กองทัพเรือประชาชนลาว

กองทัพเรือประชาชนลาว (อังกฤษ: Lao People's Navy - LPN) เป็นกองทัพเรือของประเทศลาว ใน ค.ศ. 1975 กองทัพเรือประชาชนลาวได้ก่อตั้งขึ้นเพื่มเติมจากกองทัพเรือลาว กองทัพเรือประชาชนลาวส่วนใหญ่ดำเนินงานอยู่ภายในแม่น้ำโขง เนื่องจากประเทศลาวไม่มีพื้นที่ทางออกสู่ทะเล และการปฏิบัติงานอยู่ในแม่น้ำโขงก็ทำให้ง่ายต่อการควบคุมชายแดน กองทัพเรือประชาชนลาวในช่วงคริสต์ทศวรรษ 1990 มีกำลังพลอยู่ 500 นาย และมีเรือลาดตระเวน 50 ลำ

กองทัพเรือประชาชนลาว
สถาปนา 1975
ประเทศ ลาว
รูปแบบ กองทัพเรือ
กำลังรบ 50 ลำ (เรือลาดตระเวน)
กองบัญชาการ เวียงจันทน์

เจ้าหน้าที่ในกองทัพเรือประชาชาลาวเกือบทั้งหมดได้รับการอบรมในสถาบันการศึกษาทหารเรือเวียดนาม[1]

ประเภทเรือแก้ไข

ประเภทเรือ จำนวน
เรือลาดตระเวนชายฝั่ง   12
Landing Craft, Mechanized   4
เรือลาดตระเวน   40-50

อ้างอิงแก้ไข

ดูเพื่มแก้ไข