เปิดเมนูหลัก

พระยาอรรคราชนารถภักดี (หวาด บุนนาค)

พระยาอัครราชนารถภักดี (หวาด บุนนาค) อดีตเจ้าเมืองจันทบุรี ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5 บิดาชื่อ พระยาอภัยสงคราม(นกยูง บุนนาค)และมารดาชื่อคุณหญิงปริก เป็นธิดาพระยาเสนานุชิต (นุช ณ นคร)เข้ารับราชการสมัยรัชกาลที่ ๔ เป็นหลวงวิเศษพจนกรในกรมท่า ในสมัยรัชกาลที่ ๕ เป็นพระศรีธรรมสาส์น ในกรมท่า แล้วเป็นพระยาวิชยาธิบดี ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุติยจุลจอมเกล้า เมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๙ และในเวลาต่อมาเป็นพระยาอรรคราชนารถภักดี ในกรมท่า

พระยาอรรคราชนารถภักดี (หวาด บุนนาค) พระศรีธรรมสาส์น'ในกรมท่า ต่อมาพ.ศ. ๒๔๓๖ ได้เป็นพระยาวิชยาธิบดีผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุติยจุลจอมเกล้า เมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๙ และในเวลาต่อมาเป็นพระยาอรรคราชนารถภักดีในกรมท่าในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในขณะนั้นไทยเกิดกรณีพิพาทกับฝรั่งเศส ทำให้เมืองจันทบุรีต้องตกไปเป็นเมืองประกันของฝรั่งเศส ในปี พ.ศ. ๒๔๓๖ ทหารฝ่ายฝรั่งเศสที่เข้ามาส่วนใหญ่เป็นทหารญวนที่มาจากไซ่ง่อน รวมกำลังฝ่ายฝรั่งเศสมีประมาณ ๖๐๐ คน แยกกำลังไปรักษาอยู่สองแห่งคือ ที่ป้อมปากน้ำแหลมสิงห์และที่ตัวเมืองจันทบุรี พวกที่ไปอยู่ที่ป้อมปากน้ำแหลมสิงห์ ได้รื้อป้อมพิฆาตปัจจามิตรออกแล้วสร้างที่พักกับกองบัญชาการแทน เรียกว่า ตึกแดง และได้สร้างที่คุมขังนักโทษชาวไทยขึ้นด้วย เรียกว่าคุกขี้ไก่ ส่วนพวกที่ไปตั้งอยู่ในเมืองได้ไปอยู่ในบริเวณพื้นที่ค่ายตากสินในปัจจุบัน ฝรั่งเศสจะปกครองในส่วนกองทหารฝรั่งเศสและบุคคลที่อยู่ในความคุ้มครองของ ฝรั่งเศสเท่านั้น ส่วนไทยยังคงปกครองดินแดนนอกเขตฝรั่งเศสยึดครอง โดยมีพระยาวิชชยาธิบดี (หวาด บุนนาค) เป็นเจ้าเมืองจันทบุรี และในเวลาต่อมาพ.ศ. ๒๔๓๙เป็นพระยาอรรคราชนารถภักดี


พี่น้องร่วมเชื้อสายของบิดาแก้ไข

พระยาอรรคราชนารถภักดี (หวาด บุนนาค) มี น้องชายชื่อ ตาด บุนนาค ทั้ง ๒ เป็นบุตรของพระยาอภัยสงคราม (นกยูง บุนนาค)กับคุณหญิงปริก ธิดาพระยาเสนานุชิต(นุช ณ นคร)

พี่น้องร่วมเชื้อสายเดียวกันแก้ไข

ส่วนพระยาอรรคราชนารถภักดี (หวาด บุนนาค)สมรสกับคุณหญิงบัว ต.จ ธิดาพระยาสมบัติวานิช (บุญศรี สมบัติศิริ) มีบุตร ๑๑ คน

  • พระยาเดชานุชิต (หนา บุนนาค)
  • พระยาวิชยาธิบดี (แบน บุนนาค)
  • พระเทพสงคราม(โต บุนนาค)
  • พระยาศรีธรรมศกราช(ปิ๋ว บุนนาค)
  • พระยาวิสุทธิรังสรรค์(ใหญ่ บุนนาค)
  • หลวงวินิจนราการ(เล็ก บุนนาค)
  • ธิดาชื่อเจริญ บุนนาค(เจริญ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา) สมรสกับหม่อมราชวงศ์สุวพรรณ สนิทวงศ์
  • ธิดาชื่อผัน บุนนาค สมรสกับพระยาวิสูตรสาครดิษฐ์ (เที่ยน ประทีปะเสน)
  • โอ้ บุนนาค
  • ฯลฯ

ส่วนน้องชายของพระยาอรรคราชภักดี ชื่อ(ตาด บุนนาค) มีธิดา ๑ คน ชื่อโหมด ได้เข้ารับราชการฝ่ายในเป็นเจ้าจอมถวายตัวเป็นเจ้าจอมโหมดในรัชการที่๕


อ้างอิงแก้ไข