมบรังด์
อัครทูตและมรณสักขี
เสียชีวิตราว ค.ศ. 44
นิกายทุกนิกายในศาสนาคริสต์
วันฉลอง25 กรกฎาคม
สัญลักษณ์หอย, หมวกเดินทาง
องค์อุปถัมภ์สัตวแพทย์, คนล่าหนังสัตว์, คนย้อมหนัง, เภสัชกร, นักแสวงบุญ, ประเทศสเปน

กล่าวกันว่าร่างของยากอบถูกฝังไว้ที่ซานเตียโกเดกอมโปสเตลาในกาลิเซีย (ประเทศสเปน) นักบุญยากอบเป็นนักบุญองค์อุปถัมภ์ประเทศสเปน เมืองที่เป็นที่ฝังร่างจึงถือว่าเป็นเมืองที่มีความสำคัญเป็นที่สามของคริสตจักรโรมันคาทอลิก[1] (ถัดจากเยรูซาเลมและโรม) เส้นทางเซนต์เจมส์ (Way of St. James) เป็นถนนที่ไปจากเมืองต่าง ๆ ในยุโรปไปสุดที่ซานเตียโกเดกอมโปสเตลาเป็นถนนสำหรับนักแสวงบุญสายที่สำคัญที่สุดตั้งแต่สมัยกลางเป็นต้นมา นักบุญยากอบจึงถือว่าเป็นนักบุญองค์อุปถัมภ์นักแสวงบุญด้วย

อ้างอิง แก้

  1. "พระวรสารนักบุญมัทธิว 4:21". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2016-03-04. สืบค้นเมื่อ 2011-10-11.
  2. ประวัตินักบุญตลอดปี: นักบุญยากอบองค์ใหญ่ เก็บถาวร 2016-04-09 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน. เขตมิสซังกรุงเทพฯ
  3. มัทธิว 4:21-22
  4. มาระโก 1:19-20
  5. มาระโก 3:17
  6. กิจการ 12:1-2