ยากอบ บุตรอัลเฟอัส

หนึ่งในสิบสองอัครสาวกของพระเยซูคริสต์
ดูความหมายอื่นของ นักบุญเจมส์ ที่ นักบุญเจมส์

ยากอบ บุตรอัลเฟอัส[1] (อังกฤษ: James, son of Alphaeus) เป็นนักบุญและมรณสักขีในศาสนาคริสต์ ไม่ทราบสถานที่เกิดและปีที่เกิด และเสียชีวิตโดยการตรึงกางเขนที่ออสตราไคน์ ทางตอนใต้ของประเทศอียิปต์ราว ค.ศ. 62 นักบุญยากอบ บุตรอัลเฟอัสเป็นหนึ่งในอัครทูตของพระเยซู สันนิษฐานกันว่าท่านเป็นคนเดียวกับ “นักบุญยากอบองค์เล็ก” (James the Lesser) ซึ่งเป็นชื่อที่ใช้กันในทางศาสนา[2] นักบุญยากอบ บุตรอัลเฟอัสเกือบจะไม่เป็นที่กล่าวถึงเลยในพันธสัญญาใหม่ แต่ในบางครั้งกล่าวว่าเป็นคนคนเดียวกับ “ยากอบผู้ชอบธรรม” (James the Just) ผู้มีความสำคัญในการเป็นผู้นำคริสตจักรในพันธสัญญาใหม่

นักบุญยากอบ บุตรอัลเฟอัส
“นักบุญยากอบ บุตรอัลเฟอัส”
โดยแอนเจโล เดอรอซซิ (Angelo de' Rossi)
ที่มหาวิหารเซนต์จอห์นแลเตอร์รัน, กรุงโรม
อัครทูตและมรณสักขี
เกิดราว ศตวรรษที่ 1
กาลิลี, ยูเดีย, จักรวรรดิโรมัน
เสียชีวิตราว ค.ศ. 62
เยรูซาเลม, ยูเดีย, จักรวรรดิโรมัน หรือ ไอกิปตุส (อียิปต์)
นิกายโรมันคาทอลิก
วันฉลอง3 พฤษภาคม
สัญลักษณ์เลื่อย, หนังสือ
องค์อุปถัมภ์ร้านขายยา, เภสัชกร, ผู้ใกล้ตาย, คนทำหมวก เมืองและประเทศต่างๆ

นักบุญยากอบ บุตรอัลเฟอัสคือใคร แก้

นักบุญยากอบ บุตรอัลเฟอัสและนักบุญยากอบองค์เล็ก แก้

พันธสัญญาใหม่กล่าวถึงยากอบ บุตรอัลเฟอัสสี่ครั้ง และทุกครั้งกล่าวถึงก็กล่าวว่าเป็นหนึ่งในอัครทูตทั้งสิบสองคน[3]

พันธสัญญาใหม่กล่าวถึงยากอบองค์เล็กเพียงสามครั้ง และทุกครั้งกล่าวถึงก็กล่าวถึงยากอบกับแม่ มาร์โก 15:40 กล่าวว่า “มารีย์มารดาของยากอบน้อย และของโยเสส” ขณะที่มาระโก 16:1 และ มัทธิว 27:56 กล่าวถึง “มารีย์มารดาของยากอบ”

ในเมื่อมียากอบ บุตรเศเบดี ที่เป็นที่รู้จักกันดีอยู่แล้วในบรรดาอัครทูตทำให้การสันนิษฐานว่านักบุญยากอบ บุตรอัลเฟอัสและนักบุญยากอบองค์เล็กเป็นคนคนเดียวกันน่าจะเป็นไปได้ และบางครั้งก็เรียกนักบุญยากอบ เศเบดีกันว่า “นักบุญยากอบ” (James the Greater) แต่ที่สำคัญทึ่จะต้องทราบคือโคลปัส (Clopas) สามีของมารีย์เป็นคนคนเดียวกับอัลเฟอัสบิดาของนักบุญยากอบอัครทูต[4] ข้อสันนิษฐานนี้เป็นที่ยอมรับกันคริสตจักรยุคแรก ฉะนั้นนักบุญยากอบ บุตรอัลเฟอัสจึงเป็นที่รู้จักกันในนาม “นักบุญยากอบองค์เล็ก” ด้วย

แต่นักวิชาการทางคัมภีร์ไบเบิลบางคนยังไม่แน่ใจว่าข้อสันนิษฐานนี้จะถูกต้อง จอห์น พอล ไมเออร์ไม่คิดว่าจะเป็นเช่นนั้น[5] ในบรรดา evangelicals ของพจนานุกรมคัมภีร์ไบเบิลเห็นด้วยกับข้อสันนิษฐานดังกล่าว[6] ขณะที่ดอน คาร์สัน[7] และดาร์เรลล์ บ็อค[8] เห็นว่าอาจจะเป็นได้แต่ไม่แน่ใจ

