ภิญญา ช่วยปลอด

ภิญญา ช่วยปลอด (9 เมษายน พ.ศ. 2483 – 8 กันยายน พ.ศ. 2565[1]) อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ และอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ภิญญา ช่วยปลอด
ม.ป.ช., ม.ว.ม.
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
ดำรงตำแหน่ง
9 สิงหาคม พ.ศ. 2531 – 25 สิงหาคม พ.ศ. 2533
นายกรัฐมนตรี ชาติชาย ชุณหะวัณ
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 9 เมษายน พ.ศ. 2483
อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เสียชีวิต 8 กันยายน พ.ศ. 2565 (82 ปี)
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

ประวัติแก้ไข

ภิญญา ช่วยปลอด เกิดเมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2483 สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต จาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์[2]

ปี พ.ศ. 2553 ถูกศาลล้มละลายกลาง สั่งให้เป็นบุคคลล้มละลาย[3] และปลดจากจากการเป็นบุคคลล้มละลาย ในปี พ.ศ. 2557[4]

การเสียชีวิตแก้ไข

ภิญญา ช่วยปลอด เสียชีวิต ณ โรงพยาบาลตำรวจเมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2565 สิริอายุรวม 82 ปี[1]

งานการเมืองแก้ไข

อดีตเคยเป็นพนักงานธนาคารเอเชียทรัสต์ จำกัด ต่อมา ภิญญา ลงรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุราษฎร์ธานี และได้รับเลือกตั้งเป็นครั้งแรก ใน พ.ศ. 2522 ได้รับเลือกติดต่อกันเรื่อยมา จนถึง พ.ศ. 2531 ก่อนที่จะได้รับเลือกเป็น สมาชิกวุฒิสภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในปี พ.ศ. 2543[5]

ภิญญา ช่วยปลอด เคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในรัฐบาลของพลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ เมื่อปี พ.ศ. 2531[6] ถึงวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2533[7]

ภิญญา ช่วยปลอด เคยถูกตรวจสอบการร่ำรวยผิดปกติ โดย คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ หรือ รสช. เมื่อปี พ.ศ. 2534[8][9]

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแก้ไข

ภิญญา ช่วยปลอด ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมด 4 สมัย คือ

 1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2522 จังหวัดสุราษฎร์ธานี สังกัดพรรคกิจสังคม
 2. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2526 จังหวัดสุราษฎร์ธานี สังกัดพรรคกิจสังคม
 3. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2529 จังหวัดสุราษฎร์ธานี สังกัดพรรคกิจสังคม
 4. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2531 จังหวัดสุราษฎร์ธานี สังกัดพรรคกิจสังคม

สมาชิกวุฒิสภาแก้ไข

ภิญญา ช่วยปลอด ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภาทั้งหมด 1 สมัย คือ

 1. การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2543 จังหวัดสุราษฎร์ธานี[10]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. 1.0 1.1 "สิ้น 'ภิญญา ช่วยปลอด' วัย 82 ปี อดีต รมช.พาณิชย์ ผู้ปลุกกระแสปลดล็อกกระท่อมจากยาเสพติด". มติชนออนไลน์. 2022-09-08. สืบค้นเมื่อ 2022-09-09.{{cite web}}: CS1 maint: url-status (ลิงก์)
 2. ประวัตินายภิญญา ช่วยปลอด
 3. ศาลล้มละลายกลางสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด "ภิญญา ช่วยปลอด" นักการเมืองชื่อดัง อดีต รมช. พาณิชย์
 4. ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง ปลดลูกหนี้จากล้มละลาย (ศาลล้มละลายกลาง คดีหมายเลขแดงที่ ล. ๑๐๙๒/๒๕๕๓ นายภิญญา ช่วยปลอด ลูกหนี้)
 5. ศูนย์ข้อมูลนักการเมือง
 6. พระบรมราชโองการ ประกาศ ตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๔๕ ราย)
 7. พระบรมราชโองการ ประกาศ ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรี (นายภิญญา ช่วยปลอด รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณฺชย์ พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี)
 8. กองบรรณาธิการมติชน. 289 ข่าวดัง 3 ทศวรรษหนังสือพิมพ์มติชน พ.ศ. 2521-2549. กรุงเทพฯ : มติชน, 2549. 424 หน้า. ISBN 974-323-889-1
 9. กองบรรณาธิการมติชน. รัฐประหาร 19 กันยา '49 เรียบแต่ลึก. กรุงเทพฯ : มติชน, 2549. ISBN 947-323-851-4
 10. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา เขตเลือกตั้งจังหวัดสุราษฎร์ธานี (นายภิญญา ช่วยปลอด)
 11. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๐๖ ตอนที่ ๒๑๔ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๒, ๔ ธันวาคม ๒๕๓๒
 12. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2016-03-04 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๐๕ ตอนที่ ๒๐๑ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๓, ๓ ธันวาคม ๒๕๓๑