พูดคุย:การเกิดเอ็มบริโอพืช

การอภิปรายที่ยังไม่จบ

ชื่อบทความแก้ไข

คุณ Horus เปลี่ยนชื่อไป เข้าใจว่าใช้เกิดเพราะว่าตรงกับ genesis ส่วนคำเดิมว่าเจริญจะตรงกับ growth --taweethaも (พูดคุย) 16:36, 5 ธันวาคม 2555 (ICT)

กลับไปที่หน้า "การเกิดเอ็มบริโอพืช"