พูดคุย:ทุเรียน

เพิ่มหัวข้อ
การอภิปรายที่ยังไม่จบ

นำออกแก้ไข

ประวัติทุเรียนในประเทศไทยแก้ไข

...แต่สำหรับข้าพเจ้าไม่สามารถทนต่อกลิ่นเหม็นอันรุนแรงของมันได้ ผลมีขนาดเท่าผลแตง มีหนามอยู่โดยรอบ ดูๆไปก็คล้ายกับขนุนเหมือนกัน มีเมล็ดมาก แต่เมล็ดใหญ่ขนาดเท่าไข่ไก่ซึ่งเป็นส่วนที่ใช้กิน ภายในยังมีอยู่อีกเมล็ดหนึ่ง ถือกันว่ายิ่งมีเมล็ดในน้อยยิ่งเป็นทูลเรียนดี อย่างไรก็ตาม ในผลหนึ่งๆไม่เคยปรากฏว่ามีน้อยกว่า 3 เมล็ดเลย --Horus | พูดคุย 22:50, 28 พฤศจิกายน 2552 (ICT)

คอเลสเตอรอลแก้ไข

เปลี่ยนจากคอเลสเตอรอลไปเป็นไขมัน เนื่องจากในเวปต่างประเทศบางเวปอ้างว่าทุเรียนไม่มีคอเลสเตอรอลเพราะ คอเลสเตอรอลมาจากสัตว์ไม่ใช่พืช แต่บทความในบางเวปอ้างว่าทุเรียนมีคอเลสเตอรอลสูง ดังนั้นเพื่อความถูกต้องจึงเปลี่ยนเป็นไขมัน --Chale yan 06:41, 10 มกราคม 2553 (ICT)

กลับไปที่หน้า "ทุเรียน"