พลเอกแห่งกองทัพ

พลเอกแห่งกองทัพ (อังกฤษ: General of the Army) เป็น ยศของนายทหารชั้นนายพลที่ใช้กันในหลายประเทศ

ยศทหารที่พบทั่วไป
ทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ
นายทหารชั้นสัญญาบัตร
จอมพล จอมพลเรือ จอมพลอากาศ
พลเอก พลเรือเอก พลอากาศเอก
พลโท พลเรือโท พลอากาศโท
พลตรี พลเรือตรี พลอากาศตรี
พลจัตวา พลเรือจัตวา พลอากาศจัตวา
พันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก
พันโท นาวาโท นาวาอากาศโท
พันตรี นาวาตรี นาวาอากาศตรี
ร้อยเอก เรือเอก เรืออากาศเอก
ร้อยโท เรือโท เรืออากาศโท
ร้อยตรี เรือตรี เรืออากาศตรี
นายทหารชั้นประทวน
จ่าสิบเอก พันจ่าเอก พันจ่าอากาศเอก
จ่าสิบโท พันจ่าโท พันจ่าอากาศโท
จ่าสิบตรี พันจ่าตรี พันจ่าอากาศตรี
สิบเอก จ่าเอก จ่าอากาศเอก
สิบโท จ่าโท จ่าอากาศโท
สิบตรี จ่าตรี จ่าอากาศตรี
พลทหาร พลทหาร พลทหาร
ยศพลเอกแห่งกองทัพของกองทัพรัสเซีย
ยศพลเอกแห่งกองทัพของกองทัพสหรัฐ

ในสหรัฐอเมริกา พลเอกแห่งกองทัพจะเป็นยศทหารที่สูงที่สุด แต่อาจจะเป็นยศที่ต่ำกว่า General of the Armies ในบางเวลา และในรัสเซียหรือประเทศอื่นยศนี้อาจเป็นยศทหารที่ต่ำกว่าจอมพลหรือเทียบยศเท่ายศจอมพลได้เช่นกัน

พลเอกแห่งกองทัพของประเทศต่างๆแก้ไข

ยศที่เทียบเท่าพลเอกแห่งกองทัพแก้ไข

 • จอมพล (Field marshal) ในประเทศไทยและอีกหลายๆประเทศ
 • Mushir (مشير‎) ในประเทศที่ใช้ภาษาอาหรับ
 • Marechal ในประเทศบราซิล
 • Tèjí shàng jiàng (特級上將) ในสาธารณรัฐจีน
 • Dà jiàng (大将; 大將) ในสาธารณรัฐประชาชนจีน
 • Comandante en Jefe del Ejército ในประเทศชิลี
 • Stožerni general ในประเทศโครเอเชีย
 • Comandante en Jefe ในประเทศคิวบา
 • Maréchal de France ในประเทศฝรั่งเศส
 • Jenderal besar ในประเทศอินโดนีเซีย
 • Artesh-bod (ارتشبد‎) ในประเทศอิหร่าน
 • Pradhan senapati (प्रधानसेनापति) ในประเทศเนปาล
 • Marszalek ในประเทศโปแลนด์
 • Mareşal ในประเทศตรุกี
 • Wonsu (원수) ในประเทศเกาหลีเหนือและประเทศเกาหลีใต้
 • Capitán General ในประเทศสเปน
  • ในประเทศสเปน,ยศพลเอกแห่งกองทัพเป็นยศนายพลสี่ดาว (four star general หรือ OF-9 ตามรหัสของนาโต)
 • Thống tướng ในประเทศเวียดนาม

ดูเพิ่มแก้ไข