ข้าพระเจ้าเกิดเมื่อวันที่1เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ2538เพญหญิง อายุ23ปี เกิดที่กรุงเทพมหานคร ตรงกับวันอาทิตย์

พระบิดาจริงๆของข้าพระเจ้าเป็นคนสหรัฐอเมริกาพระมารดาคนไทย

พระบิดาที่แจ้งเกิดข้าพระเจ้ามิใช้พระบิดา

ที่แท้จริงข้าพระเจ้าเป็นลูกครึ่งสหรัฐอเมริกา

ความจริงทุกประการข้าไม่เข้าใจสหรัฐอเมริกาถึงปกปิดข้าพระเจ้าเพราะเหตุใดข้าพระเจ้ายากให้เปิดความจริงทุกๆ

อย่างเพื่อความสงบสุขของบ้านเมืองจะใด้

เป็นอันนึ่งอันเดียวกันเปิดความจริงกันเถอาะข้าพระเจ้าขอร้องทุกภาคส่วนอย่าเอาข้า

พระเจ้าไปเป็นสงครามการค้าเถอาะ