พูดคุย:สมเด็จพระเชษฐาธิราช เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ

การอภิปรายที่ยังไม่จบ

พระนามแก้ไข

ชื่อของ จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ ที่พบในอินเทอร์เน็ต เขียนผิดกันมากมาย เป็น เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ บ้าง กรมหลวงพิศนุโลกประชานารถ บ้าง ขอยืนยันว่าที่ถูกต้อง (เช็คจากเอกสารแล้ว) ต้องเป็น "จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ"

อาจจะเป็นเพราะเขาเขียนตามอย่างในราชกิจจานุเบกษาก็เป็นได้ครับ--ScorpianPK   คุยแค่ "คลิก" 09:08, 10 ตุลาคม 2007 (ICT)

เกี่ยกวับชื่อบทความครับแก้ไข

เนื่องจากสมเด็จเจ้าฟ้าฯ พระองค์นี้ ทรงได้รับพระราชทานสมมติเป็นพระรัชทายาทในรัชกาลที่ ๖ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ได้ทรงพระกรุณาฯ พระราชทานพระยศนำหน้าพระนามให้วิเศษกว่าพระเจ้าน้องยาเธอทั่วไป เป็นสมเด็จพระอนุชาธิราช เจ้าฟ้าจักงพงศ์ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ ดังนั้น การออกพระนามว่า "สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ" จึงไม่ถูกต้อง แม้ในรัชกาลปัจจุบัน เพราะไม่มีพระบรมราชโองการให้เปลี่ยนแปลงแต่ประการใด ต้องคงออกพระนามเต็มว่า "สมเด็จพระอนุชาธิราช ในรัชกาลที่ ๖" เสมอ (คล้ายกับกรณีของสมเด็จพระราชปิตุลาบรมพงศาภิมุขฯ) ดังนั้นจึงขออนุญาตเปลี่ยนชื่อบทความนี้ให้ถูกต้องครับ ด้วยความเคารพและนับถือ Oh~my goDnesS 09:19, 17 พฤษภาคม 2007 (UTC)

การเสนอเพื่อเป็นบทความคัดสรรแก้ไข

ผมขอให้ตรวจสอบว่าพระนามที่ถูกคือ "พิษณุโลก" หรือ "พิศณุโลก" ครับ --ความเห็นที่มิได้ลงชื่อโดย 125.25.28.218 (พูดคุย | ตรวจ) 16:36, 20 มิถุนายน 2552 (ICT)

กลับไปที่หน้า "สมเด็จพระเชษฐาธิราช เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ"