พูดคุย:สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

การอภิปรายที่ยังไม่จบ

เสนอล็อกบทความแก้ไข

ตามที่มีการนำข้อความที่เกิดปัญหาออกมาเพื่อพูดคุยไว้ในหน้าอภิปรายแล้ว แต่ก็ยังได้มีความพยายามที่จะนำข้อความที่เกิดปัญหานั้น เข้าไปใส่ในบทความอยู่ประจำจากคุณเจเอฟเค ผมคิดว่าถ้าปล่อยไว้แบบนี้จะเกิดปัญหาการย้อนกลับไปมาอีกหลายรอบ ดังนั้น จึงขอเสนอให้ล๊อคบทความ จนกว่าจะมีการอภิปรายให้รู้เรื่องก่อนนะครับ ขอบคุณครับ --ScorpianPK   คุยแค่ "คลิก" 11:39, 12 พฤษภาคม 2007 (UTC)
เห็นด้วยกับการล็อกครับ -- ภาพการ์ตูนมาสคอต แทนตัว Zenith Zealotry Zenith Zealotry | เซนิทสโมสร 12:40, 12 พฤษภาคม 2007 (UTC)

การย้อนหลังแก้ไข

คุณธวัชชัยครับ ผมข้องใจว่า ย้อนไปมากเกินหรือเปล่าครับ ผมทำกรอบข้อมูลเช่นเดียวกับของ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ไว้ด้วย ก็ถูกเปลี่ยนกลับไปด้วยครับ และยังมีในเนื้อหาเล็กๆ น้อยๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับพระราชนิพนธ์เรื่องที่เป็นปัญหา ที่ผมเพิ่มเติมไว้ ก็ถูกย้อนกลับไปหมด ขอคำชี้แจง หรือการแก้ไขกลับคืนด้วยครับผม -- ภาพการ์ตูนมาสคอต แทนตัว Zenith Zealotry Zenith Zealotry | เซนิทสโมสร 15:08, 12 พฤษภาคม 2007 (UTC)
สวัสดีครับ ก็ย้อนยาวเลย เอาปลอดภัยไว้ก่อน เพราะมีแก้จนตาลาย เดี๋ยวไล่กลับไปให้ครับ หรือถ้าคุยจบ ก็ปลดล็อก คงไม่มีปัญหา --ธวัชชัย 15:41, 12 พฤษภาคม 2007 (UTC)
รับทราบครับผม -- ภาพการ์ตูนมาสคอต แทนตัว Zenith Zealotry Zenith Zealotry | เซนิทสโมสร 17:06, 12 พฤษภาคม 2007 (UTC)

ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แก้ไข

จะเพิ่มเติมข้อมูลในส่วนของปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ลงไปด้วยดีหรือไม่ครับ ขอบคุณครับ --Tona22 11:01, 1 มิถุนายน 2551 (ICT)

คิดว่าไม่น่าเพิ่มในบทความนี้นะครับ เอาไปใส่ในแหล่งข้อมูลอื่นก็ได้ครับ http://www.sirindhorn.net/Honorary-Degrees.html --ScorpianPK   คุยแค่ "คลิก" 11:07, 1 มิถุนายน 2551 (ICT)

สถานที่อันเนื่องด้วยพระนามาภิไธยแก้ไข

คิดว่าไม่ควรรวม ชื่ออาคาร ไว้ในส่วนนี้ครับ ควรมีเฉพาะชื่อหน่วยงาน หรือสถานที่นะครับ ท่านอื่นคิดเห็นอย่างไรครับ? --Pkhun 15:50, 2 พฤษภาคม 2554 (ICT)

นั่นสิครับเยอะมากเลย ผมคิดว่าน่าจะเขียนเฉพาะชื่อที่สำคัญ ๆ ไว้ แล้วแยกรายชื่อสถานที่ที่เหลือไปไว้หน้าใหม่นะครับ เพราะในอาจมีสถานที่ที่มิได้เขียนอีก หรืออาจก่อตั้งอีกในอนาคตนะครับ  :) --แอนเดอร์สัน (พูดคุย) 15:47, 28 กรกฎาคม 2555 (ICT)

“โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา” ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานชื่อโรงพยาบาลเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2555 เป็นโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ตั้งอยู่ที่ 345/5 หมู่ 6 ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา

ขอความอนุเคราะห์ล็อกสมบูรณ์แก้ไข

เนื่องจากมีการก่อกวนมากครับผม กราบขอบพระคุณครับ--Longlivethekingofthailand (พูดคุย) 15:16, 22 ตุลาคม 2557 (ICT)

ความจริงคือสิ่งถูกต้องนะ นุชบา นกอ่อนตา (คุย) 20:10, 21 พฤศจิกายน 2561 (ICT)

อยากให้แก้ไขในส่วนของสถานที่แก้ไข

ผมคิดว่า ควรจะเพิ่ม อาคารสิรินธร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี ไว้ใน สถานที่อันเนื่องด้วยพระนามาภิไธยด้วยครับ --Topspinxyz (พูดคุย) 00:52, 26 ธันวาคม 2559 (ICT)

กลับไปที่หน้า "สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี"