มนตรี ยอดปัญญา (8 สิงหาคม พ.ศ. 2493 - 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554) ประธานศาลฎีกาคนที่ 40

มนตรี ยอดปัญญา
ประธานศาลฎีกา คนที่ 40
ดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม พ.ศ. 2554 – 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554
ก่อนหน้าสบโชค สุขารมณ์
ถัดไปไพโรจน์ วายุภาพ
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด8 สิงหาคม พ.ศ. 2493
เสียชีวิต26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 (61 ปี)
ศาสนาพุทธ

ประวัติ

แก้

นายมนตรี ยอดปัญญา เกิดเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2493 จบการศึกษาประถมศึกษาโรงเรียนเทศบาล 1 (พะเยาประชานุกูล) มัธยมศึกษาต้นโรงเรียนพะเยาพิทยาคม พ.ศ. 2503-2508 มัธยมศึกษาปี 3 โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร พ.ศ. 2509 มัธยมปีที่ 4-5 โรงเรียนวัดเทพศิรินทร์ พ.ศ. 2511[1] ก็ได้เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา สำเร็จการศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2516 และเนติบัณฑิตไทยจากสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา สมัยที่ 27 พ.ศ. 2516[2]

การทำงาน

แก้

เข้ารับราชการเริมตำแหน่งเป็นอัยการผู้ช่วย จนกระทั่งได้เป็นผู้พิพากษาศาลจังหวัดขอนแก่น ผู้พิพากษาประจำกระทรวง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพิษณุโลก รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งกรุงเทพใต้ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ ผู้พิพากษาศาลฎีกา รองประธานศาลฎีกา และประธานศาลฎีกา

ผลงานวิชาการ

แก้

มนตรี ยอดปัญญามีผลงานด้านวิชาการ โดยเป็นอาจารย์ผู้บรรยาย วิชา กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 2 ที่สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา และในมหาวิทยาลัยหลาย แห่ง อาทิ มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยรังสิต ซึ่งได้รับการยอมรับจากผู้พิพากษาด้วยกันว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยว ชาญเกี่ยวกับคำพิพากษาศาลฎีกาเป็นอย่างสูง สามารถจดจำฎีกาที่บรรพตุลาการเคยมีคำวินิจฉัยไว้ได้อย่างแม่นยำ ทั้งเลขที่ฎีกา องค์คณะผู้พิพากษาที่ตัดสิน จนได้ชื่อว่าเป็น "ตู้ฎีกาเคลื่อนที่"[3]

ถึงแก่อสัญกรรม

แก้

มนตรี ยอดปัญญา ถึงแก่อสัญกรรมด้วยภาวะหัวใจล้มเหลวและติดเชื้อในกระแสโลหิต เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 สิริอายุ 61 ปี วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2555 เวลา 15.07 น. พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ขณะทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ไปในการพระราชทานเพลิงศพ นายมนตรี ยอดปัญญา ณ วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร[4]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

แก้

อ้างอิง

แก้
  1. ตั้งมนตรี ยอดปัญญา เป็นปธ.ศาลฎีกา จาก decha.com
  2. “มนตรี ยอดปัญญา” ประธานศาลฎีกา ถึงแก่อสัญกรรมด้วยภาวะหัวใจล้มเหลวและติดเชื้อในกระแสโลหิตที่ รพ.ศิริราช[ลิงก์เสีย]. จากผู้จัดการออนไลน์. 27 พฤศจิกายน 2554
  3. มนตรี ยอดปัญญา"ปธ.ศาลสูงคนใหม่ "ตู้ฎีกาเคลื่อนที่"ตัดสินคดีการเมืองโชกโชน
  4. สมเด็จพระบรมฯ พระราชทานเพลิงศพ นายมนตรี ยอดปัญญา[ลิงก์เสีย] จาก krobkruakao.com วันที่ 30 เมษายน 2555
  5. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย, เล่ม ๑๑๖ ตอนที่ ๒๐ ข หน้า ๕, ๒ ธันวาคม ๒๕๔๒
  6. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2007-01-08 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๑๑ ตอนที่ ๒๑ ข หน้า ๑๐, ๓ ธันวาคม ๒๕๓๗
  7. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา เก็บถาวร 2021-07-26 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๒๐ ตอนที่ ๔ ข หน้า ๒๙๖, ๑๓ มีนาคม ๒๕๔๖
ก่อนหน้า มนตรี ยอดปัญญา ถัดไป
สบโชค สุขารมณ์   ประธานศาลฎีกา (คนที่ 40)
(1 ตุลาคม พ.ศ. 2554 - 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554)
  ไพโรจน์ วายุภาพ