เอมิเรตนัจญด์และฮะซาอ์

เอมิเรตนัจญด์และฮะซาอ์ (อังกฤษ: Emirate of Nejd and Hasa; อาหรับ: إمارة نجد والأحساء) หรือ รัฐซาอุดีที่สาม หรือ เอมิเรตริยาด[1] ปกครองโดยอิบน์ ซะอูด หลังจากพระองค์ทรงยึดเมืองริยาดจากราชวงศ์เราะชีดได้ในปี ค.ศ. 1902 ต่อมาในปี ค.ศ. 1921 กองทัพของอิบน์ ซะอูดและสหราชอาณาจักรก็พิชิตดินแดนของราชวงศ์เราะชีดได้ทั้งหมด และสถาปนา "รัฐสุลต่านนัจญด์" ในเวลาต่อมา

เอมิเรตนัจญด์และฮะซาอ์

إمارة نجد والأحساء
ค.ศ. 1902–ค.ศ. 1921
ธงชาตินัจญด์
ธงชาติ
เมืองหลวงรียาด
ภาษาทั่วไปอาหรับ
เปอร์เซีย
ออตโตมันเติร์ก
ศาสนา
อิสลาม นิกายซุนนีย์
การปกครองสมบูรณาญาสิทธิราชย์
เอมีร์ 
• 1903–1921
สมเด็จพระราชาธิบดีอับดุลอะซีซ อิบน์ ซะอูด
ประวัติศาสตร์ 
13 มกราคม ค.ศ. 1902
ค.ศ. 1921
ก่อนหน้า
ถัดไป
เอมิเรตรียาด
วิลายะห์บัสรา
รัฐสุลต่านนัจญด์

อ้างอิง

แก้
  1. Madawi Al-Rasheed. A History of Saudi Arabia. Cambridge, England, UK: Cambridge University Press, 2002. Pp. 40.