พิภพ อะสีติรัตน์

นายพิภพ อะสีติรัตน์ (มกราคม พ.ศ. 2483 - ) อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร 5 สมัย และ อดีตสมาชิกวุฒิสภา

พิภพ อะสีติรัตน์
ม.ป.ช., ม.ว.ม.
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
ดำรงตำแหน่ง
30 เมษายน พ.ศ. 2526 – 5 สิงหาคม พ.ศ. 2529
นายกรัฐมนตรี พลเอกเปรม ติณสูลานนท์
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 25 มกราคม พ.ศ. 2483 (81 ปี)
คู่สมรส นางลัดดา อะสีตีรัตน์

ประวัติแก้ไข

นายพิภพ อะสีติรัตน์ เกิดเมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2483 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต สมรสกับนางลัดดา อะสีตีรัตน์[1][2]

งานการเมืองแก้ไข

พิภพ ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครครั้งแรก ในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2518 และได้รับเลือกติดต่อกัน จนถึง พ.ศ. 2529 รวม 5 สมัย[3] โดยเริ่มต้นทำงานการเมืองจากกลุ่มยุวประชาธิปัตย์[4]

พิภพ อะสีติรัตน์ ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เมื่อ พ.ศ. 2526 ในรัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท์[5]

นายพิภพ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.) ผู้ทรงคุณวุฒิ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 และต่อมาในปี พ.ศ. 2557 นายพิภพ ได้รับการเสนอรายชื่อเป็นบุคคลที่เห็นสมควรแต่งตั้งเป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.) ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยคณะกรรมาธิการ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ[6] แต่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้ลงมติเลือกนายเมธี ครองแก้ว และนายปรีชา ชวลิตธำรง[7]

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแก้ไข

พิภพ อะสีติรัตน์ ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว 5 สมัย คือ

 1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2518 กรุงเทพมหานคร สังกัดพรรคประชาธิปัตย์
 2. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2519 กรุงเทพมหานคร สังกัดพรรคประชาธิปัตย์
 3. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2522 กรุงเทพมหานคร สังกัดพรรคประชากรไทย
 4. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2526 กรุงเทพมหานคร สังกัดพรรคประชากรไทย
 5. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2529 กรุงเทพมหานคร สังกัดพรรคประชากรไทย

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. ภาพและประวัติสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2519. สำนักงานเลขารัฐสภา. 2519
 2. ถาวร เสนเนียมจาก ไทยรัฐ
 3. ศูนย์ข้อมูลนักการเมือง
 4. จับตา ทีม อเวนเจอร์ เศรษฐกิจ ผลงาน ต่อยอด ยุวประชาธิปัตย์
 5. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๔๔ ราย)
 6. "เมธี-พิภพ" คะแนนนำโด่ง! ลุ้น "สนช." เคาะชื่อนั่งเก้าอี้ "ก.ต."ผู้ทรงคุณวุฒิ
 7. 'เมธี-ปรีชา'เป็นกก.ตุลาการศาลยธ.ผู้ทรงคุณวุฒิ
 8. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๐๒ ตอนที่ ๑๗ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๔๒, ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๘
 9. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๐๐ ตอนที่ ๒๐๗ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๔๓, ๓๑ ธันวาคม ๒๕๒๖