ยงยุทธ สัจจวาณิชย์

ศาสตราจารย์ เรือโท นายแพทย์ ยงยุทธ สัจจวาณิชย์ ร.น. (8 มกราคม พ.ศ. 2471 - ) เป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 2 สมัย อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อดีตผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม และเป็นคณะแพทย์คณะแรกในโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.

ยงยุทธ สัจจวาณิชย์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ดำรงตำแหน่ง
8 ตุลาคม พ.ศ. 2519 – 19 ตุลาคม พ.ศ. 2520
นายกรัฐมนตรี ธานินทร์ กรัยวิเชียร
ก่อนหน้า ทวี จุลละทรัพย์
ดำรงตำแหน่ง
11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520 – 21 ธันวาคม พ.ศ. 2521
นายกรัฐมนตรี พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์
ถัดไป บุญสม มาร์ติน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ดำรงตำแหน่ง
28 เมษายน พ.ศ. 2518 – 21 มกราคม พ.ศ. 2520
ก่อนหน้า ศ.น.อ.นพ.ตะวัน กังวานพงศ์
ถัดไป รศ.ประดิษฐ วิชัยดิษฐ
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 8 มกราคม พ.ศ. 2471 (92 ปี)
คู่สมรส นางปวีณา (ลพานุกรม) สัจจวาณิชย์
ศาสนา พุทธ

ประวัติแก้ไข

ยงยุทธ สัจจวาณิชย์ เกิดเมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2471 สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ และประกาศนียบัตรจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

ยงยุทธ สัจจวาณิชย์ เริ่มต้นรับราชการในตำแหน่งแพทย์ทหารเรือ (ยศ เรือโท) ในปี พ.ศ. 2499 และย้ายมาสังกัดโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ในปีถัดมา ต่อมาในปี พ.ศ. 2518 เขาได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเป็นศาสตราจารย์ ประจำภาควิชานิติเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานการเมืองแก้ไข

ยงยุทธ สัจจวาณิชย์ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข[1][2] ในปี พ.ศ. 2519 ในรัฐบาลนายธานินทร์ กรัยวิเชียร และในรัฐบาลถัดมาของพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันท์[3] ต่อมาเขาได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม ในปี พ.ศ. 2524

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

ก่อนหน้า ยงยุทธ สัจจวาณิชย์ ถัดไป
พลอากาศเอก ทวี จุลละทรัพย์    
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
(8 ตุลาคม พ.ศ. 2519 - 21 ธันวาคม พ.ศ. 2521)
  บุญสม มาร์ติน
ศาสตราจารย์ นาวาอากาศเอก
นายแพทย์ ตะวัน กังวานพงศ์
   
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(28 เมษายน พ.ศ. 2518 - 21 มกราคม พ.ศ. 2520)
  รองศาสตราจารย์ ประดิษฐ วิชัยดิษฐ