พูนภิรมย์ ลิปตพัลลภ

พลโทหญิง พูนภิรมย์ ลิปตพัลลภ (25 กรกฎาคม พ.ศ. 2498 - ) (อังกฤษ: Lieutenant General Poonpirom Liptapanlop) อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ในรัฐบาลของนายสมัคร สุนทรเวช สมรสกับ นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีหลายกระทรวง มีบุตรด้วยกัน 2 คน คือ นายพสุ ลิปตพัลลภ และ น.ส.พราวพุธ ลิปตพัลลภ พล.ท.หญิงพูนภิรมย์ มีชื่อเล่นว่า "ติ้ง" มักถูกเรียกขานจากสื่อมวลชนว่า "มาดามติ้ง"

พูนภิรมย์ ลิปตพัลลภ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
ดำรงตำแหน่ง
6 กุมภาพันธ์ – 9 กันยายน พ.ศ. 2551
นายกรัฐมนตรีสมัคร สุนทรเวช
ก่อนหน้าปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์
ถัดไปวรรณรัตน์ ชาญนุกูล
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด25 กรกฎาคม พ.ศ. 2498 (68 ปี)
ศาสนาพุทธ
พรรคการเมืองรวมใจไทยชาติพัฒนา (2550 — ปัจจุบัน)
คู่สมรสสุวัจน์ ลิปตพัลลภ
ยศที่ได้รับการแต่งตั้ง
สังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย
ยศ พลโท

พล.ท.หญิงพูนภิรมย์ เป็นชาวตำบลพลกรัง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเคมี จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และระดับปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีวเคมี จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พล.ท.หญิงพูนภิรมย์ เข้าสู่วงการเมืองครั้งแรกโดยลงสมัครรับเลือกตั้งเป็น สมาชิกวุฒิสภา ปี พ.ศ. 2549[1] ต่อมาในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 23 ธันวาคม พ.ศ. 2550 เข้าร่วมกับพรรครวมใจไทยชาติพัฒนา ที่นายสุวัจน์ เป็นแกนนำ แต่ไม่ได้ลงสมัครรับเลือกตั้ง

ต่อมาในการจัดตั้ง รัฐบาลนายสมัคร สุนทรเวช ได้ดำรงตำแหน่งเป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ในโควตา พรรครวมใจไทยชาติพัฒนา

ประวัติการศึกษา แก้

ประวัติการรับราชการ แก้

 • พ.ศ. 2524-2534 อาจารย์วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า กรมแพทย์ทหารบก กระทรวงกลาโหม
 • ผู้ช่วยนายทหารคนสนิท รองปลัดกระทรวงกลาโหม
 • นายทหารคนสนิท รองปลัดกระทรวงกลาโหม
 • ช่วยราชการ ศอร.บก.สส.เพื่อปฏิบัติราชการใน สน.ผบ.ส.ส./ผอ.ศอร.บก.ทหารสูงสุด
 • หัวหน้านายทหารประสานภารกิจทางทหารกับ กอ.รมน.
 • พ.ศ. 2545 ผู้ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม[2]
 • พ.ศ. 2546 ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม[3]
 • พ.ศ. 2545-2548 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ.) สถาบันการป้องกันประเทศ กระทรวงกลาโหม
 • พ.ศ. 2549 สมาชิกวุฒิสภา

ยศทางทหาร แก้

 • พ.ศ. 2545 พลตรีหญิง
 • พ.ศ. 2548 พลโทหญิง[4]
พลโทหญิง พูนภิรมย์ ลิปตพัลลภ
รับใช้กองทัพบกไทย
ประจำการพ.ศ. 2544 - ปัจจุบัน
ชั้นยศ  พลโท

การดำรงตำแหน่งอื่นๆ แก้

 • อุปนายกสมาคมว่ายน้ำสมัครเล่นแห่งประเทศไทย
 • ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมลอนโบวล์สแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
 • ตั้งกองทุนช่วยสุนัขจรจัด บริจาคผ่าน อาทิ มก., โครงการช่วยเหลือสุนัขจรจัด ของ พล.ต.จำลอง ศรีเมือง ที่ จ.กาญจนบุรี
 • ก่อตั้งคณะบุคคล "ชื่นชูใจ" โดยร่วมกับเพื่อนๆ บริจาคช่วยเหลือ เด็กตาบอด เร่ร่อน, บ้านสุขฤทัย ดินแดง, บ้านปากเกร็ด, วัดพระบาทน้ำพุ
 • ก่อตั้งกองทุนเบื้องต้น ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ป่าไม้ภูหลวง ทำอาชีพเสริม ขายของที่ระลึก ออกแบบเสื้อยืดให้ เพื่อทำเป็นอาชีพเสริม

รางวัลเกียรติยศ แก้

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ แก้

ผลงานหนังสือ แก้

 • My Dog-uments หมา หมา...พาเหรด โดย สำนักพิมพ์มติชน , พ.ศ. 2548
 • สวนหลังบ้าน , ISBN : 9742124779 , พ.ศ. 2549
 • เลี้ยงหมา...ให้ลูกดี (สามีอยู่หมัด) , ISBN : 9789748460826 , พ.ศ. 2550

อ้างอิง แก้

 1. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา
 2. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ เก็บถาวร 2018-09-12 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน เล่ม ๑๑๙ ตอนที่ ๙๐ ง ราชกิจจานุเบกษา ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๕
 3. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ เก็บถาวร 2018-09-12 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน เล่ม ๑๒๐ ตอนที่ ๓๐ ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๖
 4. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษ เล่ม ๑๒๓ ตอนที่ ๑ ราชกิจจานุเบกษา ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๙
 5. ราชกิจจานุเบกษา ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย[ลิงก์เสีย], เล่ม ๑๑๙ ตอนที่ ๒๑ ข หน้า ๘, ๔ ธันวาคม ๒๕๔๕
 6. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย เก็บถาวร 2022-10-08 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๑๗ ตอนที่ ๒๕ ข หน้า ๒๗, ๑ ธันวาคม ๒๕๔๓
ก่อนหน้า พูนภิรมย์ ลิปตพัลลภ ถัดไป
นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์    
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน (ครม.57)
(6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 - 9 กันยายน พ.ศ. 2551)
  นายวรรณรัตน์ ชาญนุกูล