พูดคุย:ทุเรียน

เพิ่มการอภิปราย
การอภิปรายที่ยังไม่จบ
          บทความนี้อยู่ใน โครงการวิกิต่อไปนี้:
ทุเรียน เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิกิพฤกษาและสถานีย่อย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อรวบรวมเรื่องราวทุกอย่างเกี่ยวกับพืชและพฤกษศาสตร์ ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในโครงการนี้ได้ด้วยการช่วยกันพัฒนาบทความ ทุเรียน หรือแวะไปที่หน้าโครงการหรือหน้าสถานีย่อยเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
 บทความคัดสรร คัดสรร  บทความนี้อยู่ที่ระดับคัดสรร ตามการจัดระดับการเขียนบทความ
ทุเรียน เป็นส่วนหนึ่งของ โครงการวิกิอาหารและเครื่องดื่ม มีจุดมุ่งหมายเพื่อรวบรวมข้อมูลบทความเกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม ผัก และผลไม้ ทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงกฎหมายและเรื่องราวต่างเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่ม เชฟท่านใดที่มีความสนในสามารถเข้าร่วมได้ที่หน้าโครงการ
 บทความคัดสรร คัดสรร  บทความนี้อยู่ที่ระดับคัดสรร ตามการจัดระดับการเขียนบทความ
ทุเรียน เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิกิประเทศไทยและสถานีย่อย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อรวบรวมเรื่องราวทุกอย่างเกี่ยวกับประเทศไทย ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในโครงการนี้ได้ด้วยการช่วยกันพัฒนาบทความ ทุเรียน หรือแวะไปที่หน้าโครงการหรือหน้าสถานีย่อยเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
 บทความคัดสรร คัดสรร  บทความนี้อยู่ที่ระดับคัดสรร ตามการจัดระดับการเขียนบทความ
ทุเรียน เป็นส่วนหนึ่งของ โครงการวิกิอาเซียน เพื่อรวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศสมาชิกของอาเซียน ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในโครงการได้โดยการช่วยกันพัฒนาบทความทุเรียน หรือแวะไปที่โครงการวิกิอาเซียน เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
 บทความคัดสรร คัดสรร  บทความนี้อยู่ที่ระดับคัดสรร ตามการจัดระดับการเขียนบทความ
ทุเรียน เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิกิประเทศอินเดียและสถานีย่อย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อรวบรวมเรื่องราวทุกอย่างเกี่ยวกับประเทศอินเดีย ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในโครงการนี้ได้ด้วยการช่วยกันพัฒนาบทความ ทุเรียน หรือแวะไปที่หน้าโครงการหรือหน้าสถานีย่อยเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
 บทความคัดสรร คัดสรร  บทความนี้อยู่ที่ระดับคัดสรร ตามการจัดระดับการเขียนบทความ
ทุเรียน เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิกิทวีปเอเชีย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อรวบรวมเรื่องราวทุกอย่างเกี่ยวกับทวีปเอเชีย ทั้งในเชิงประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ มนุษยศาสตร์ การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของประเทศต่าง ๆ ในทวีปเอเชีย ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในโครงการนี้ได้ด้วยการช่วยกันพัฒนาบทความ ทุเรียน หรือแวะไปที่หน้าโครงการเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
 บทความคัดสรร คัดสรร  บทความนี้อยู่ที่ระดับคัดสรร ตามการจัดระดับการเขียนบทความ

นำออกแก้ไข

ประวัติทุเรียนในประเทศไทยแก้ไข

...แต่สำหรับข้าพเจ้าไม่สามารถทนต่อกลิ่นเหม็นอันรุนแรงของมันได้ ผลมีขนาดเท่าผลแตง มีหนามอยู่โดยรอบ ดูๆไปก็คล้ายกับขนุนเหมือนกัน มีเมล็ดมาก แต่เมล็ดใหญ่ขนาดเท่าไข่ไก่ซึ่งเป็นส่วนที่ใช้กิน ภายในยังมีอยู่อีกเมล็ดหนึ่ง ถือกันว่ายิ่งมีเมล็ดในน้อยยิ่งเป็นทูลเรียนดี อย่างไรก็ตาม ในผลหนึ่งๆไม่เคยปรากฏว่ามีน้อยกว่า 3 เมล็ดเลย --Horus | พูดคุย 22:50, 28 พฤศจิกายน 2552 (ICT)

คอเลสเตอรอลแก้ไข

เปลี่ยนจากคอเลสเตอรอลไปเป็นไขมัน เนื่องจากในเวปต่างประเทศบางเวปอ้างว่าทุเรียนไม่มีคอเลสเตอรอลเพราะ คอเลสเตอรอลมาจากสัตว์ไม่ใช่พืช แต่บทความในบางเวปอ้างว่าทุเรียนมีคอเลสเตอรอลสูง ดังนั้นเพื่อความถูกต้องจึงเปลี่ยนเป็นไขมัน --Chale yan 06:41, 10 มกราคม 2553 (ICT)

กลับไปที่หน้า "ทุเรียน"