พิภพ อะสีติรัตน์

นายพิภพ อะสีติรัตน์ (มกราคม พ.ศ. 2483 - ) อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร 5 สมัย และ อดีตสมาชิกวุฒิสภา

พิภพ อะสีติรัตน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
ดำรงตำแหน่ง
30 เมษายน พ.ศ. 2526 – 5 สิงหาคม พ.ศ. 2529
นายกรัฐมนตรี พลเอกเปรม ติณสูลานนท์
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด มกราคม พ.ศ. 2483 (80 ปี)
คู่สมรส นางลัดดา อะสีตีรัตน์

ประวัติแก้ไข

นายพิภพ อะสีติรัตน์ เกิดเมื่อเดือน มกราคม พ.ศ. 2483 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต สมรสกับนางลัดดา อะสีตีรัตน์[1]

งานการเมืองแก้ไข

พิภพ ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครครั้งแรก ในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2518 และได้รับเลือกติดต่อกัน จนถึง พ.ศ. 2529 รวม 5 สมัย[2]

พิภพ อะสีติรัตน์ ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เมื่อ พ.ศ. 2526 ในรัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท์[3]

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแก้ไข

พิภพ อะสีติรัตน์ ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว 5 สมัย คือ

  1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2518 กรุงเทพมหานคร สังกัดพรรคประชาธิปัตย์
  2. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2519 กรุงเทพมหานคร สังกัดพรรคประชาธิปัตย์
  3. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2522 กรุงเทพมหานคร สังกัดพรรคประชากรไทย
  4. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2526 กรุงเทพมหานคร สังกัดพรรคประชากรไทย
  5. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2529 กรุงเทพมหานคร สังกัดพรรคประชากรไทย

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข