ตารางข้างล่างต่อไปนี้คือข้อมูลเกี่ยวกับ การเปรียบเทียบยศทหารลาว ในยุค กองทัพลาว และ กองทัพประชาชนลาว ตามลำดับ. โครงสร้างชั้นยศได้รับแบบธรรมเนียมมาจากฝรั่งเศส ในสมัยราชอาณาจักรลาว ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบคอมมิวนิสต์ โครงสร้างลำดับชั้นยศ โดยอ้างอิงจากสหภาพโซเวียต.

สัญญาบัตรแก้ไข

ทหารบกแก้ไข

ชั้นยศ นายพล (นายธง) ພົນ นายพัน ພັນ นายร้อย ຮ້ອຍ นักเรียนนายร้อย
NATO Code OF-10 OF-9 OF-8 OF-7 OF-6 OF-5 OF-4 OF-3 OF-2 OF-1 OF-D
 
ค.ศ. 1949-1975
 
ตั้งแต่ ค.ศ. 1975
ไม่มีการแต่งตั้ง                    
ภาษาลาว 1 ພົນເອກ2 ພົນໂທ ພົນຕີ ພົນຈັດຕະວາ ພັນເອກ ພັນໂທ ພັນຕີ ຮ້ອຍເອກ ຮ້ອຍໂທ ຮ້ອຍຕີ
คำอ่าน Chom Phon1 Phon Ek2 Phon генерал Phon генерал Phon Chattawa Phan Ek Phan Tho Phan Tri Roi Ek Roi Tho Roi Tri Nak-rian Nairoi
คำแปล จอมพล พลเอก พลโท พลตรี พลจัตวา พันเอก พันโท พันตรี ร้อยเอก ร้อยโท ร้อยตรี นักเรียนนายร้อย

ทหารเรือแก้ไข

ชั้นยศ นายพล (นายธง) ພົນ นายพัน ພັນ นายร้อย ຮ້ອຍ นักเรียนนายร้อย
NATO Code OF-10 OF-9 OF-8 OF-7 OF-6 OF-5 OF-4 OF-3 OF-2 OF-1 OF-D
 
ค.ศ. 1949-1975
 
ตั้งแต่ ค.ศ. 1975
ไม่มีการแต่งตั้ง                    
ภาษาลาว 1 ພົນເອກ2 ພົນໂທ ພົນຕີ ພົນຈັດຕະວາ ພັນເອກ ພັນໂທ ພັນຕີ ຮ້ອຍເອກ ຮ້ອຍໂທ ຮ້ອຍຕີ
คำอ่าน Chom Phon Rua1 Phon Rua Ek2 Phon Rua tho Phon Rua Tri Phon Rua Chatawa Phava Ek Phava Tho Phava Tri Rua Ek Rua Tho Rua Tri Nak-rian Nairua
คำแปล จอมพลเรือ พลเรือเอก พลเรือโท พลเรือตรี พลเรือจัตวา นาวาเอก นาวาโท นาวาตรี เรือเอก เรือโท เรือตรี นักเรียนนายเรือ

ทหารอากาศแก้ไข

ชั้นยศ นายพล (นายธง) ພົນ นายพัน ພັນ นายร้อย ຮ້ອຍ นักเรียนนายร้อย
NATO Code OF-10 OF-9 OF-8 OF-7 OF-6 OF-5 OF-4 OF-3 OF-2 OF-1 OF-D
 
ค.ศ. 1949-1975
 
ตั้งแต่ ค.ศ. 1975
ไม่มีการแต่งตั้ง                    
ภาษาลาว 1 ພົນເອກ2 ພົນໂທ ພົນຕີ ພົນຈັດຕະວາ ພັນເອກ ພັນໂທ ພັນຕີ ຮ້ອຍເອກ ຮ້ອຍໂທ ຮ້ອຍຕີ
คำอ่าน Chom Phon Akad1 Phon Akad Ek2 Phon Akad Tho Phon Akad Tri Phon Akad Chatawa Phan Ek Akad Phan Tho Akad Phan Tri Akad Roi Ek Akad Roi Tho Akad Roi Tri Akad Nak-rian Nairoi Akad
คำแปล จอมพลอากาศ พลอากาศเอก พลอากาศโท พลอากาศตรี พลอากาศจัตวา นาวาอากาศเอก นาวาอากาศโท นาวาอากาศตรี เรืออากาศเอก เรืออากาศโท เรืออากาศตรี นักเรียนนายเรืออากาศ

ตำรวจแก้ไข

ชั้นยศ นายพล (นายธง) ພົນ นายพัน ພັນ นายร้อย ຮ້ອຍ นักเรียนนายร้อย
NATO Code OF-10 OF-9 OF-8 OF-7 OF-6 OF-5 OF-4 OF-3 OF-2 OF-1 OF-D
 
ค.ศ. 1949-1975
ไม่มีการแต่งตั้ง
 
ตั้งแต่ ค.ศ. 1975
                   
ภาษาลาว ພົນເອກ2 ພົນໂທ ພົນຕີ ພົນຈັດຕະວາ ພັນເອກ ພັນໂທ ພັນຕີ ຮ້ອຍເອກ ຮ້ອຍໂທ ຮ້ອຍຕີ
คำอ่าน Phon Ek2 Phon Tho Phon Tri Phon Chatawa Phan Ek Phan Tho Phan Tri Roi Ek Roi Tho Roi Tri Nak-rian Nairoi
คำแปล พลตำรวจเอก พลตำรวจโท พลตำรวจตรี พลตำรวจจัตวา พันตำรวจเอก พันตำรวจโท พันตำรวจตรี ร้อยตำรวจเอก ร้อยตำรวจโท ร้อยตำรวจตรี นักเรียนนายร้อยตำรวจ

ประทวนแก้ไข

ทหารบกแก้ไข

ทหารเรือแก้ไข

ทหารอากาศแก้ไข

ตำรวจแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

เชิงอรรถแก้ไข

บรรณานุกรมแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

แม่แบบ:กองทัพลาว