ขุนลอ หรือ อ้ายลอ เป็นผู้ก่อตั้งเมืองหลวงพระบางในตำนาน พระองค์เป็นพระโอรสองค์โตในพระโอรสทั้งเจ็ดองค์ของขุนบรมราชาธิราช ในบางครั้งถือว่าพระองค์เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกของลาว พระราชวงศ์ลาวสืบเชื้อสายมาจากพระองค์ ขุนลอสวรรคตในปี พ.ศ. 1323

ขุนลอ
พระมหากษัตริย์เชียงทอง (ลาว)
ครองราชย์ราวพุทธศตวรรษที่ 13 - พ.ศ. 1323
ก่อนหน้าสถาปนาตำแหน่ง
ถัดไปขุนชวา
สวรรคตพ.ศ. 1323
พระราชบิดาขุนบรมราชาธิราช