พระยาจ่าแสนยบดีศรีบริบาล (ชิต สุนทรวร)

พระยาจ่าแสนยบดีศรีบริบาล (ชิต สุนทรวร) เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 2 สมัย

พระยาจ่าแสนยบดีศรีบริบาล
(ชิต สุนทรวร)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ดำรงตำแหน่ง
10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 – 20 มิถุนายน พ.ศ. 2476
นายกรัฐมนตรี พระยามโนปกรณ์นิติธาดา (ก้อน หุตะสิงห์)
ก่อนหน้า สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์วรพินิต
ถัดไป พระยาอุดมพงศ์เพ็ญสวัสดิ์ (หม่อมราชวงศ์ประยูร อิศรศักดิ์)
ข้อมูลส่วนบุคคล
เสียชีวิต พ.ศ. 2476[1]
คู่สมรส คุณหญิงเลื่อน จ่าแสนยบดี
บุตร พิพิธ เศรษฐบุตร
ศาสนา พุทธ

ครอบครัวแก้ไข

พระยาจ่าแสนยบดีศรีบริบาล (ชิต สุนทรวร) สมรสกับคุณหญิงเลื่อน จ่าแสนยบดี มีธิดาคือพิพิธ เศรษฐบุตร สมรสกับจิ๊ด เศรษฐบุตร[2] — 19 มกราคม 2538[2]

การทำงานแก้ไข

พระยาจ่าแสนยบดีศรีบริบาล (ชิต สุนทรวร) ได้ดำรงตำแหน่งต่างๆ ดังนี้

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. หนังสืองานพระราชทานเพลิงศพพระยาจ่าแสนยบดีศรีบริบาล (ชิต สุนทรวร). กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์โสภณพิพรรณธนากร, พิมพ์ครั้งที่ 1;พ.ศ. 2476, 285 หน้า
  2. 2.0 2.1 จิ๊ด เศรษฐบุตร (กรกฎาคม 2554). ดาราพร ถิระวัฒน์, ed. หลักกฎหมายแพ่งลักษณะหนี้. กรุงเทพฯ: โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. p. 6. ISBN 9789744665577.