รายชื่อธงในประเทศซาอุดีอาระเบีย

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

ตารางข้างล่างนี้แสดงภาพธงต่างๆที่ใช้ในประเทศซาอุดีอาระเบีย

ธงชาติแก้ไข

ดูบทความหลักที่: ธงชาติซาอุดีอาระเบีย
ภาพธง ระยะเวลาในการใช้ การใช้ คำอธิบาย
  ค.ศ. 1932-1934 ธงชาติผืนที่ 1
  ค.ศ. 1934-1938 ธงชาติผืนที่ 2
  ค.ศ. 1938-1973 ธงชาติผืนที่ 3
  ตั้งแต่ ค.ศ. 1973 ธงสี่เหลี่ยมผืนผ้า พื้นสีเขียว กว้าง 2 ส่วน ยาว 3 ส่วน กลางธงมีจารึกชะฮาดะฮ์ และดาบสีขาว

ธงพระอิสริยยศแก้ไข

ภาพธง ระยะเวลาในการใช้ การใช้ คำอธิบาย
  ค.ศ. 1938-1953 ราชธวัชซาอุดีอาระเบีย
  ธงราชสำนักซาอุดีอาระเบีย ธงพื้นสีเขียว กลางธงมีจารึกชะฮาดะฮ์ และ ดาบไขว้สีขาว สัดส่วน 2:3
  ค.ศ. 1953-1964
  ค.ศ. 1964-1973 ธงพื้นสีเขียว กลางธงมีรูปตราแผ่นดินสีขาว โดยเพิ่มกรอบใบปาล์มสีทองรอบขอบธง
  ค.ศ. 1938-1953 ธงพระอิสริยยศสมเด็จพระราชาธิบดี ธงพื้นสีเขียว กลางธงมีจารึกชะฮาดะฮ์ และ ดาบไขว้สีขาว สัดส่วน 1:1
  ค.ศ. 1953-1964
  ค.ศ. 1964-1973 ธงพื้นสีเขียว กลางธงมีรูปตราแผ่นดินสีขาว โดยเพิ่มกรอบใบปาล์มสีทองรอบขอบธง
  ตั้งแต่ ค.ศ. 1973 ธงพื้นสีเขียว กลางธงมีรูปตราแผ่นดินสีทอง โดยเพิ่มตราแผ่นดินสีทองด้านปลายธง
  ลักษณะอย่างเดียวกับธงชาติ โดยเพิ่มตราแผ่นดินสีทองด้านปลายธง
  ตั้งแต่ ค.ศ. 1973 ธงพระอิสริยยศมกุฎราชกุมาร ลักษณะอย่างเดียวกับธงชาติ โดยเพิ่มตราแผ่นดินสีขาวด้านปลายธง

ธงเรือแก้ไข

ภาพธง ระยะเวลาในการใช้ การใช้ คำอธิบาย
ค.ศ. 1938-1973 ธงเรือราษฎร์ ธงสามเหลี่ยมพื้นสีเขียว มุมบนคันธงมีรูปสมอเรือสีขาว ประกอบดาบไขว้สีขาวที่ใจกลางธง
  ตั้งแต่ ค.ศ. 1973 ธงพื้นสีเขียว มีธงชาติอยู่ที่มุมบนคันธงภายในขอบสีขาว
ค.ศ. 1981-1995 ธงราชนาวี ลักษณะอย่างเดียวกับธงชาติ โดยเพิ่มแถบสีนำเงินที่ด้านคันธงและคั่นด้วยแถบสีขาว ภายในนั้นมีตราของกองทัพเรือ
  ตั้งแต่ ค.ศ. 1995

ธงทหารแก้ไข

ภาพธง ระยะเวลาในการใช้ การใช้ คำอธิบาย
ธงแสดงสัญชาติกองทัพ
ธงแสดงสัญชาติกองทัพบก
ธงประจำกองทหารรักษาพระองค์
  ธงประจำฐานทัพเรือ
ค.ศ. 1981-1995 ธงฉานกองทัพเรือ
  ตั้งแต่ ค.ศ. 1995
  ธงแสดงสัญชาติกองทัพอากาศ
  ธงประจำกองทัพอากาศ
  ธงประจำกองกำลังป้องกันอากาศยาน
ธงประจำหน่วยขีปนาวุธทางยุทธศาสตร์

ธงกองกำลังกึ่งทหารแก้ไข

ภาพธง ระยะเวลาในการใช้ การใช้ คำอธิบาย
ธงประจำกองกำลังแห่งชาติ
ธงประจำหน่วยป้องกันชายแดน
ธงประจำหน่วยป้องกันพลเรือน และ บรรเทาสาธารณภัย
ธงประจำกระทรวงมหาดไทย

ธงหมายยศแก้ไข

ภาพธง ระยะเวลาในการใช้ การใช้ คำอธิบาย
  ธงเสนาธิการกองทัพ ธงสามเหลี่ยมสีเขียว โดยเพิ่มตราแผ่นดินสีทองด้านต้นธง
ธงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ธงพื้นสีเขียว ตราแผ่นดินที่ใจกลางธง และ ตราราชการกองทัพที่ด้านมุมบนคันธง (ในส่วนธงหมายยศทหารเรือ ใช้รูปสมอประกอบพังงาเรือ) รูปดังกล่าวมีสีทอง
ธงผู้บัญชาการกองทัพเรือ
ค.ศ. 1981-1995 ธงพลเรือเอก
ตั้งแต่ ค.ศ. 1995
ค.ศ. 1981-1995 ธงพลเรือโท
ตั้งแต่ ค.ศ. 1995
ตั้งแต่ ค.ศ. 1981 ธงพลเรือตรี

ธงในอดีตแก้ไข

ยุคก่อนการรวมชาติแก้ไข

ภาพธง ระยะเวลาในการใช้ การใช้ คำอธิบาย
  ค.ศ. 1744 - 1818 ค.ศ. 1818 - 1891 ธงเอมิเรตดะริยะห์ และ เอมิเรตนัจญด์
  ค.ศ. 1835 - 1920 ธงเอมิเรตญะบัลชัมมัร
  ค.ศ. 1920 - 1921
  ค.ศ. 1902 - 1921 ธงเอมิเรตนัจญด์และฮะซาอ์
  ค.ศ. 1921 - 1926 ธงรัฐสุลต่านนัจญด์ ลักษณะแตกต่างจากธงชาติเพียงเล็กน้อย
  ค.ศ. 1926 - 1932 ธงขอบสีขาว ไม่มีรูปดาบ
  ค.ศ. 1916 - 1917 ธงจังหวัดฮิญาซ
  ค.ศ. 1917 - 1920 ธงการปฏิวัติอาหรับ
  ค.ศ. 1920 - 1926 ธงราชอาณาจักรฮิญาซ
  ค.ศ.1926 - 1932
  ค.ศ. 1906 - 1934 ธงเอมิเรตไอดริสอะซีร์

ดูเพิ่มแก้ไข