นักบุญเจมส์

นักบุญเจมส์ อาจหมายถึง

นักบุญ
สถานที่ที่ใช้คำทับศัพท์