เปิดเมนูหลัก

มนตรี ยอดปัญญา (8 สิงหาคม พ.ศ. 2493 - 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554) ประธานศาลฎีกาคนที่ 40

มนตรี ยอดปัญญา
ประธานศาลฎีกา คนที่ 40
ดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม พ.ศ. 2554 – 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554
ก่อนหน้า สบโชค สุขารมณ์
ถัดไป ไพโรจน์ วายุภาพ
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 8 สิงหาคม พ.ศ. 2493
เสียชีวิต 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 (61 ปี)
ศาสนา พุทธ

เนื้อหา

ประวัติแก้ไข

นายมนตรี ยอดปัญญา เกิดเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2493 จบการศึกษาประถมศึกษาโรงเรียนเทศบาล 1 (พะเยาประชานุกูล) มัธยมศึกษาต้นโรงเรียนพะเยาพิทยาคม พ.ศ. 2503-2508 มัธยมศึกษาปี 3 โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร พ.ศ. 2509 มัธยมปีที่ 4-5 โรงเรียนวัดเทพศิรินทร์ พ.ศ. 2511[1] ก็ได้เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา สำเร็จการศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2516 และเนติบัณฑิตไทยจากสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา สมัยที่ 27 พ.ศ. 2516[2]

การทำงานแก้ไข

เข้ารับราชการเริมตำแหน่งเป็นอัยการผู้ช่วย จนกระทั่งได้เป็นผู้พิพากษาศาลจังหวัดขอนแก่น ผู้พิพากษาประจำกระทรวง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพิษณุโลก รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งกรุงเทพใต้ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ ผู้พิพากษาศาลฎีกา รองประธานศาลฎีกา และประธานศาลฎีกา


ผลงานวิชาการแก้ไข

มนตรี ยอดปัญญามีผลงานด้านวิชาการ โดยเป็นอาจารย์ผู้บรรยาย วิชา กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 2 ที่สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา และในมหาวิทยาลัยหลาย แห่ง อาทิ มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยรังสิต ซึ่งได้รับการยอมรับจากผู้พิพากษาด้วยกันว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยว ชาญเกี่ยวกับคำพิพากษาศาลฎีกาเป็นอย่างสูง สามารถจดจำฎีกาที่บรรพตุลาการเคยมีคำวินิจฉัยไว้ได้อย่างแม่นยำ ทั้งเลขที่ฎีกา องค์คณะผู้พิพากษาที่ตัดสิน จนได้ชื่อว่าเป็น "ตู้ฎีกาเคลื่อนที่"[3]

ถึงแก่อสัญกรรมแก้ไข

มนตรี ยอดปัญญา ถึงแก่อสัญกรรมด้วยภาวะหัวใจล้มเหลวและติดเชื้อในกระแสโลหิต เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2554 สิริอายุ 61 ปี วันที่ 30 เมษายน 2555 เวลา 15.07 น. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพ นายมนตรี ยอดปัญญา ณ วัดเทพศิรินทราวาส[4]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข