พลเอกแห่งกองทัพ

ยศพลเอกแห่งกองทัพของกองทัพรัสเซีย
ยศพลเอกแห่งกองทัพของกองทัพสหรัฐ

พลเอกแห่งกองทัพ (อังกฤษ: General of the Army) เป็น ยศของนายทหารชั้นนายพลที่ใช้กันในหลายประเทศ

ในสหรัฐอเมริกา พลเอกแห่งกองทัพจะเป็นยศทหารที่สูงที่สุด แต่อาจจะเป็นยศที่ต่ำกว่า General of the Armies ในบางเวลา และในรัสเซียหรือประเทศอื่นยศนี้อาจเป็นยศทหารที่ต่ำกว่าจอมพลหรือเทียบยศเท่ายศจอมพลได้เช่นกัน

พลเอกแห่งกองทัพของประเทศต่างๆแก้ไข