ภาษาอราเมอิกใหม่คัลเดีย

ภาษาอราเมอิกใหม่คัลเดีย เป็นภาษาอราเมอิกตะวันออกหรือภาษาซีเรียค ยุคใหม่ต่างจากภาษาคัลเดียที่เป็นภาษาอราเมอิกยุคเก่าที่ใช้พูดใสมัยราชวงศ์คัลเดียแห่งบาบิโลน เริ่มแรกใช้พูดในที่ราบโมซุลทางตอนเหนือของอิรัก ผู้พูดภาษานี้ส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิกคัลเดีย

ภาษาอราเมอิกใหม่คัลเดีย
ܟܠܕܝܐ Kaldāyâ, ܣܘܪܬ Sōreth
ออกเสียง/kalˈdɑjɑ/, /sorɛθ/
ประเทศที่มีการพูดอิรัก, อิหร่าน, ตุรกี, ซีเรีย, เลบานอน, ออสเตรเลีย, เบลเยียม, แคนาดา, ฝรั่งเศส, เยอรมัน, เนเธอร์แลนด์, สวีเดน, สหรัฐอเมริกา
ภูมิภาคเคอร์ดิสถาน ของอิรักและ ที่ราบโมซุล, ที่ราบนินาวา, แบกแดด และ บัสรา.
จำนวนผู้พูดประมาณ 600,000-800,000 คน  (ไม่พบวันที่)
ตระกูลภาษา
ระบบการเขียนอักษรซีเรียค (แบบ Madenhaya )
รหัสภาษา
ISO 639-2syr
ISO 639-3cld

จุดกำเนิด ประวัติ และการใช้ในปัจจุบันแก้ไข

เริ่มแรกภาษานี้ใช้พูดในอิรักและอาเซอร์ไบจานโดยชาวคริสต์และชาวยิวจะใช้สำเนียงต่างกัน สำเนียงของชาวคริสต์จะได้รับอิทธิพลจากภาษาซีเรียคที่เป็นภาษาทางศาสนาและมักจะถูกเรียกว่า Soureth หรือ Syriac ในภาษาอาหรับแบบอิรักเรียกภาษาอราเมอิกใหม่คัลเดียว่า فلّيحي, หรือ Fallîħî

ภาษานี้เป็นภาษาในที่ราบโมซุลและเคอร์ดิสถานของอิรักในพุทธศตวรรษที่ 21 ชาวคริสต์ในบริเวณนี้นับถือนิกายอัสซีเรียตะวันออก เมื่อเกิดความแตกแยกขึ้นภายในนิกาย ชาวคริสต์ในบริเวณนี้เลือกติดต่อกับนิกายโรมันคาทอลิกและกลายเป็นนิกายคาทอลิกคัลเดีย ผู้พูดภาษานี้จะเข้าใจสำเนียงตะวันตกของภาษาอราเมอิกใหม่อัสซีเรียและและภาษาลิซานา เดนี ของชาวยิวได้ ภาษานี้เขียนด้วยอักษรซีเรียค แบบ Madenhaya ซึ่งเป็นแบบเดียวกับที่ใช้เขียนภาษาซีเรียคคลาสสิก