พระวรสารสหทรรศน์

พระวรสารสหทรรศน์ (คาทอลิก) หรือพระกิตติคุณสัมพันธ์ (โปรเตสแตนต์) (อังกฤษ: Synoptic Gospels) เป็นพระวรสารสามเล่มแรกในสารบบคัมภีร์ไบเบิลภาคพันธสัญญาใหม่ ประกอบด้วย พระวรสารนักบุญมัทธิว พระวรสารนักบุญมาระโก และพระวรสารนักบุญลูกา ทั้งสามฉบับมีเนื้อหาและการวางเนื้อหาที่คล้ายคลึงกัน รวมไปถึงลักษณะการใช้ประโยคและบทเขียน และมีทัศนะที่คล้ายคลึงกัน[1] พระวรสารเล่มที่สี่ในสารบบคือพระวรสารนักบุญยอห์น แตกต่างจากสามฉบับแรกเป็นอันมากและแตกต่างจากพระวรสารนอกสารบบ (Apocryphal gospels) ฉบับอื่น ๆ

เรื่องพระเยซูทรงห้ามพายุสามารถพบได้ในพระวรสารสหทรรศน์ แต่ไม่พบในพระวรสารนักบุญยอห์น

โครงสร้าง แก้

 
มากกว่าสามส่วนสี่ของเนื้อหาในพระวรสารนักบุญมะระโกพบได้ทั้งพระวรสารนักบุญมัทธิวกับลูกา และ 97% ของพระวรสารนักบุญมะระโกพบในพระวรสารสหทรรศน์อย่างน้อยหนึ่งในสองฉบับ นอกจากนี้ พระวรสารนักบุญมัทธิว (44%) และพระวรสารนักบุญลูกา (58%) มีเนื้อหาที่ไม่สามารถพบในพระวรสารนักบุญมะระโก[2]

คุณลักษณะทั่วไป แก้

โดยทั่วไปแล้ว พระวรสารสหทรรศน์มีความคล้ายกับพระวรสารนักบุญยอห์นตรงที่: ทั้งหมดเขียนด้วยภาษากรีกคอยนี มีความยาวคล้ายกัน และเขียนเสร็จหลังพระเยซูสิ้นพระชนม์ไปหนึ่งศตวรรษ ซึ่งมีความแตกต่างจากหลักฐานนอกสารบบ เช่นพระวรสารนักบุญโทมัส ที่อยู่ในหมวดหมู่ชีวประวัติแบบเก่า[3][4]

อ้างอิง แก้

  1. อ็อกส์ฟอร์ดพจนานุกรมภาษาอังกฤษ: Synoptic Gospels
  2. Honoré, A. M. (1968). "A Statistical Study of the Synoptic Problem". Novum Testamentum. 10 (2/3): 95–147. doi:10.2307/1560364. ISSN 0048-1009. JSTOR 1560364.
  3. Bauckham, Richard (2006). Jesus and the Eyewitnesses: The Gospels as Eyewitness Testimony. p. 220. ISBN 0802831621.
  4. Perkins, Pheme (2009). Introduction to the Synoptic Gospels. pp. 2–11. ISBN 978-0802865533.

แหล่งข้อมูลอื่น แก้