สมเด็จพระราชาธิบดีฟะฮัด บิน อับดุลอะซีซ อาล ซะอูด

สมเด็จพระราชาธิบดีฟะฮัด บิน อับดุลอะซีซ อาล ซะอูด (อาหรับ: فهد بن عبد العزيز آل سعود‎ Fahd ibn ‘Abd al-‘Azīz Āl Sa‘ūd; 16 มีนาคม พ.ศ. 2464 - 1 สิงหาคม พ.ศ. 2548) ทรงเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 5 แห่งซาอุดีอาระเบีย เป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระราชาธิบดีอับดุลอะซีซ อิบน์ ซะอูด พระองค์ทรงครองราชย์เป็นเวลา 23 ปี และสวรรคตด้วยพระชนมพรรษา 84 พรรษา สมเด็จพระราชาธิบดีอับดุลลอฮ์ บิน อับดุลอะซีซ อาล ซะอูด พระอนุชาธิราช จึงขึ้นครองราชย์สมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลต่อไป

สมเด็จพระราชาธิบดีฟะฮัด บิน อับดุลอะซีซ อาล ซะอูด

ฟะฮัด บิน อับดุลอะซีซ อิบน์ อับดุรเราะห์มาน อิบน์ ฟัยศ็อล อิบน์ ตุรกี อิบน์ อับดุลลอฮ์ อิบน์ มุฮัมมัด อาล ซะอูด
สมเด็จพระราชาธิบดีฟะฮด์ บิน อับดัลอะซีซ อาล ซะอูด
พระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย
ครองราชย์13 มิถุนายน พ.ศ. 2525
รัชสมัย13 มิถุนายน พ.ศ. 2525 - 1 สิงหาคม พ.ศ. 2548
23 ปี
ราชาภิเษก13 มิถุนายน พ.ศ. 2525
รัชกาลก่อนหน้าสมเด็จพระราชาธิบดีคอลิด บิน อับดัลอะซีซ อาล ซะอูด
รัชกาลถัดไปสมเด็จพระราชาธิบดีอับดุลลอห์ บิน อับดัลอะซิซ อาล สะอูด
ประสูติ16 มีนาคม พ.ศ. 2464
กรุงรียาด, รัฐสุลต่านนัจญด์
สวรรคต1 สิงหาคม พ.ศ. 2548 (84 พรรษา)
King Faisal Specialist Hospital and Research Centre, ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย
พระมเหสี3 พระองค์
พระราชบุตร6 พระองค์
ราชวงศ์ซะอูด
พระราชบิดาสมเด็จพระราชาธิบดีอับดุลอะซีซ อิบน์ ซะอูด

อ้างอิง แก้