เจ้าหญิงโนบูโกะ พระชายาในเจ้าชายโทโมฮิโตะ - ภาษาอื่น ๆ