สำหรับอดีตอาคารที่สูงที่สุดในกรุงเทพมหานคร เมื่อ พ.ศ. 2559-2561 ดูที่ คิง เพาเวอร์ มหานคร
ระวังสับสนกับ หมานคร

มหานคร เป็นนครขนาดใหญ่[1] ซึ่งส่วนใหญ่แล้วมีประชากรมากกว่าห้าแสนคนในเขตนครและอย่างน้อยหนึ่งล้านคนในเขตปริมณฑล[2] เมืองใหญ่ที่อยู่ในเขตปริมณฑลแต่ไม่ได้เป็นแกนกลางของเขตนั้น โดยทั่วไปจะไม่นับว่าเป็นมหานคร แต่เป็นส่วนหนึ่งของปริมณฑลนั้น โดยปกติมหานครจะเป็นศูนย์กลางสำคัญทางเศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม ของประเทศหรือภูมิภาค และเป็นศูนย์คมนาคมเชื่อมต่อสำคัญระดับภูมิภาคหรือนานาชาติ

โตเกียว มหานครที่มีประชากรมากที่สุดในโลก
กรุงเทพมหานคร เมืองหลวงของประเทศไทย จัดเป็นมหานครเมืองหนึ่งของโลก

อ้างอิงแก้ไข

  1. Cities and Urbanisation The United Nations has set up its own classifications scheme: a "big city" is a locality with 500,000 or more inhabitants; a "city" is a locality with 100,000 or more inhabitants; an "urban locality" is a locality with 20,000 or more inhabitants; a "rural locality" is a locality with less than 20,000 inhabitants..., Sociumas magazine. Retrieved 15 July 2006.
  2. Metropolis Association A full member is either a capital city or a city with more than one million inhabitants, City Mayors: Metropolis World Congress. Retrieved 15 July 2006.

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข