พระเจ้าไชยจักรพรรดิแผ่นแผ้ว

พระเจ้าไชยจักรพรรดิแผ่นแผ้ว เป็นพระราชโอรสของพระเจ้าสามแสนไท พระราชมารดาเป็นเชื้อพระวงศ์ทางกรุงศรีอยุธยา(พระบรมราชาธิราชที่ 1 หรือขุนหลวงพะงั่ว ผู้ก่อตั้งราชวงศ์สุพรรณภูมิ แห่งอาณาจักร์อยุธยา) พระราชมารดาทรงเป็นพระราชธิดาของสมเด็จพระอินทรราชา พระราชโอรสของพระบรมราชาธิราชที่ 1 เกิดแต่พระอัครมเหสีที่มีเชื้อสายราชวงศ์พระร่วงแห่งสุโขทัย ซึ่ง พระองค์ขึ้นครองราชย์เมื่อ พ.ศ. 1999 ขณะพระชนม์ได้ 40 พรรษา

พระเจ้าไชยจักรพรรดิแผ่นแผ้ว
พระมหากษัตริย์แห่งล้านช้าง
ครองราชย์พ.ศ.1983 – 2020
ก่อนหน้านางแก้วพิมพา
ถัดไปพระเจ้าแท่นคำ
สวรรคต(65 พรรษา)
เมืองเชียงคาน
ฝังพระศพวัดศพเชียงคาน
พระราชบุตรพระราชโอรส 10 พระองค์
พระราชธิดา 7 พระองค์
พระรัชกาลนาม
พระเจ้าชัยจักรพรรดิแผ่นแผ้ว
ราชวงศ์ขุนลอ
พระราชบิดาพระเจ้าสามแสนไท

ในรัชกาลของพระองค์เกิดศึกสงครามที่สำคัญอยู่ 2 ครั้ง ครั้งแรกเป็นการก่อกบฏโดยเจ้าชายมุ่ยเจ้าเมืองปากห้วยหลวงได้แยกเมืองเวียงจันทน์เป็นเอกราช แต่ถูกปราบปรามได้ ต่อมาใน พ.ศ. 2022 เวียดนามในรัชกาลพระเจ้าเลแทงตง หลังจากปราบอาณาจักรจามปาได้แล้ว ได้ยกทัพมาตีหลวงพระบาง ท้าวท่อนแก้วซึ่งเป็นแสนหลวงเชียงลอได้นำทัพออกสู้รบกับเวียดนามจนสิ้นพระชนม์ในสนามรบ พระเจ้าไชยจักรพรรดิแผ่นแผ้วได้หลบหนีไปยังเมืองเชียงคาน ท้าวแท่นคำ พระอนุชาของท้าวท่อนแก้วได้รวบรวมกำลังจากเมืองด่านซ้ายมาตีทัพเวียดนามแตกพ่ายไป พระเจ้าไชยจักรพรรดิแผ่นแผ้วที่ทรงชราภาพมากแล้วจึงได้สละราชสมบัติให้ท้าวแท่นคำใน พ.ศ. 2023 พระองค์สิ้นพระชนม์ใน พ.ศ. 2024

พงศาวลี

แก้

อ้างอิง

แก้
  • มหาบุนมี เทบสีเมือง. ความเป็นมาของชนชาติลาว เล่ม 2 อาณาจักรลาวล้านช้างตอนต้น. แปลโดย ไผท ภูธา. กทม. สุขภาพใจ. 2554. หน้า 236 – 244