สมเด็จพระราชาธิบดีคอลิด บิน อับดุลอะซีซ อาล ซะอูด

สมเด็จพระราชาธิบดีคอลิด บิน อับดุลอะซีซ อาล ซะอูด (อาหรับ: خالد بن عبد العزيز آل سعود‎ Khālid ibn ‘Abd al ‘Azīz Āl Su‘ūd; 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2456 - 13 มิถุนายน พ.ศ. 2525) ทรงเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 4 แห่งซาอุดีอาระเบีย เป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระราชาธิบดีอับดุลอะซีซ อิบน์ ซะอูด พระองค์ทรงครองราชย์เป็นเวลา 7 ปี และสวรรคตด้วยพระชนมพรรษา 69 พรรษา สมเด็จพระราชาธิบดีฟะฮัด บิน อับดุลอะซีซ อาล ซะอูด พระอนุชาธิราช จึงขึ้นครองราชย์สมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลต่อไป

สมเด็จพระราชาธิบดีคอลิด บิน อับดุลอะซีซ อาล ซะอูด

คอลิด บิน อับดุลอะซีซ อิบน์ อับดุรเราะฮ์มาน อิบน์ ฟัยศ็อล อิบน์ ตุรกี อิบน์ อับดุลลอฮ์ อิบน์ มุฮัมมัด อาล ซะอูด
สมเด็จพระราชาธิบดีคอลิด บิน อับดัลอะซีซ อาล ซะอูด
King Khalid bin Abdulaziz.jpg
พระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย
ครองราชย์25 มีนาคม พ.ศ. 2518
รัชสมัย25 มีนาคม พ.ศ. 2518 - 13 มิถุนายน พ.ศ. 2525
7 ปี
ราชาภิเษก25 มีนาคม พ.ศ. 2518
รัชกาลก่อนหน้าสมเด็จพระราชาธิบดีฟัยศ็อล บิน อับดุลอะซีซ อาล ซะอูด
รัชกาลถัดไปสมเด็จพระราชาธิบดีฟะฮัด บิน อับดุลอะซีซ อาล ซะอูด
พระมเหสีสมเด็จพระราชินีสิตา บินต์ ฟาห์ด อัล เดเมียร์
พระราชบุตร9 พระองค์
ราชวงศ์ซะอูด
พระราชบิดาสมเด็จพระราชาธิบดีอับดุลอะซีซ อิบน์ ซะอูด
ประสูติ13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2456
กรุงรียาด, เอมิเรตนัจญด์และฮะซาอ์
สวรรคต13 มิถุนายน พ.ศ. 2525 (69 พรรษา)
ทาอีฟ, ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย


อ้างอิงแก้ไข