พระมหาเทวีอามพัน หรือ พระนางแก้วพิมพา (พ.ศ. 1886 – พ.ศ. 1981) เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่ 11 แห่งราชอาณาจักรล้านช้าง พระนางเป็นพระราชธิดาในพระเจ้าฟ้างุ้ม ปฐมกษัตริย์อาณาจักรล้านช้าง และเป็นพระขนิษฐาของพระเจ้าสามแสนไทพระมหากษัตริย์พระองค์ที่สองราชอาณาจักรล้านช้าง พระนางปกครองล้านช้างหลังจากที่พระยาล้านคำแดงพระภาติยะ (หลานอา) ของพระนางสวรรคต พระนางจึงปกครองล้านช้างเบื้องหลังพระมหากษัตริย์อีก 7 พระองค์ พระนางทรงปกครองล้านช้างด้วยพระนางเองเพียงไม่กี่เดือนในปี พ.ศ. 1981 ในขณะมีพระชนมายุได้ 95 พรรษา หลังจากนั้นพระนางถูกปลดจากพระราชบัลลังก์และถูกประหาร

พระนางแก้วพิมพา
สมเด็จพระราชินีนาถแห่งอาณาจักรล้านช้าง
ผู้สำเร็จราชการพ.ศ. 1971–1981
สมเด็จพระราชินีนาถแห่งอาณาจักรล้านช้าง
ครองราชย์พ.ศ. 1981
ราชาภิเษกพ.ศ. 1981
ก่อนหน้าเจ้าคำเกิด
ถัดไปไร้ผู้ปกครอง
คู่อภิเษกพระเจ้าฟ้างุ้ม
พระเจ้าสามแสนไท
อำมาตย์เชียงลอ
ประสูติพ.ศ. 1886
สวรรคตพ.ศ. 1981

พงศาวลี แก้ไข

ก่อนหน้า นางแก้วพิมพา ถัดไป
เจ้าคำเกิด    
กษัตริย์แห่งอาณาจักรล้านช้าง
(พ.ศ. 1976 — พ.ศ. 1981)
  พระเจ้าไชยจักรพรรดิแผ่นแผ้ว