เจ้าฟ้าเงี้ยว หรือ ท้าวผีฟ้า[1]เป็นพระราชโอรสของพระยาสุวรรณคำผง ขึ้นครองราชย์ต่อจากพระราชบิดา แต่ครองราชย์ได้ 4 ปี เกิดความขัดแย้งกับเสนาอำมาตย์จึงพาสมัครพรรคพวกของตนไปตั้งมั่นที่เมืองลามมะลักองการซึ่งอยู่ในแขวงอัตตะปือในปัจจุบัน เจ้าฟ้าเงี้ยวมีโอรสคือพระเจ้าฟ้างุ่ม ซึ่งได้อภิเษกสมรสกับพระราชธิดาของกษัตริย์ขอม และได้รวบรวมกำลังทหารโดยได้รับการสนับสนุนจากขอม เจ้าฟ้าเงี้ยวและเจ้าฟ้างุ่มได้ยกทัพขึ้นมาด้วยกันแต่เจ้าฟ้าเงี้ยวสวรรคตที่เมืองปากซันเมื่อ พ.ศ. 1896 ส่วนเจ้าฟ้างุ่มพระโอรสได้ปราบปรามหัวเมืองลาวทั้งหมดและได้สถาปนาอาณาจักรลาวล้านช้างขึ้น

เจ้าฟ้าเงี้ยว
พระมหากษัตริย์เชียงทอง (ลาว)
ครองราชย์พ.ศ. 1887 - 1894
ก่อนหน้าพระยาสุวรรณคำผง
ถัดไปเจ้าฟ้าคำเฮียว
สวรรคตพ.ศ. 1896
เมืองปากซัน
พระราชบุตรพระเจ้าฟ้างุ่ม
พระราชบิดาพระยาสุวรรณคำผง

อ้างอิง แก้

  • มหาบุนมี เทบสีเมือง. ความเป็นมาของชนชาติลาว เล่ม 2 อาณาจักรลาวล้านช้างตอนต้น. แปลโดย ไผท ภูธา. กทม. สุขภาพใจ. 2554. หน้า 212 – 217
  1. บุญช่วย ศรีสวัสดิ์. ราชอาณาจักรลาว. พิมพ์ครั้งที่ 2. กทม. ศยาม. 2557