สบโชค สุขารมณ์

สบโชค สุขารมณ์ (16 ตุลาคม พ.ศ. 2491 - ) ประธานศาลฎีกาคนที่ 39

สบโชค สุขารมณ์
ประธานศาลฎีกา คนที่ 39
ดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม พ.ศ. 2552 – 30 กันยายน พ.ศ. 2554
ก่อนหน้า วิรัช ลิ้มวิชัย
ถัดไป มนตรี ยอดปัญญา
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 16 ตุลาคม พ.ศ. 2491 (73 ปี)
ศาสนา พุทธ

ประวัติแก้ไข

สบโชค สุขารมณ์ เกิดเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2491 สำเร็จการศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2513 และเนติบัณฑิตไทยจากสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ปี 2514[1]

การทำงานแก้ไข

เริ่มรับราชการครั้งแรกในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา จนกระทั่งได้เป็นผู้พิพากษาศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดภูเก็ต ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำกระทรวง ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ตามลำดับ จนกระทั่งได้ทำงานในศาลฎีกาในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา เมื่อปีพ.ศ. 2535 ได้เลื่อนขึ้เป็นผู้พิพากษาศาลฎีกา ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา ประธานแผนกคดีสิ่งแวดล้อมในศาลฎีกา และรองประธานศาลฎีกา จนกระทั่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานศาลฎีกาเมื่อ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2552[2] ต่อจากวิรัช ลิ้มวิชัย และเป็นอาจารย์ผู้บรรยาย วิชา สิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรม ณ สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา นอกจากนั้น ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นกรรมการกฤษฎีกา ตั้งแต่ พ.ศ. 2555 ถึงปัจจุบัน

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. ท่านสบโชค สุขารมณ์[ลิงก์เสีย] จาก supremecourt.or.th
  2. ก.ต.มีมติตั้ง “สบโชค สุขารมณ์” ประธานศาลฎีกาคนใหม่ จากผู้จัดการออนไลน์. 28 กรกฎาคม 2552.
  3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๑๔ ตอนที่ ๒๗ ข หน้า ๕, ๓ ธันวาคม ๒๕๔๐
  4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๐๙ ตอนที่ ๑๕๔ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๑๑, ๔ ธันวาคม ๒๕๓๕
  5. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา, เล่ม ๑๑๕ ตอนที่ ๒ ข หน้า ๔๐๙, ๑๘ มกราคม ๒๕๔๑