นักบุญยากอบ บุตรอัลเฟอัสและนักบุญยากอบผู้ชอบธรรม แก้

ยากอบผู้ชอบธรรม (น้องชายของพระเยซู) เป็นประมุขของพระวิหารในเยรูซาเลมเป็นเวลา 30 ปึก่อนที่จะถูกฆ่าเมื่อปี ค.ศ. 62[9] การที่สันนิษฐานว่านักบุญยากอบ บุตรอัลเฟอัสเป็นน้องชายของพระเยซูสนับสนุนโดยนักบุญเจอโรมจึงเป็นที่ยอมรับกันในคริสตจักรโรมันคาทอลิก[10] ในขณะที่ฝ่ายออร์ทอดอกซ์และโปรเตสแตนต์ จะแยกระหว่าง “นักบุญยากอบ บุตรอัลเฟอัส” และ “นักบุญยากอบ น้องชายของพระเยซู”

นักบุญยากอบ บุตรอัลเฟอัสและน้องชายของมัทธิวผู้นิพนธ์พระวรสาร แก้

อัลเฟอัสเป็นชื่อของพ่อของมัทธิวผู้นิพนธ์พระวรสาร (หรือที่รู้จักกันในชื่อ ลีไว) ในพระวรสารนักบุญมาระโก 2:14 ฉะนั้นจึงเป็นไปได้ว่านักบุญยากอบ บุตรอัลเฟอัสและนักบุญมัทธิวป็นพี่น้องกัน แต่ก็ไม่มีหลักฐานอะไรที่สองคนนี้จะใช้คำว่าพี่น้องแม้ว่าจะอยู่ในบทความเดียวกับที่กล่าวถึง นักบุญเปโตรและนักบุญแอนดรูว์เป็นพี่น้องกันก็ตาม

ชีวิต แก้

ตามที่กล่าวกันนักบุญยากอบ บุตรอัลเฟอัสแม้ว่าจะปฏิบัติตามกฎบัญญัติของชาวยิวอย่างเคร่งครัดแต่ถูกลงโทษด้วยการประหารชีวิตเพราะไปขัดต่อโตราห์ แต่อันที่จริงแล้วข้อสันนิษฐานนี้ยากที่จะเป็นจริงไปได้เพราะทางการยิวไม่มีการลงโทษโดยการตรึงกางเขน และนอกจากว่าทางจักรวรรดิโรมันจะเห็นว่าจะเกิดมีการปฏิวัติในบริเวณการปกครองของชาวยิว ทางโรมันก็จะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับกิจการภายในของยิว กล่าวกันว่านักบุญเจมส์ถูกตรึงกางเขนที่ออสตราไคน์ ทางตอนใต้ของประเทศอียิปต์ซึ่งเป็นที่ที่นักบุญเจมส์เทศนาคำสอนอยู่ สัญลักษณ์ของนักบุญเจมส์คือเลื่อยของช่างไม้ที่เห็นกันในจิตรกรรมหรือประติมากรรมเพราะกล่าวกันว่าร่างของนักบุญยากอบถูกเลื่อยออกเป็นท่อน ๆ ด้วย [11]

อ้างอิง แก้

 1. "พระวรสารนักบุญมัทธิว 10:3". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2012-01-18. สืบค้นเมื่อ 2011-10-11.
 2. He is also labelled "the minor", "the little", "the lesser", or "the younger", according to translation.
 3. มัทธิว 10:3, มาระโก 3:18, ลูกา 1:13 และ กิจการของอัครทูต 1:13
 4. Clopas is only mentioned in ยอห์น {{{3}}}; see the Clopas article. Some avoided this problem by identifying Clopas as Mary's father and Alphaeus as Mary's husband.
 5. John Paul Meier, A Marginal Jew volume 3, p.201. "There are no grounds for identifying James of Alphaeus -- as church tradition has done -- with James the Less"
 6. New Bible Dictionary, 2nd Edition (IVP 1982), "James" entry (by P.H.Davids)
 7. "The Expositor's Bible Commentary CDROM, commentary on Matthew (by Don Carson), commentary on Matthew 10:2-4
 8. Luke, by Darrell Bock (Baker 1994), commentary on Luke 6:15
 9. Josephus, Antiquities, 2.9.1
 10. Catholic Encyclopedia: Saint James the Less
 11. James the Less on the Latter Rain page, retrieved March 7, 2007

ดูเพิ่ม แก้