เคอร์ดิสถาน (Kurdistan; (listen) "แผ่นดินของชาวเคิร์ด";[1] บางครั้งเขียนเป็นคูร์ดิสถาน Curdistan;[2][3] ชื่อเดิมคือคอร์ดูน: Corduene[4][5][6][7][8][9][10]) เป็นพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ซึ่งมีชาวเคิร์ดอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก มีวัฒนธรรมแบบชาวเคิร์ด การใช้ภาษาเคิร์ด [11] โดยทั่วไปคำว่าเคอร์ดิสถานมักอ้างถึงทางตะวันออกของตุรกี (เคอร์ดิสถานตุรกี) ภาคเหนือของอิรัก (เคอร์ดิสถานอิรัก) ภาคตะวันตกเฉียงเหนือของอิหร่าน (เคอร์ดิสถานอิหร่าน) และภาคตะวันออกเฉียงเหนือของซีเรีย (เคอร์ดิสถานซีเรีย)[12]

พื้นที่ที่เรียกว่าเคอร์ดิสถาน ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ในตุรกี อิหร่าน อิรักและซีเรีย

อ้างอิง แก้

 1. "Kurdistan". Encyclopaedia Britannica Online. สืบค้นเมื่อ 2010-07-29.
 2. The Edinburgh encyclopaedia, conducted by D. Brewster—Page 511, Original from Oxford University—published 1830
 3. An Account of the State of Roman-Catholick Religion, Sir Richard Steele, Published 1715
 4. N. Maxoudian, Early Armenia as an Empire: The Career of Tigranes III, 95–55 BC, Journal of The Royal Central Asian Society, Vol. 39, Issue 2, April 1952 , pp. 156–163.
 5. A.D. Lee, The Role of Hostages in Roman Diplomacy with Sasanian Persia, Historia: Zeitschrift für Alte Geschichte, Vol. 40, No. 3 (1991), pp. 366–374 (see p.371)
 6. M. Sicker, The pre-Islamic Middle East, 231 pp., Greenwood Publishing Group, 2000, (see p.181)
 7. J. den Boeft, Philological and historical commentary on Ammianus Marcellinus XXIII, 299 pp., Bouma Publishers, 1998. (see p.44)
 8. J. F. Matthews, Political life and culture in late Roman society, 304 pp., 1985
 9. George Henry Townsend, A manual of dates: a dictionary of reference to the most important events in the history of mankind to be found in authentic records, 1116 pp., Warne, 1867. (see p.556)
 10. F. Stark, Rome on the Euphrates: the story of a frontier, 481 pp., 1966. (see p.342)
 11. M. T. O'Shea, Trapped between the map and reality: geography and perceptions of Kurdistan , 258 pp., Routledge, 2004. (see p.77)
 12. The Columbia Encyclopedia, Sixth Edition, 2005.