พิภพ อะสีติรัตน์

พิภพ อะสีติรัตน์ (เกิด 25 มกราคม พ.ศ. 2483) อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร 5 สมัย และอดีตสมาชิกวุฒิสภา

พิภพ อะสีติรัตน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
ดำรงตำแหน่ง
30 เมษายน พ.ศ. 2526 – 5 สิงหาคม พ.ศ. 2529
นายกรัฐมนตรีพลเอกเปรม ติณสูลานนท์
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด25 มกราคม พ.ศ. 2483 (84 ปี)
คู่สมรสนางลัดดา อะสีตีรัตน์

ประวัติ

แก้

นายพิภพ อะสีติรัตน์ เกิดเมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2484 (นับแบบใหม่) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต สมรสกับนางลัดดา อะสีตีรัตน์[1][2]

งานการเมือง

แก้

พิภพ ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครครั้งแรก ในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2518 และได้รับเลือกติดต่อกัน จนถึง พ.ศ. 2529 รวม 5 สมัย[3] โดยเริ่มต้นทำงานการเมืองจากกลุ่มยุวประชาธิปัตย์[4]

พิภพ อะสีติรัตน์ ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เมื่อ พ.ศ. 2526 ในรัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท์[5]

นายพิภพ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.) ผู้ทรงคุณวุฒิ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 และต่อมาในปี พ.ศ. 2557 นายพิภพ ได้รับการเสนอรายชื่อเป็นบุคคลที่เห็นสมควรแต่งตั้งเป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.) ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยคณะกรรมาธิการ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ[6] แต่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้ลงมติเลือกนายเมธี ครองแก้ว และนายปรีชา ชวลิตธำรง[7]

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

แก้

พิภพ อะสีติรัตน์ ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว 5 สมัย คือ

 1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2518 กรุงเทพมหานคร สังกัดพรรคประชาธิปัตย์
 2. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2519 กรุงเทพมหานคร สังกัดพรรคประชาธิปัตย์
 3. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2522 กรุงเทพมหานคร สังกัดพรรคประชากรไทย
 4. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2526 กรุงเทพมหานคร สังกัดพรรคประชากรไทย
 5. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2529 กรุงเทพมหานคร สังกัดพรรคประชากรไทย

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

แก้

อ้างอิง

แก้
 1. ภาพและประวัติสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2519. สำนักงานเลขารัฐสภา. 2519
 2. ถาวร เสนเนียมจาก ไทยรัฐ
 3. ศูนย์ข้อมูลนักการเมือง
 4. จับตา ทีม อเวนเจอร์ เศรษฐกิจ ผลงาน ต่อยอด ยุวประชาธิปัตย์
 5. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๔๔ ราย)
 6. "เมธี-พิภพ" คะแนนนำโด่ง! ลุ้น "สนช." เคาะชื่อนั่งเก้าอี้ "ก.ต."ผู้ทรงคุณวุฒิ
 7. 'เมธี-ปรีชา'เป็นกก.ตุลาการศาลยธ.ผู้ทรงคุณวุฒิ
 8. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2019-11-08 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๐๒ ตอนที่ ๑๗ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๔๒, ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๘
 9. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2015-06-26 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๐๐ ตอนที่ ๒๐๗ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๔๓, ๓๑ ธันวาคม ๒๕๒๖