พระมหากษัตริย์ซาอุดีอาระเบีย

รายพระนามพระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย

พระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย
Royal Standard of Saudi Arabia.svg
อยู่ในราชสมบัติ
Salman 2017.jpg
สมเด็จพระราชาธิบดีซัลมาน บิน อับดุลลาซิซ
ตั้งแต่ 23 มกราคม พ.ศ. 2558
รายละเอียด
พระราชอิสริยยศองค์ผู้พิทักษ์แห่งสองมัสยิดอันศักดิ์สิทธิ์
รัชทายาทเจ้าชายมุฮัมมัด บิน ซัลมาน มกุฎราชกุมาร
กษัตริย์องค์แรกสมเด็จพระราชาธิบดีอับดุลอะซีซ อิบน์ ซะอูด
สถาปนาเมื่อพ.ศ. 2475
ที่ประทับกรุงริยาด

รายพระนาม (1932-ปัจจุบัน)แก้ไข

ราชวงศ์ซะอูด (อังกฤษ: Saud dynasty )แก้ไข

พระบรมฉายาลักษณ์ พระนาม พระบรมราชสมภพ เริ่มรัชกาล สิ้นสุดรัชกาล สวรรคต
สมเด็จพระราชาธิบดีอับดุลอะซีซ อิบน์ ซะอูด
(อิบน์ ซะอูด)
15 มกราคม 1876 22 กันยายน 1932 9 พฤศจิกายน 1953
สมเด็จพระราชาธิบดีซะอูด บิน อับดุลอะซีซ อาล ซะอูด 15 มกราคม 1902 9 พฤศจิกายน 1953 2 พฤศจิกายน 1964
(สละราชสมบัติ)
23 กุมภาพันธ์ 1969
สมเด็จพระราชาธิบดีฟัยศ็อล บิน อับดุลอะซีซ อาล ซะอูด 1906 2 พฤศจิกายน 1964 25 มีนาคม 1975
(ลอบปลงพระชนม์)
สมเด็จพระราชาธิบดีคอลิด บิน อับดุลอะซีซ อาล ซะอูด 1912 25 มีนาคม 1975 13 มิถุนายน 1982
สมเด็จพระราชาธิบดีฟะฮัด บิน อับดุลอะซีซ อาล ซะอูด 16 มีนาคม 1921 13 มิถุนายน 1982 1 สิงหาคม 2005
สมเด็จพระราชาธิบดีอับดุลลอฮ์ บิน อับดุลอะซีซ อาล ซะอูด 1 สิงหาคม 1924 1 สิงหาคม 2005 23 มกราคม 2015
สมเด็จพระราชาธิบดีซัลมาน บิน อับดุลอะซีซ อาล ซะอูด 31 ธันวาคม 1935 23 มกราคม 2015 ปัจจุบัน

อ้างอิงแก้ไข