สบโชค สุขารมณ์ (16 ตุลาคม พ.ศ. 2491 - ) ประธานศาลฎีกาคนที่ 39

สบโชค สุขารมณ์
ประธานศาลฎีกา คนที่ 39
ดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม พ.ศ. 2552 – 30 กันยายน พ.ศ. 2554
ก่อนหน้าวิรัช ลิ้มวิชัย
ถัดไปมนตรี ยอดปัญญา
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด16 ตุลาคม พ.ศ. 2491 (75 ปี)
ศาสนาพุทธ

ประวัติ

แก้

สบโชค สุขารมณ์ เกิดเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2491 สำเร็จการศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2513 และเนติบัณฑิตไทยจากสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ปี 2514[1]

การทำงาน

แก้

เริ่มรับราชการครั้งแรกในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา จนกระทั่งได้เป็นผู้พิพากษาศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดภูเก็ต ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำกระทรวง ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ตามลำดับ จนกระทั่งได้ทำงานในศาลฎีกาในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา เมื่อปีพ.ศ. 2535 ได้เลื่อนขึ้เป็นผู้พิพากษาศาลฎีกา ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา ประธานแผนกคดีสิ่งแวดล้อมในศาลฎีกา และรองประธานศาลฎีกา จนกระทั่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานศาลฎีกาเมื่อ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2552[2] ต่อจากวิรัช ลิ้มวิชัย และเป็นอาจารย์ผู้บรรยาย วิชา สิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรม ณ สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา นอกจากนั้น ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นกรรมการกฤษฎีกา ตั้งแต่ พ.ศ. 2555 ถึงปัจจุบัน

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

แก้

อ้างอิง

แก้
  1. ท่านสบโชค สุขารมณ์[ลิงก์เสีย] จาก supremecourt.or.th
  2. ก.ต.มีมติตั้ง “สบโชค สุขารมณ์” ประธานศาลฎีกาคนใหม่ เก็บถาวร 2016-03-05 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน จากผู้จัดการออนไลน์. 28 กรกฎาคม 2552.
  3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2015-09-27 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๑๔ ตอนที่ ๒๗ ข หน้า ๕, ๓ ธันวาคม ๒๕๔๐
  4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2015-09-28 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๐๙ ตอนที่ ๑๕๔ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๑๑, ๔ ธันวาคม ๒๕๓๕
  5. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา, เล่ม ๑๑๕ ตอนที่ ๒ ข หน้า ๔๐๙, ๑๘ มกราคม ๒๕๔๑
ก่อนหน้า สบโชค สุขารมณ์ ถัดไป
วิรัช ลิ้มวิชัย   ประธานศาลฎีกา (คนที่ 39)
(1 ตุลาคม พ.ศ. 2552 - 30 กันยายน พ.ศ. 2554)
  มนตรี ยอดปัญญา